Zendesk Support

hlásenia z mnohých komunikačných kanálov na jednom mieste

ilustracja samoloty
zendesk image

Nevyhnutný nástroj typu helpdesk pre tím technickej podpory

Zendesk Support je nástrojom pre firmy typu helpdesk na zhromažďovanie a riešenie žiadostí prichádzajúcich z rôznych kanálov (e-mail, sociálne siete, infolinka), ako aj systému stanovovania priorít, vďaka ktorému dostane každý ticket správny status.

Zhromažďujte hlásenia

Monitoring statusu hlásení

Jasne označené tickety sú zárukou zachovania poriadku v aktuálnych aj archívovaných hláseniach. Je to tiež vynikajúci nástroj na sledovanie efektívnosti tímov a jednotlivých agentov.

Personalizácia formulára hlásení

Zendesk Support Vám poskytuje úplnú kontrolu nad vzhľadom a počtom políčok vo formulári hlásení. Vďaka tomu si zostavíte perfektný súbor otázok, ktoré uľahčia úlohu klientom aj agentom.

Efektívna spolupráca

Zendesk Support je nástroj vytvorený pre tímy. Je to systém, ktorý Vám umožňuje ľahko spravovať oddelenie a škálovať ho spolu s rastom Vašej firmy.
Môžete priraďovať tickety konkrétnym osobám alebo riešiť hlásenia skupinovo.

Pomáhajte klientom

Karta klienta

Ak chcete zaistiť lojalitu zákazníka, nechajte mu pocítiť, že ho dobre poznáte.
Zákaznícka karta je históriou všetkých hlásení, kontaktov a problémov, ako aj zbierkou informácií, ktoré zákazník doteraz so spoločnosťou zdieľal.

Triggery a automatizácia

Všetky činnosti, ktoré sa opakujú môžete automatizovať.
Zendesk Support poskytuje možnosť stanoviť presné pravidlá a podmienky, ktoré ovplyvnia účinnosť a kvalitu služieb.
Napríklad, ak nové hlásenie pochádza z Varšavy, do automatickej odpovede vložte zdvorilú otázku o počasí vo Varšave. Nič jednoduchšie!

Kontrolujte

Evaluácia a prieskum spokojnosti

Aby ste mohli neustále zlepšovať svoje služby, potrebujete pohodlný nástroj na vyhodnotenie svojich aktivít.
Automatické prieskumy spokojnosti zákazníkov a hodnotenia agentov vám pomáhajú rásť správnym smerom.

99,9% SLA

Využívaním Zendesk Supportu získate záruku (v podobe Service Level Agreement), že služba bude k dispozícii minimálne počas 99,9% času trvania zmluvy. Môžete si byť istí, že svojich zákazníkov nenecháte v štichu.

Mobilná aplikácia

Vďaka aplikácii Zendesk Support môžu mať Vaši zamestnanci prístup k systému ticketov 24/7 na služobných alebo súkromných mobilných zariadeniach. Vďaka tomu bude práca na diaľku a služby na supporte ešte pohodlnejšia.

Ako vyzerá implementácia Zendesk Support?

Stačia len tri kroky, by ste mohli začať využívať Zendesk Support:

  1. Konzultácie

Po vyplnení formulára Vás bude kontaktovať certifikovaný partner Zendesk. Spoločne určíte, ktoré služby budú najlepšou odpoveďou na potreby Vašej spoločnosti.

  1. Implementácia

Vytvárame a konfigurujeme inštanciu. Počas prvých 30 dní môžete produkty Zendesk voľne testovať bez akýchkoľvek poplatkov.

  1. Formality

Čas na dokončenie transakcie na základe ponuky, ktorú sme pre Vašu spoločnosť už pripravili. Po skúšobnej dobe môžete tiež navrhnúť ďalšie podmienky spolupráce.

Cenník

Ročný poplatok
(ušetríte 10%)
Mesačný poplatok

TEAM

25 19

/agent /mesačne

TEAM:


Custom pravidlá automatizácie

Centrum kontroly efektivity

Pluginy a integrácie


PROFESSIONAL

59 49

/agent /mesačne

TEAM, PLUS:


Viacjazyčný obsah

Prieskum spokojnosti zákazníka (CSAT)

Pokročilá analytika


ENTERPRISE

125 99

/agent /mesačne

PROFESSIONAL, PLUS:


Formuláre na hlásenie niekoľkých ticketov naraz

Presmerovanie žiadostí špecializovaným agentom

Kontextový pracovný priestor

Odhadovaná miera spokojnosti


ELITE

199 199

/agent /mesačne

ENTERPRISE, PLUS:


Neobmedzený počet „light“ agentov (s povolením na prezeranie a komentovanie)

99.9% SLA

1h SLO

Pokročilé možnosti šifrovania a zabezpečenia


Poskytujeme technickú podporu

Službu nakonfigurujeme za Vás, ale to nie je všetko: ak sa neskôr vyskytne problém alebo otázka, odborníci zákazníckeho servisu a nástrojov Zendesk Vám budú vždy k dispozícii.


Cena podpory 5 € /agent/msc.

Školenia so Zendesk

Celý Váš tím zaškolíme a oboznámime so všetkými funkciami nového systému ticketov. Vďaka tomu si od prvého dňa všimnete zvýšenie produktivity pri riešení Vašich hlásení.

Oboznámte sa s administračným panelom – naučíme Vás, ako čo najlepšie využiť všetky možnosti riadenia a správy inštancie spoločnosti.

Dôverujú nám

Oskar Malina
Customer Relations Manager

Oceňujeme spoločnosť Zendesk za to, že umožnila oddeleniu Customer Success pracovať neochvejne za rôznych okolností. Aj v prípade náhlej neprítomnosti niektorého z našich zamestnancov môžeme sledovať ich progres a preberať ich korešpondenciu. Môžeme tiež priebežne monitorovať produktivitu tímu a systematicky skúmať spokojnosť zákazníkov s cieľom zlepšovať kvalitu našich služieb.

Patryk Winecki
IT Solution Manager

Tím Fly On The Cloud okamžite vstúpil do projektu a vybral pre nás najlepší typ licencie. Ukázali nám, ako prepojiť systém Chrome Enterprise s prihlásením SSO z Azure AD, ktoré globálne používame. Od úplného začiatku našej spolupráce so spoločnosťou Fly On The Cloud sme sa cítili podporovaní v každom podniknutom kroku.

FAQ


ilustracja samoloty

Zendesk Support

hlásenia z mnohých komunikačných kanálov na jednom mieste

zendesk image

Nevyhnutný nástroj typu helpdesk pre tím technickej podpory

Zendesk Support je nástrojom pre firmy typu helpdesk na zhromažďovanie a riešenie žiadostí prichádzajúcich z rôznych kanálov (e-mail, sociálne siete, infolinka), ako aj systému stanovovania priorít, vďaka ktorému dostane každý ticket správny status.

Zákaznícky servis pre interných a externých klientov

EXTERNÍ KLIENTI

Bez ohľadu na to, či obsluhujete sektor B2C alebo B2B, Vaše oddelenie supportu by malo vždy pracovať v režime H2H (human to human).

Zákazníci chcú byť pochopení a bezodkladne obslúžení – a to je presne to, čo podpora Zendesk umožňuje. Multikanálový a intuitívny systém ticketov umožní Vášmu tímu nadviazať profesionálny kontakt s klientom.

INTERNÍ KLIENTI

Interní zákazníci sú ľudia v štruktúrach Vašej organizácie – treba pamätať na to, že tiež často potrebujú technickú a vecnú podporu.

Každá spoločnosť môže definovať svoju skupinu interných klientov inak, ale jedna vec je istá – musíte sa o nich starať, pretože sú hnacou silou každého biznisu.

Zhromažďujte hlásenia

Background lines
widok zendesk active tickets

Monitoring statusu hlásení

Jasne označené tickety sú zárukou zachovania poriadku v aktuálnych aj archívovaných hláseniach. Je to tiež vynikajúci nástroj na sledovanie efektívnosti tímov a jednotlivých agentov.

Personalizácia formulára hlásení

Zendesk Support Vám poskytuje úplnú kontrolu nad vzhľadom a počtom políčok vo formulári hlásení. Vďaka tomu si zostavíte perfektný súbor otázok, ktoré uľahčia úlohu klientom aj agentom.

Efektívna spolupráca

Zendesk Support je nástroj vytvorený pre tímy. Je to systém, ktorý Vám umožňuje ľahko spravovať oddelenie a škálovať ho spolu s rastom Vašej firmy.
Môžete priraďovať tickety konkrétnym osobám alebo riešiť hlásenia skupinovo.

Pomáhajte klientom

Background lines
support 2 1

Karta klienta

Ak chcete zaistiť lojalitu zákazníka, nechajte mu pocítiť, že ho dobre poznáte.
Zákaznícka karta je históriou všetkých hlásení, kontaktov a problémov, ako aj zbierkou informácií, ktoré zákazník doteraz so spoločnosťou zdieľal.

Triggery a automatizácia

Všetky činnosti, ktoré sa opakujú môžete automatizovať.
Zendesk Support poskytuje možnosť stanoviť presné pravidlá a podmienky, ktoré ovplyvnia účinnosť a kvalitu služieb.
Napríklad, ak nové hlásenie pochádza z Varšavy, do automatickej odpovede vložte zdvorilú otázku o počasí vo Varšave. Nič jednoduchšie!

Kontrolujte

Background lines
support

Evaluácia a prieskum spokojnosti

Aby ste mohli neustále zlepšovať svoje služby, potrebujete pohodlný nástroj na vyhodnotenie svojich aktivít.
Automatické prieskumy spokojnosti zákazníkov a hodnotenia agentov vám pomáhajú rásť správnym smerom.

99,9% SLA

Využívaním Zendesk Supportu získate záruku (v podobe Service Level Agreement), že služba bude k dispozícii minimálne počas 99,9% času trvania zmluvy. Môžete si byť istí, že svojich zákazníkov nenecháte v štichu.

Mobilná aplikácia

Vďaka aplikácii Zendesk Support môžu mať Vaši zamestnanci prístup k systému ticketov 24/7 na služobných alebo súkromných mobilných zariadeniach. Vďaka tomu bude práca na diaľku a služby na supporte ešte pohodlnejšia.

Ako vyzerá implementácia Zendesk Support?

Stačia len tri kroky, by ste mohli začať využívať Zendesk Support:

  1. Konzultácie

Po vyplnení formulára Vás bude kontaktovať certifikovaný partner Zendesk. Spoločne určíte, ktoré služby budú najlepšou odpoveďou na potreby Vašej spoločnosti.

  1. Implementácia

Vytvárame a konfigurujeme inštanciu. Počas prvých 30 dní môžete produkty Zendesk voľne testovať bez akýchkoľvek poplatkov.

  1. Formality

Čas na dokončenie transakcie na základe ponuky, ktorú sme pre Vašu spoločnosť už pripravili. Po skúšobnej dobe môžete tiež navrhnúť ďalšie podmienky spolupráce.

Cenník

TEAM

$ 19

/agent /mesačne

TEAM:

Custom pravidlá automatizácie

Centrum kontroly efektivity

Pluginy a integrácie

PROFESSIONAL

$ 49

/agent /mesačne

TEAM, PLUS:

Viacjazyčný obsah

Prieskum spokojnosti zákazníka (CSAT)

Pokročilá analytika

ENTERPRISE

$ 99

/agent /mesačne

PROFESSIONAL, PLUS:

Formuláre na hlásenie niekoľkých ticketov naraz

Presmerovanie žiadostí špecializovaným agentom

Kontextový pracovný priestor

Odhadovaná miera spokojnosti

Multibrandová podpora

ELITE

$ 199

/agent /mesačne

ENTERPRISE, PLUS:

Neobmedzený počet „light“ agentov (s povolením na prezeranie a komentovanie)

99.9% SLA

1h SLO

Pokročilé možnosti šifrovania a zabezpečenia

Výber oblasti ukladania údajov

TEAM

$ 25

/agent /mesačne

TEAM:

Custom pravidlá automatizácie

Centrum kontroly efektivity

Pluginy a integrácie

PROFESSIONAL

$ 59

/agent /mesačne

TEAM, PLUS:

Viacjazyčný obsah

Prieskum spokojnosti zákazníka (CSAT)

Pokročilá analytika

ENTERPRISE

$ 125

/agent /mesačne

PROFESSIONAL, PLUS:

Formuláre na hlásenie niekoľkých ticketov naraz

Presmerovanie žiadostí špecializovaným agentom

Kontextový pracovný priestor

Odhadovaná miera spokojnosti

Multibrandová podpora

ELITE

$ 199

/agent /mesačne

ENTERPRISE, PLUS:

Neobmedzený počet „light“ agentov (s povolením na prezeranie a komentovanie)

99.9% SLA

1h SLO

Pokročilé možnosti šifrovania a zabezpečenia

Výber oblasti ukladania údajov

30 dní testovacieho obdobia bez zadania platobnej karty

Poskytujeme technickú podporu

Službu nakonfigurujeme za Vás, ale to nie je všetko: ak sa neskôr vyskytne problém alebo otázka, odborníci zákazníckeho servisu a nástrojov Zendesk Vám budú vždy k dispozícii.

Cena podpory 5 € /agent/msc.

Školenia so Zendesk

ilustracja dla agentów

Pre agentov

Celý Váš tím zaškolíme a oboznámime so všetkými funkciami nového systému ticketov. Vďaka tomu si od prvého dňa všimnete zvýšenie produktivity pri riešení Vašich hlásení.

ilustracja dla administratorów

Pre administrátorov

Oboznámte sa s administračným panelom – naučíme Vás, ako čo najlepšie využiť všetky možnosti riadenia a správy inštancie spoločnosti.

Dôverujú nám

Oskar Malina
Customer Relations Manager

Oceňujeme spoločnosť Zendesk za to, že umožnila oddeleniu Customer Success pracovať neochvejne za rôznych okolností. Aj v prípade náhlej neprítomnosti niektorého z našich zamestnancov môžeme sledovať ich progres a preberať ich korešpondenciu. Môžeme tiež priebežne monitorovať produktivitu tímu a systematicky skúmať spokojnosť zákazníkov s cieľom zlepšovať kvalitu našich služieb.

Patryk Winecki
IT Solution Manager

Tím Fly On The Cloud okamžite vstúpil do projektu a vybral pre nás najlepší typ licencie. Ukázali nám, ako prepojiť systém Chrome Enterprise s prihlásením SSO z Azure AD, ktoré globálne používame. Od úplného začiatku našej spolupráce so spoločnosťou Fly On The Cloud sme sa cítili podporovaní v každom podniknutom kroku.

Spoznajte iné produkty Zendesk

zendesk image Guide
zendesk image Chat
zendesk image Talk
zendesk image The Zendesk Suite
zendesk image Explore
zendesk image Sell

FAQ