Zendesk Guide

databáza informácií podporujúca samostatnosť

header samolot
zendesk image

Nástroj umožňujúci zákazníckú podporu 24/7

Zendesk Guide je nástroj na vytváranie, ukladanie a publikovanie informácií, ktoré sú potrebné pre Vašich zamestnancov aj klientov. Ušetrite čas agentom zákazníckej podpory a umožnite každému nájsť odpovede na otázky týkajúce sa Vašich produktov a služieb.

Vytvorte databázu informácií v cloude

Personalizácia

Nikdy nepremeškajte príležitosť zoznámiť klienta s vizuálnou identitou Vašej značky – čím častejšie s ňou prichádza do styku, tým viac ju pamätá. Články vytvorené v Zendesk Guide nebudú zaostávať za štýlom Vášho webu vďaka pokročilým možnostiam prispôsobenia.

Rýchla tvorba obsahu

Písanie, formátovanie a umiestňovanie článkov sa vykonáva pomocou praktického editora, ktorého rozhranie je priateľské aj pre ľudí bez akýchkoľvek technických zručností.

Tipy pre content, ktorý je založený na faktoch

Výhodou Guide´u nad ostatnými CMS systémami pri vytváraní vedomostnej databázy je umelá inteligencia, ktorá priebežne analyzuje zobrazenia článkov a prichádzajúce otázky. Vďaka funkcii Content Cues dostáva Váš tím pravidelné nápovedy o tom, čo je potrebné opraviť, doplniť alebo aktualizovať.

Pomáhajte klientom

Samoobsluha 24/7

Zendesk Guide šetrí Vášmu tímu veľa času a úsilia. Poskytnite zákazníkovi nástroje a pokyny, ktoré mu umožnia samostatne získať informácie, ktoré potrebuje.

Onboarding na vyššej úrovni

Zendesk Guide šetrí Vášmu tímu veľa času a práce. Dajte klientovi nástroje a pokyny, ktoré mu umožnia získať informácie, ktoré potrebuje.

Šetrite pracovný čas

Praktický workflow

Špecialisti so Zendesk vedia, že vytvorenie databázy informácií je proces, do ktorého je zapojených niekoľko ľudí, takže by mal byť čo najjednoduchší. Guide stanovuje jasnú cestu pre publikovanie článkov – od návrhov agentov, cez marketingové oddelenie až po konečné schválenie manažérom.

Integrácia s AnswerBotom

Databáza informácií Zendesk Guide a AnswerBot (nástroj, ktorý je súčasťou Zendesk Chat) tvoria ideálnu dvojicu. Automatizujte hotové riešenia pre užívateľov v chatovom okne skôr, ako sa o nich agent postará a ušetrite tak čas zamestnancov.

Zníženie počtu mailových hlásení

Vďaka samoobsluhe klient nevyžaduje individuálnu starostlivosť a servisný čas sa výrazne skracuje. To má pozitívny vplyv na ukazovatele customer experience – priznajme si, nikto z nás nerád čaká na infolinke. Okrem toho samotní agenti ušetria až 3 hodiny práce denne.

Ako vyzerá implementácia Zendesk Guide?

Stačia len tri kroky, aby ste mohli začať využívať produkty Zendesk:

  1. Konzultácie

Po vyplnení formulára Vás bude kontaktovať certifikovaný partner Zendesk. Spoločne určíte, ktoré služby budú najlepšou odpoveďou na potreby Vašej spoločnosti.

  1. Implementácia

Vytvárame a konfigurujeme inštanciu. Počas prvých 30 dní môžete produkty Zendesk voľne testovať bez akýchkoľvek poplatkov.

  1. Formality

Čas na dokončenie transakcie na základe ponuky, ktorú sme pre Vašu spoločnosť už pripravili. Po skúšobnej dobe môžete tiež navrhnúť ďalšie podmienky spolupráce.

Cenník

Ročný poplatok
(ušetríte 10%)
Mesačný poplatok

LITE

0 0

/agent /mesačne

LITE:


Databáza informácií

Vyhľadávajte, prehľadávajte a vytvárajte články pomocou aplikácie Knowledge Capture

Kontaktný formulár

Reporting Google Analytics


PROFESSIONAL

19 15

/agent /mesačne

LITE, PLUS:


Personalizovaný vzhľad & integrácie

Prístup založený na pridelených rolách

Fórum spoločenstva

Portál na hlásenie požiadaviek zákazníkov


ENTERPRISE

34 29

/agent /mesačne

PROFESSIONAL, PLUS:


Veľa centier pomoci

Hotové šablóny

Team Publishing - prideľovanie úloh a oprávnení

Riadenie životného cyklu článkov s Team Publishing a Article Events


Zabezpečujeme technickú podporu

Nakonfigurujeme pre Vás službu, ale to nie je všetko: ak sa neskôr objaví problém alebo otázka, náš zákaznícky servis a špecialisti Zendesk Vám budú vždy k dispozícii.


Cena podpory 5 € /agent/msc.

Školenia so Zendesk

Celý Váš tím zaškolíme a oboznámime so všetkými funkciami nového systému budovania databázy Knowledge Base. Vďaka tomu si od prvého dňa všimnete zvýšenie produktivity pri riešení Vašich hlásení.

Zoznámte sa s administračným panelom – naučíme Vás, ako čo najlepšie využiť všetky možnosti riadenia a správy inštancie v spoločnosti.

Dôverujú nám

Oskar Malina
Customer Relations Manager

Oceňujeme spoločnosť Zendesk za to, že umožnila oddeleniu Customer Success pracovať neochvejne za rôznych okolností. Aj v prípade náhlej neprítomnosti niektorého z našich zamestnancov môžeme sledovať ich progres a preberať ich korešpondenciu. Môžeme tiež priebežne monitorovať produktivitu tímu a systematicky skúmať spokojnosť zákazníkov s cieľom zlepšovať kvalitu našich služieb.

Patryk Winecki
IT Solution Manager

Tím Fly On The Cloud okamžite vstúpil do projektu a vybral pre nás najlepší typ licencie. Ukázali nám, ako prepojiť systém Chrome Enterprise s prihlásením SSO z Azure AD, ktoré globálne používame. Od úplného začiatku našej spolupráce so spoločnosťou Fly On The Cloud sme sa cítili podporovaní v každom podniknutom kroku.

FAQheader samolot

Zendesk Guide

databáza informácií podporujúca samostatnosť

zendesk image

Nástroj umožňujúci zákazníckú podporu 24/7

Zendesk Guide je nástroj na vytváranie, ukladanie a publikovanie informácií, ktoré sú potrebné pre Vašich zamestnancov aj klientov. Ušetrite čas agentom zákazníckej podpory a umožnite každému nájsť odpovede na otázky týkajúce sa Vašich produktov a služieb.

Pre podporu interných aj externých klientov

EXTERNÍ KLIENTI

Bez ohľadu na to, či obsluhujete sektor B2C alebo B2B, Vaša zákaznícka podpora by mala vždy pracovať v režime H2H (human 2 human).

Zákazníci chcú byť pochopení a neodkladne obslúžení – a to je presne to, čo umožňuje Zendesk Chat. Multikanálový a intuitívny systém ticketov umožní Vášmu tímu nadviazať profesionálny kontakt s klientom.

INTERNÍ KLIENTI

Interní klienti sú ľudia v štruktúrach Vašej firmy – treba pamätať na to, že tiež často potrebujú technickú a vecnú podporu.

Každá spoločnosť môže definovať svoju skupinu interných klientov inak, ale jedna vec je istá – musíte sa o nich starať, pretože sú hnacou silou každého podnikania.

Vytvorte databázu informácií v cloude

Background lines
guide 1 1

Personalizácia

Nikdy nepremeškajte príležitosť zoznámiť klienta s vizuálnou identitou Vašej značky – čím častejšie s ňou prichádza do styku, tým viac ju pamätá. Články vytvorené v Zendesk Guide nebudú zaostávať za štýlom Vášho webu vďaka pokročilým možnostiam prispôsobenia.

Rýchla tvorba obsahu

Písanie, formátovanie a umiestňovanie článkov sa vykonáva pomocou praktického editora, ktorého rozhranie je priateľské aj pre ľudí bez akýchkoľvek technických zručností.

Tipy pre content, ktorý je založený na faktoch

Výhodou Guide´u nad ostatnými CMS systémami pri vytváraní vedomostnej databázy je umelá inteligencia, ktorá priebežne analyzuje zobrazenia článkov a prichádzajúce otázky. Vďaka funkcii Content Cues dostáva Váš tím pravidelné nápovedy o tom, čo je potrebné opraviť, doplniť alebo aktualizovať.

Pomáhajte klientom

Background lines
jak ustawić rekord spf opis

Samoobsluha 24/7

Zendesk Guide šetrí Vášmu tímu veľa času a úsilia. Poskytnite zákazníkovi nástroje a pokyny, ktoré mu umožnia samostatne získať informácie, ktoré potrebuje.

Onboarding na vyššej úrovni

Zendesk Guide šetrí Vášmu tímu veľa času a práce. Dajte klientovi nástroje a pokyny, ktoré mu umožnia získať informácie, ktoré potrebuje.

Šetrite pracovný čas

Background lines
chatbot fotc widok

Praktický workflow

Špecialisti so Zendesk vedia, že vytvorenie databázy informácií je proces, do ktorého je zapojených niekoľko ľudí, takže by mal byť čo najjednoduchší. Guide stanovuje jasnú cestu pre publikovanie článkov – od návrhov agentov, cez marketingové oddelenie až po konečné schválenie manažérom.

Integrácia s AnswerBotom

Databáza informácií Zendesk Guide a AnswerBot (nástroj, ktorý je súčasťou Zendesk Chat) tvoria ideálnu dvojicu. Automatizujte hotové riešenia pre užívateľov v chatovom okne skôr, ako sa o nich agent postará a ušetrite tak čas zamestnancov.

Zníženie počtu mailových hlásení

Vďaka samoobsluhe klient nevyžaduje individuálnu starostlivosť a servisný čas sa výrazne skracuje. To má pozitívny vplyv na ukazovatele customer experience – priznajme si, nikto z nás nerád čaká na infolinke. Okrem toho samotní agenti ušetria až 3 hodiny práce denne.

Ako vyzerá implementácia Zendesk Guide?

Stačia len tri kroky, aby ste mohli začať využívať produkty Zendesk:

  1. Konzultácie

Po vyplnení formulára Vás bude kontaktovať certifikovaný partner Zendesk. Spoločne určíte, ktoré služby budú najlepšou odpoveďou na potreby Vašej spoločnosti.

  1. Implementácia

Vytvárame a konfigurujeme inštanciu. Počas prvých 30 dní môžete produkty Zendesk voľne testovať bez akýchkoľvek poplatkov.

  1. Formality

Čas na dokončenie transakcie na základe ponuky, ktorú sme pre Vašu spoločnosť už pripravili. Po skúšobnej dobe môžete tiež navrhnúť ďalšie podmienky spolupráce.

Cenník

LITE

$ 0

/agent /mesačne

LITE:

Databáza informácií

Vyhľadávajte, prehľadávajte a vytvárajte články pomocou aplikácie Knowledge Capture

Kontaktný formulár

Reporting Google Analytics

PROFESSIONAL

$ 15

/agent /mesačne

LITE, PLUS:

Personalizovaný vzhľad & integrácie

Prístup založený na pridelených rolách

Fórum spoločenstva

Portál na hlásenie požiadaviek zákazníkov

Vytváranie a označovanie článkov pomocou aplikácie Knowledge Capture

Odporúčania založené na AI

Články vo viacerých jazykoch

Tabuľky výkonnosti

ENTERPRISE

$ 29

/agent /mesačne

PROFESSIONAL, PLUS:

Veľa centier pomoci

Hotové šablóny

Team Publishing - prideľovanie úloh a oprávnení

Riadenie životného cyklu článkov s Team Publishing a Article Events

Hľadanie chýbajúceho obsahu pomocou Content Cues

Usporiadajte obsah do podsekcií až do šiestich úrovní

LITE

$ 0

/agent /mesačne

LITE:

Databáza informácií

Vyhľadávajte, prehľadávajte a vytvárajte články pomocou aplikácie Knowledge Capture

Kontaktný formulár

Reporting Google Analytics

PROFESSIONAL

$ 19

/agent /mesačne

LITE, PLUS:

Personalizovaný vzhľad & integrácie

Prístup založený na pridelených rolách

Fórum spoločenstva

Portál na hlásenie požiadaviek zákazníkov

Vytváranie a označovanie článkov pomocou aplikácie Knowledge Capture

Odporúčania založené na AI

Články vo viacerých jazykoch

Tabuľky výkonnosti

ENTERPRISE

$ 34

/agent /mesačne

PROFESSIONAL, PLUS:

Veľa centier pomoci

Hotové šablóny

Team Publishing - prideľovanie úloh a oprávnení

Riadenie životného cyklu článkov s Team Publishing a Article Events

Hľadanie chýbajúceho obsahu pomocou Content Cues

Usporiadajte obsah do podsekcií až do šiestich úrovní

30 dní testovacieho obdobia bez zadania platobnej karty

Zabezpečujeme technickú podporu

Nakonfigurujeme pre Vás službu, ale to nie je všetko: ak sa neskôr objaví problém alebo otázka, náš zákaznícky servis a špecialisti Zendesk Vám budú vždy k dispozícii.

Cena podpory 5 € /agent/msc.

Školenia so Zendesk

ilustracja dla agentów

Pre agentov

Celý Váš tím zaškolíme a oboznámime so všetkými funkciami nového systému budovania databázy Knowledge Base. Vďaka tomu si od prvého dňa všimnete zvýšenie produktivity pri riešení Vašich hlásení.

ilustracja dla administratorów

Pre administrátorov

Zoznámte sa s administračným panelom – naučíme Vás, ako čo najlepšie využiť všetky možnosti riadenia a správy inštancie v spoločnosti.

Dôverujú nám

Oskar Malina
Customer Relations Manager

Oceňujeme spoločnosť Zendesk za to, že umožnila oddeleniu Customer Success pracovať neochvejne za rôznych okolností. Aj v prípade náhlej neprítomnosti niektorého z našich zamestnancov môžeme sledovať ich progres a preberať ich korešpondenciu. Môžeme tiež priebežne monitorovať produktivitu tímu a systematicky skúmať spokojnosť zákazníkov s cieľom zlepšovať kvalitu našich služieb.

Patryk Winecki
IT Solution Manager

Tím Fly On The Cloud okamžite vstúpil do projektu a vybral pre nás najlepší typ licencie. Ukázali nám, ako prepojiť systém Chrome Enterprise s prihlásením SSO z Azure AD, ktoré globálne používame. Od úplného začiatku našej spolupráce so spoločnosťou Fly On The Cloud sme sa cítili podporovaní v každom podniknutom kroku.

Zoznámte sa s inými produktami Zendesk

zendesk image Support
zendesk image Chat
zendesk image Talk
zendesk image The Zendesk Suite
zendesk image Explore
zendesk image Sell

FAQ