Plán implementácie
Workplace from Facebook

Potrebovali sme komunikačný kanál, ktorý by bol tzv. game-changer - rozhodli sme sa implementovať Workplace. Čoskoro sa z neho stal centrálny komunikačný uzol vo firme. Každý mesiac máme viac ako 80% našich zamestnancov prihlásených v systéme a 50 aktívnych skupín.

Magdalena Brzezińska

Prvé reakcie na Workplace boli rôzne - eufória zmiešaná so skepsou. Niektorí ľudia sa obávali informačného chaosu, ale algoritmus Workplace rýchlo prispôsobil platformu nášmu komunikačnému štýlu. Teraz doručujeme správy cieľovému publiku v skupinách, takže komunikácia je ľahšia ako kedykoľvek predtým.

Agnieszka Haładus
workplace from facebook logo

Príkladový plán implementácie Workplace

Neexistujú dve rovnaké implementácie. Pri určovaní stratégie, ktorá prinesie najlepšie výsledky, zohľadníme individuálne potreby Vašej spoločnosti

Ako dlho trvá proces implementácie?
Štandardný proces spustenia platformy vo firmách od 500 do 3 000 zamestnancov trvá asi 4-5 týždňov. Tento čas sa môže skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od faktorov, ako je veľkosť pilotného tímu, dĺžka propagačnej kampane atď.

1 týždeň


Uvítacie stretnutie

Prvá konzultácia so zástupcom oficiálneho partnera Workplace from Facebook je zameraná na objasnenie potrieb, obchodných cieľov a problémov, ktoré vaša spoločnosť vyrieši zavedením sociálnej platformy.

Stretnutie pilotného tímu

Niektoré spoločnosti sa rozhodnú zapojiť všetkých zamestnancov od úplného začiatku, ale väčšina sa rozhodne vyskúšať službu v pilotnom tíme. Je to asi 15 – 20% organizácií z rôznych oddelení – obvykle sú vybraní zástupcovia ľudských zdrojov, IT, PR, marketingu a administratívy. Členovia pilotného tímu sa stanú budúcimi šampiónmi spoločnosti.

Technické nastavenie

Je čas zriadiť inštanciu Vašej organizácie. Môžete to urobiť na oficiálnej stránke Workplace from Facebook. Od registrácie začína 30-dňová skúšobná doba a proces konfigurácie platformy môžete začať pomocou našich odborníkov.

2 týždeň


Zapojenie vedenia firmy

V této fázi je dobrým zvykem uspořádat setkání zástupce Workplace s osobami s rozhodovací pravomocí ve společnosti. Určíme, do jaké míry se vedení bude podílet na propagaci nového řešení. Čím více se budou důležití lidé ve firmě na kampani podílet, tím větší dopad to bude mít na zaměstnance.

Určenie komunikačnej stratégie

Aby sa zvyk používať platformu zakorenil vo firme, je potrebné stanoviť individuálnu komunikačnú stratégiu. Aké pravidlá by sa mali zaviesť? V akom jazyku by mali byť príspevky? Na základe našich skúseností Vám povieme o najlepších komunikačných postupoch, aby sa odpovede na vyššie uvedené otázky našli samé.

Integrácia služieb a prenos dát

Každá spoločnosť pred implementáciou Workplace používa nejaké riešenia pre internú komunikáciu, prenos súborov alebo online spoluprácu – ubezpečujeme Vás, že po zavedení platformy sa ich nemusíte vzdať. Väčšina webových stránok môže byť ľahko integrovaná do Workplace a zvyšné údaje budú prenesené na platformu.

3 týždeň


Určenie štruktúry skupín

Práca na platforme Workplace from Facebook je založená na nasledujúcich diskusných skupinách:

• otvorené a zatvorené,
• oficiálne a neoficiálne,
• interné a viacfiremné.

Je potrebné vopred naplánovať štruktúru hlavných skupín, aby sa platforma mohla naplniť hodnotným obsahom pred dňom 0.

Školenia administrátorov

Najdôležitejšiu úlohu na platforme budú zohrávať administrátori, moderátori a šampióni firmy. Sú to predovšetkým tí, ktorí inšpirujú zamestnancov k účasti na diskusiách a zabezpečujú dodržiavanie pravidiel. Zaškolíme Vás tak, aby správa skupín, povolení, nastavení a údajov nepredstavovala žiaden problém.

Rozsah propagačnej kampane

Cieľom propagačnej kampane je informovať všetkých zamestnancov, že čoskoro získajú nový firemný nástroj na komunikáciu. Aby prebehla úspešne, musíte ju naplánovať. Spoločne určíme, aké informácie a prostredníctvom akého kanálu by sa mali k zamestnancom dostať, tak, aby boli všetci pripravení a nadšení novými možnosťami.

4 týždeň


Informačný mailing

Najdôležitejším bodom kampane bude mailing obsahujúci komplexné informácie o platforme. Posielajú ho dôležití a rozpoznateľní ľudia vo firme, zvyčajne 7 dní pred plánovaným dňom 0. Každý bude mať čas prečítať si správu a diskutovať v tímoch o perspektívach, ktoré im ponúka platforma.

Kontrola pred implementáciou

Je čas skontrolovať, či je Vaša platforma pripravená na hromadný príliv užívateľov. Pomocou rozsiahleho checklistu skontrolujeme, či bola konfigurácia úspešná, či boli všetky skupiny obsadené uvítacími postami a administratívne úlohy boli správne pridelené.

5 týždeň - implementácia

Deň 0

Deň 0 je okamih, keď všetci zamestnanci dostanú svoje prihlasovacie údaje a sú pozvaní do príslušných skupín. Na platforme by ich malo privítať video od CEO alebo vedenia spoločnosti, ako aj súťaže a posty, ktoré im pomôžu zvyknúť si na pravidelné používanie Workplace. Odteraz budeme sledovať rastúci zaangažovanie komunity.

FAQ

Plán implementácie

Workplace from Facebook

Potrebovali sme komunikačný kanál, ktorý by bol tzv. game-changer - rozhodli sme sa implementovať Workplace. Čoskoro sa z neho stal centrálny komunikačný uzol vo firme. Každý mesiac máme viac ako 80% našich zamestnancov prihlásených v systéme a 50 aktívnych skupín.

Magdalena Brzezińska

Prvé reakcie na Workplace boli rôzne - eufória zmiešaná so skepsou. Niektorí ľudia sa obávali informačného chaosu, ale algoritmus Workplace rýchlo prispôsobil platformu nášmu komunikačnému štýlu. Teraz doručujeme správy cieľovému publiku v skupinách, takže komunikácia je ľahšia ako kedykoľvek predtým.

Agnieszka Haładus
workplace from facebook logo

Príkladový plán implementácie Workplace

Neexistujú dve rovnaké implementácie. Pri určovaní stratégie, ktorá prinesie najlepšie výsledky, zohľadníme individuálne potreby Vašej spoločnosti

Ako dlho trvá proces implementácie?
Štandardný proces spustenia platformy vo firmách od 500 do 3 000 zamestnancov trvá asi 4-5 týždňov. Tento čas sa môže skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od faktorov, ako je veľkosť pilotného tímu, dĺžka propagačnej kampane atď.

1 týždeň

Uvítacie stretnutie

Prvá konzultácia so zástupcom oficiálneho partnera Workplace from Facebook je zameraná na objasnenie potrieb, obchodných cieľov a problémov, ktoré vaša spoločnosť vyrieši zavedením sociálnej platformy.

Stretnutie pilotného tímu

Niektoré spoločnosti sa rozhodnú zapojiť všetkých zamestnancov od úplného začiatku, ale väčšina sa rozhodne vyskúšať službu v pilotnom tíme. Je to asi 15 – 20% organizácií z rôznych oddelení – obvykle sú vybraní zástupcovia ľudských zdrojov, IT, PR, marketingu a administratívy. Členovia pilotného tímu sa stanú budúcimi šampiónmi spoločnosti.

Technické nastavenie

Je čas zriadiť inštanciu Vašej organizácie. Môžete to urobiť na oficiálnej stránke Workplace from Facebook. Od registrácie začína 30-dňová skúšobná doba a proces konfigurácie platformy môžete začať pomocou našich odborníkov.

2 týždeň

Zapojenie vedenia firmy

V této fázi je dobrým zvykem uspořádat setkání zástupce Workplace s osobami s rozhodovací pravomocí ve společnosti. Určíme, do jaké míry se vedení bude podílet na propagaci nového řešení. Čím více se budou důležití lidé ve firmě na kampani podílet, tím větší dopad to bude mít na zaměstnance.

Určenie komunikačnej stratégie

Aby sa zvyk používať platformu zakorenil vo firme, je potrebné stanoviť individuálnu komunikačnú stratégiu. Aké pravidlá by sa mali zaviesť? V akom jazyku by mali byť príspevky? Na základe našich skúseností Vám povieme o najlepších komunikačných postupoch, aby sa odpovede na vyššie uvedené otázky našli samé.

Integrácia služieb a prenos dát

Každá spoločnosť pred implementáciou Workplace používa nejaké riešenia pre internú komunikáciu, prenos súborov alebo online spoluprácu – ubezpečujeme Vás, že po zavedení platformy sa ich nemusíte vzdať. Väčšina webových stránok môže byť ľahko integrovaná do Workplace a zvyšné údaje budú prenesené na platformu.

3 týždeň

Určenie štruktúry skupín

Práca na platforme Workplace from Facebook je založená na nasledujúcich diskusných skupinách:

• otvorené a zatvorené,
• oficiálne a neoficiálne,
• interné a viacfiremné.

Je potrebné vopred naplánovať štruktúru hlavných skupín, aby sa platforma mohla naplniť hodnotným obsahom pred dňom 0.

Školenia administrátorov

Najdôležitejšiu úlohu na platforme budú zohrávať administrátori, moderátori a šampióni firmy. Sú to predovšetkým tí, ktorí inšpirujú zamestnancov k účasti na diskusiách a zabezpečujú dodržiavanie pravidiel. Zaškolíme Vás tak, aby správa skupín, povolení, nastavení a údajov nepredstavovala žiaden problém.

Rozsah propagačnej kampane

Cieľom propagačnej kampane je informovať všetkých zamestnancov, že čoskoro získajú nový firemný nástroj na komunikáciu. Aby prebehla úspešne, musíte ju naplánovať. Spoločne určíme, aké informácie a prostredníctvom akého kanálu by sa mali k zamestnancom dostať, tak, aby boli všetci pripravení a nadšení novými možnosťami.

4 týždeň

Informačný mailing

Najdôležitejším bodom kampane bude mailing obsahujúci komplexné informácie o platforme. Posielajú ho dôležití a rozpoznateľní ľudia vo firme, zvyčajne 7 dní pred plánovaným dňom 0. Každý bude mať čas prečítať si správu a diskutovať v tímoch o perspektívach, ktoré im ponúka platforma.

Kontrola pred implementáciou

Je čas skontrolovať, či je Vaša platforma pripravená na hromadný príliv užívateľov. Pomocou rozsiahleho checklistu skontrolujeme, či bola konfigurácia úspešná, či boli všetky skupiny obsadené uvítacími postami a administratívne úlohy boli správne pridelené.

5 týždeň - implementácia

Deň 0

Deň 0 je okamih, keď všetci zamestnanci dostanú svoje prihlasovacie údaje a sú pozvaní do príslušných skupín. Na platforme by ich malo privítať video od CEO alebo vedenia spoločnosti, ako aj súťaže a posty, ktoré im pomôžu zvyknúť si na pravidelné používanie Workplace. Odteraz budeme sledovať rastúci zaangažovanie komunity.

FAQ