Jak dodać kilka domen do konta G Suite?

03/10/2018

jak dodać kilka domen do konta g suite

W G Suite możesz korzystać z wielu domen – możesz tworzyć aliasy, grupy, konta i inne adresy w różnych domenach. Oznacza to, że w swojej konsoli administracyjnej obsługiwać możesz np. kilka spółek. Wystarczy, że rozdzielisz użytkowników z różnych domen na odrębne organizacje. Każdą domenę możesz dodać jako alias domeny podstawowej (gdzie każde konto otrzyma swój alias) lub jako oddzielne domeny dodatkowe.

Dodawanie domeny do konta Google

Przed dodaniem dodatkowej domeny, zapoznaj się z Ograniczeniami związanymi z używaniem wielu domen.

 1. Wejdź do swojej konsoli administracyjnej Google (na admin.google.com) i otwórz Domeny.
 2. Wybierz Dodawanie i usuwanie domen > Dodaj domenę lub alias domeny.
 3. Zdecyduj, jak chcesz dodać domenę: Którą opcję mam wybrać?
  • Dodaj alias domeny nazwa-domeny-podstawowej: ta opcja zapewnia wszystkim użytkownikom w domenie podstawowej adres e-mail w domenie dodanej jako alias. Aby dodać alias domeny dodatkowej, musisz użyć interfejsu Domains Aliases API.
  • Dodaj kolejną domenę: ta opcja dodaje oddzielną domenę dodatkową, która może mieć własnych użytkowników i własne grupy.
 4. Wpisz nazwę dodawanej domeny.
 5. Kliknij Kontynuuj i zweryfikuj posiadanie domeny.
 6. Domena nie może być zarejestrowana na innym koncie Google i musi należeć do Ciebie. W innym przypadku zobaczysz komunikat o błędzie. Aby dodać taką domenę do swojego konta, musisz ją najpierw usunąć z bieżącego. Jeśli pojawi się komunikat, że nowa nazwa domeny jest już używana jako alias lub domena, zapoznaj się z dostępnymi opcjami.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami weryfikowania własności do domeny (przeczytaj więcej o weryfikowaniu domeny).
 8. Kliknij Sprawdź i kontynuuj konfigurację dostarczania wiadomości e-mail.
 9. Aby skierować pocztę na serwery pocztowe Google, zaktualizuj rekordy MX domeny (konieczne tylko wtedy, gdy chcesz, aby użytkownicy otrzymywali korespondencję dla tej domeny do swoich skrzynek odbiorczych w Gmailu).
 10. Kliknij Kroki te zostały wykonane.

Wyświetlanie stanu weryfikacji domeny

Stan weryfikacji domeny w Google Workspace (dawniej G Suite) możesz sprawdzić na stronie Domeny. Status “Aktualizowanie” powinien się pokazać od razu po zakończeniu wykonywania powyższych czynności, a gdy własność domeny zostanie zweryfikowana zmieni się on na „Aktywne”. Czas przejścia zależy od liczby użytkowników oraz obciążenia systemu. Uzyskanie przez wszystkich użytkowników aliasów adresów e-mail może zająć maksymalnie 24 godziny od weryfikacji.

Zmiana nazwy organizacji (opcjonalnie)

Google domyślnie używa nazwy domeny podstawowej jako nazwy organizacji w konsoli administracyjnej i na stronach usług użytkowników, dlatego warto zmienić nazwę organizacji na bardziej ogólną.  

Rozliczanie

Problem fakturowania w przypadku obsługi kilku różnych firm w jednej konsoli najlepiej rozwiązać po stronie księgowości firmy. Warto rozważyć rozbicie faktury po stronie firmy, lub utworzenie dla każdej z nich osobne instancje G Suite.