feeCOMPASS

Zvýšenie predaja v e-obchodoch vďaka kombinácii AI so znalosťami predajcov


case study

názov

feeCOMPASS

služba:

feecompass.com

priemysel:

IT

popredné služby Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

O klientovi

feeCOMPASS je technologický startup založený v roku 2018. Vytvára nástroje služieb zákazníkom, ktoré kombinujú znalosti špecialistov na predaj s možnosťami, ktoré ponúka umelá inteligencia. Podporuje webové stránky e-commerce prostredníctvom produktov, ako napr.:

 • prieskum potrieb – krátka anketa, ktorá vďaka dobrej znalosti sortimentu a požiadaviek zákazníkov pripravuje jednotlivé produktové odporúčania (zvyčajne 5 alebo 6 návrhov)
 • chatbot AI – nástroj, ktorý umožňuje komunikáciu medzi klientom a značkou v prirodzenom jazyku (v takom, ktorý používame každý deň); chatbot je schopný zvoliť ten správny produkt a argumentovať, prečo je daný návrh vhodný pre klienta,
 • odporúčania pre spoločnosti – služba informovania majiteľov obchodov o nedostatku produktu, ktorý by vyhovoval potrebám konkrétnej skupiny zákazníkov.

V súčasnosti funguje feeCOMPASS na poľskom trhu a možnosti produktu môžu využívať spoločnosti s rôznymi profilmi – od e-shopov s elektronikou, cez obchody s kozmetikou, až po webové stránky predávajúce víno.

Hlavná výzva

Väčšina online obchodu je stále založená na modeli, ktorý bol vyvinutý okolo roku 2000. Na stránke je veľa produktov, parametrov, popisov a filtrov. Klient nie je schopný tomu všetkému porozumieť. Keď má pred sebou 100 výrobkov, zvyčajne sa vzdá, vyberá si náhodne alebo … dva týždne obetuje na to, aby sa stal expertom na práčky alebo televízory.

Piotr Buszka, spoluzakladateľ spoločnosti feeCOMPASS

Piotr Buszka a Artur Marsy založili spoločnosť feeCOMPASS ako reakciu na ťažkosti, ktorým čelia internetové obchody a ich zákazníci. Hlavným problémom je neznalosť sortimentu a ťažkosti s hľadaním správneho produktu, čo sa prejavuje v nedostatočnom objeme predaja.

Frustráciu najčastejšie pociťujú zákazníci, ktorí chcú uskutočniť nákup:

 • výrobku, ktorý musí byť šitý na mieru ich individuálnych potrieb – napríklad kozmetika na daný typ pleti,
 • predmetu s mnohými rôznymi parametrami a ťažko pochopiteľnou špecifikáciou – najčastejšie ide o elektroniku alebo domáce spotrebiče.

Popularita e-shopov v roku 2020 dynamicky vzrástla. Bohužiaľ, takmer polovica nových zákazníkov nie je spokojná s nákupným procesom, pretože výber je príliš veľký a je pre nich ťažké nájsť ten správny produkt. FeeCOMPASS odpovedá na tieto problémy aj prostredníctvom vytvoreného prieskumu potrieb, chatbotu a odporúčaní pre firmy.

Zakladatelia spoločnosti feeCOMPASS majú dlhoročné skúsenosti s riadením a vývojom spoločností (takisto dobre poznajú cloudové riešenia) a vedeli o výzvach, ktorým bude čeliť technologický startup. Najmä v čase, keď rastie popularita online predaja (a spolu s ním aj produkt AI ponúkaný startupom), museli zakladatelia vziať do úvahy:

 • obmedzené zdroje – častý problém startupov, ktorý ich núti hľadať optimálne riešenia, minimalizovať zbytočné kroky a automatizovať procesy,
 • nutnosť rýchleho rozvoja – pretože trh je čoraz náročnejší a chvíľkové zastavenie môže mať za následok predbehnutie konkurenciou,
 • zabezpečenie stability a dostupnosti produktu – jedným z kľúčových bodov zmluvy uzavretej medzi feeCOMPASS a klientom je vysoká hodnota SLA služby,
 • vysoká škálovateľnosť – feeCOMPASS si neustále získava nových zákazníkov – spoločnosti rôznych veľkostí a požiadaviek; produkt sa tiež tvorí so zámerom vstúpiť na zahraničné trhy, preto musí byť startup plne škálovateľný, a to po obchodnej aj technologickej stránke.

Služby GCP nám umožňujú pohodlne škálovať systém, čo sa prejavuje aj v škálovateľnosti podnikania. Vďaka vysokej dostupnosti infraštruktúry a monitorovaniu výkonu služieb môžeme s čistým svedomím nadviazať spoluprácu s veľkými zákazníkmi, ktorí majú vysoké očakávania.

Riešenie problému

Piotr Buszka, zodpovedný za technológie v spoločnosti feeCOMPASS, si vybral riešenie Google Cloud Platform, aby vyhovel požiadavkám trhu a poskytol zákazníkom najvyššiu možnú kvalitu. Osobitnú pozornosť zameral na kľúčové oblasti, na ktoré sa riešenie vzťahuje:

 • Google Kubernetes Engine umožňuje ľahko spravovať klastre súvisiace so spracovaním interných procesov alebo testovacích a vývojových prostredí, samostatný klaster s produkčným prostredím, a vytvárať nové klastre a prostredia pomocou jedného príkazu; ľahkosť vytvárania nových prostredí sa premieta do rýchlosti vývoja produktu;
 • stabilita infraštruktúry pri nízkych požiadavkách na údržbu – vo feeCOMPASS je pán Piotr jediný, kto sa stará o infraštruktúru a pripúšťa, že údržbe venuje veľmi málo času – údržba riešenia nie je veľmi náročná a väčšinu procesov je možné automatizovať;
 • monitorovanie aplikácií – schopnosť sledovať výkon a dostupnosť aplikácií a služieb v produkčnom prostredí a v iných prostrediach, oznámenia a merania doby prevádzky umožňujú spoločnosti feeCOMPASS poskytovať svojim zákazníkom SLA na úrovni 99,99%;
 • škálovateľnosť – zmena mierky je v prostredí GCP prirodzenou záležitosťou; rozsah aplikácie je možné horizontálne meniť pridaním ďalších inštancií alebo zmenou konfigurácie klastra; GCP podporuje aj obchodné škálovanie, napríklad pokiaľ ide o vstup na zahraničné trhy – aplikácia môže byť vysoko dostupná z ktoréhokoľvek kúta sveta;
 • služby autorizácie a autentifikácie – zamestnanci feeCOMPASS tiež používajú G Suite a pán Piotr môže ľahko overovať používateľov a spravovať prístupy.

Mám bohaté skúsenosti s cloudovými riešeniami a v porovnaní s ostatnými riešeniami som veľmi spokojný s tým, čo poskytuje Google Cloud Platform. GCP kladie veľký dôraz na riešenia typu Kubernetes, ktoré podporujú oblasti ako high availability či rolling updates. Je to pre startup obrovská hodnota.

Výsledky

Google Cloud Platform podporuje vývoj feeCOMPASS v oblastiach:

 • rýchlosti vývoja vďaka sprístupneniu Google Kubernetes Engine,
 • vysokej dostupnosti a možnosti sledovať výkon aplikácií a služieb,
 • zameraniu na rozvoj namiesto prevádzkovania infraštruktúry
 • zabezpečeniu škálovateľnosti technológií a podpore škálovateľnosti podnikania,
 • istote vysokej kvality, dostupnosti a stability riešeniabez ohľadu na veľkosť webovej stránky a požiadavky klienta, s ktorým feeCOMPASS spolupracuje.

 

Hodnota, ktorú feeCOMPASS poskytuje klientom – spolupráca s Creamy.pl

Výhody plynúce z využívania GCP sa premietajú aj do kvality, ktorú zákazníci spoločnosti feeCompass dostávajú. Jedným z webov, ktoré vďaka spolupráci so startupom dosahujú veľké úspechy, je Creamy.pl – obchod s prírodnou kozmetikou. Creamy.pl ponúka svojim zákazníkom desiatky kozmetických prípravkov na rôzne typy pleti, jej rôzny vek, nedokonalosti či preferovaný čas starostlivosti a požadovaný efekt. Mnoho nových zákazníkov malo problém nájsť si to svoje spomedzi ponúkaných produktov – preto sa majiteľky obchodu Creamy.pl rozhodli uľahčiť si túto úlohu zverejnením prieskumu potrieb a nedávno tiež chatbotom AI.

Prieskum potrieb pozostáva zo 7 otázok týkajúcich sa napr. typu pokožky, kožných problémov alebo zamýšľaného využitia produktu. Výsledkom je, že klient dostane 6 návrhov produktov alebo súprav prispôsobených individuálnym potrebám pokožky.

Chatbot AI zas umožňuje klientovi viesť rozhovor v prirodzenom jazyku, vybrať vhodné kozmetické prípravky a odôvodniť navrhovanú voľbu. Virtuálny asistent pomáha klientom z úrovne webstránky a z Messengeru v profile Creamy.pl.

Najdôležitejším výsledkom, ktorý svedčí o úspechu serverov Creamy.pl a feeCOMPASS, je výrazný nárast konverzie medzi novými ľuďmi navštevujúcimi kozmetický obchod. Konverzný pomer pre nových zákazníkov, ktorí používajú prieskum potrieb, je o 35% až 85% vyšší od konverzného pomeru ľudí, ktorí prieskum nevyužili (hodnota kolíše v závislosti od uskutočnených marketingových aktivít).

Výsledky boli viditeľné už po dvoch týždňoch spolupráce. V septembri 2020 sme zaviedli na stránke aj facebookovom profile Creamy.pl  nové riešenie – chatbot Al. Vďaka vynikajúcim znalostiam sortimentu, každého produktu zvlášť a spoznávaniu preferencií klienta dokáže chatbot zvoliť správnu kozmetiku a poskytnúť argumenty, prečo je jeho návrh najvhodnejší. Chatbot aj prieskum vyberajú produkty tak efektívne, akoby to robil skutočný konzultant.

Piotr Buszka, spoluzakladateľ spoločnosti feeCOMPASS

case study

názov

feeCOMPASS

služba:

feecompass.com

priemysel:

IT

popredné služby Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

Zvýšenie predaja v e-obchodoch vďaka kombinácii AI so znalosťami predajcov

O klientovi

feeCOMPASS je technologický startup založený v roku 2018. Vytvára nástroje služieb zákazníkom, ktoré kombinujú znalosti špecialistov na predaj s možnosťami, ktoré ponúka umelá inteligencia. Podporuje webové stránky e-commerce prostredníctvom produktov, ako napr.:

 • prieskum potrieb – krátka anketa, ktorá vďaka dobrej znalosti sortimentu a požiadaviek zákazníkov pripravuje jednotlivé produktové odporúčania (zvyčajne 5 alebo 6 návrhov)
 • chatbot AI – nástroj, ktorý umožňuje komunikáciu medzi klientom a značkou v prirodzenom jazyku (v takom, ktorý používame každý deň); chatbot je schopný zvoliť ten správny produkt a argumentovať, prečo je daný návrh vhodný pre klienta,
 • odporúčania pre spoločnosti – služba informovania majiteľov obchodov o nedostatku produktu, ktorý by vyhovoval potrebám konkrétnej skupiny zákazníkov.

V súčasnosti funguje feeCOMPASS na poľskom trhu a možnosti produktu môžu využívať spoločnosti s rôznymi profilmi – od e-shopov s elektronikou, cez obchody s kozmetikou, až po webové stránky predávajúce víno.

Hlavná výzva

Väčšina online obchodu je stále založená na modeli, ktorý bol vyvinutý okolo roku 2000. Na stránke je veľa produktov, parametrov, popisov a filtrov. Klient nie je schopný tomu všetkému porozumieť. Keď má pred sebou 100 výrobkov, zvyčajne sa vzdá, vyberá si náhodne alebo … dva týždne obetuje na to, aby sa stal expertom na práčky alebo televízory.

Piotr Buszka, spoluzakladateľ spoločnosti feeCOMPASS

Piotr Buszka a Artur Marsy založili spoločnosť feeCOMPASS ako reakciu na ťažkosti, ktorým čelia internetové obchody a ich zákazníci. Hlavným problémom je neznalosť sortimentu a ťažkosti s hľadaním správneho produktu, čo sa prejavuje v nedostatočnom objeme predaja.

Frustráciu najčastejšie pociťujú zákazníci, ktorí chcú uskutočniť nákup:

 • výrobku, ktorý musí byť šitý na mieru ich individuálnych potrieb – napríklad kozmetika na daný typ pleti,
 • predmetu s mnohými rôznymi parametrami a ťažko pochopiteľnou špecifikáciou – najčastejšie ide o elektroniku alebo domáce spotrebiče.

Popularita e-shopov v roku 2020 dynamicky vzrástla. Bohužiaľ, takmer polovica nových zákazníkov nie je spokojná s nákupným procesom, pretože výber je príliš veľký a je pre nich ťažké nájsť ten správny produkt. FeeCOMPASS odpovedá na tieto problémy aj prostredníctvom vytvoreného prieskumu potrieb, chatbotu a odporúčaní pre firmy.

Zakladatelia spoločnosti feeCOMPASS majú dlhoročné skúsenosti s riadením a vývojom spoločností (takisto dobre poznajú cloudové riešenia) a vedeli o výzvach, ktorým bude čeliť technologický startup. Najmä v čase, keď rastie popularita online predaja (a spolu s ním aj produkt AI ponúkaný startupom), museli zakladatelia vziať do úvahy:

 • obmedzené zdroje – častý problém startupov, ktorý ich núti hľadať optimálne riešenia, minimalizovať zbytočné kroky a automatizovať procesy,
 • nutnosť rýchleho rozvoja – pretože trh je čoraz náročnejší a chvíľkové zastavenie môže mať za následok predbehnutie konkurenciou,
 • zabezpečenie stability a dostupnosti produktu – jedným z kľúčových bodov zmluvy uzavretej medzi feeCOMPASS a klientom je vysoká hodnota SLA služby,
 • vysoká škálovateľnosť – feeCOMPASS si neustále získava nových zákazníkov – spoločnosti rôznych veľkostí a požiadaviek; produkt sa tiež tvorí so zámerom vstúpiť na zahraničné trhy, preto musí byť startup plne škálovateľný, a to po obchodnej aj technologickej stránke.


Služby GCP nám umožňujú pohodlne škálovať systém, čo sa prejavuje aj v škálovateľnosti podnikania. Vďaka vysokej dostupnosti infraštruktúry a monitorovaniu výkonu služieb môžeme s čistým svedomím nadviazať spoluprácu s veľkými zákazníkmi, ktorí majú vysoké očakávania.

Piotr Buszka, spoluzakladateľ spoločnosti feeCOMPASS


Riešenie problému

Piotr Buszka, zodpovedný za technológie v spoločnosti feeCOMPASS, si vybral riešenie Google Cloud Platform, aby vyhovel požiadavkám trhu a poskytol zákazníkom najvyššiu možnú kvalitu. Osobitnú pozornosť zameral na kľúčové oblasti, na ktoré sa riešenie vzťahuje:

 • Google Kubernetes Engine umožňuje ľahko spravovať klastre súvisiace so spracovaním interných procesov alebo testovacích a vývojových prostredí, samostatný klaster s produkčným prostredím, a vytvárať nové klastre a prostredia pomocou jedného príkazu; ľahkosť vytvárania nových prostredí sa premieta do rýchlosti vývoja produktu;
 • stabilita infraštruktúry pri nízkych požiadavkách na údržbu – vo feeCOMPASS je pán Piotr jediný, kto sa stará o infraštruktúru a pripúšťa, že údržbe venuje veľmi málo času – údržba riešenia nie je veľmi náročná a väčšinu procesov je možné automatizovať;
 • monitorovanie aplikácií – schopnosť sledovať výkon a dostupnosť aplikácií a služieb v produkčnom prostredí a v iných prostrediach, oznámenia a merania doby prevádzky umožňujú spoločnosti feeCOMPASS poskytovať svojim zákazníkom SLA na úrovni 99,99%;
 • škálovateľnosť – zmena mierky je v prostredí GCP prirodzenou záležitosťou; rozsah aplikácie je možné horizontálne meniť pridaním ďalších inštancií alebo zmenou konfigurácie klastra; GCP podporuje aj obchodné škálovanie, napríklad pokiaľ ide o vstup na zahraničné trhy – aplikácia môže byť vysoko dostupná z ktoréhokoľvek kúta sveta;
 • služby autorizácie a autentifikácie – zamestnanci feeCOMPASS tiež používajú G Suite a pán Piotr môže ľahko overovať používateľov a spravovať prístupy.


Mám bohaté skúsenosti s cloudovými riešeniami a v porovnaní s ostatnými riešeniami som veľmi spokojný s tým, čo poskytuje Google Cloud Platform. GCP kladie veľký dôraz na riešenia typu Kubernetes, ktoré podporujú oblasti ako high availability či rolling updates. Je to pre startup obrovská hodnota.

Piotr Buszka, spoluzakladateľ spoločnosti feeCOMPASS


Výsledky

Google Cloud Platform podporuje vývoj feeCOMPASS v oblastiach:

 • rýchlosti vývoja vďaka sprístupneniu Google Kubernetes Engine,
 • vysokej dostupnosti a možnosti sledovať výkon aplikácií a služieb,
 • zameraniu na rozvoj namiesto prevádzkovania infraštruktúry
 • zabezpečeniu škálovateľnosti technológií a podpore škálovateľnosti podnikania,
 • istote vysokej kvality, dostupnosti a stability riešeniabez ohľadu na veľkosť webovej stránky a požiadavky klienta, s ktorým feeCOMPASS spolupracuje.

 

Hodnota, ktorú feeCOMPASS poskytuje klientom – spolupráca s Creamy.pl

Výhody plynúce z využívania GCP sa premietajú aj do kvality, ktorú zákazníci spoločnosti feeCompass dostávajú. Jedným z webov, ktoré vďaka spolupráci so startupom dosahujú veľké úspechy, je Creamy.pl – obchod s prírodnou kozmetikou. Creamy.pl ponúka svojim zákazníkom desiatky kozmetických prípravkov na rôzne typy pleti, jej rôzny vek, nedokonalosti či preferovaný čas starostlivosti a požadovaný efekt. Mnoho nových zákazníkov malo problém nájsť si to svoje spomedzi ponúkaných produktov – preto sa majiteľky obchodu Creamy.pl rozhodli uľahčiť si túto úlohu zverejnením prieskumu potrieb a nedávno tiež chatbotom AI.

Prieskum potrieb pozostáva zo 7 otázok týkajúcich sa napr. typu pokožky, kožných problémov alebo zamýšľaného využitia produktu. Výsledkom je, že klient dostane 6 návrhov produktov alebo súprav prispôsobených individuálnym potrebám pokožky.

Chatbot AI zas umožňuje klientovi viesť rozhovor v prirodzenom jazyku, vybrať vhodné kozmetické prípravky a odôvodniť navrhovanú voľbu. Virtuálny asistent pomáha klientom z úrovne webstránky a z Messengeru v profile Creamy.pl.

Najdôležitejším výsledkom, ktorý svedčí o úspechu serverov Creamy.pl a feeCOMPASS, je výrazný nárast konverzie medzi novými ľuďmi navštevujúcimi kozmetický obchod. Konverzný pomer pre nových zákazníkov, ktorí používajú prieskum potrieb, je o 35% až 85% vyšší od konverzného pomeru ľudí, ktorí prieskum nevyužili (hodnota kolíše v závislosti od uskutočnených marketingových aktivít).

Výsledky boli viditeľné už po dvoch týždňoch spolupráce. V septembri 2020 sme zaviedli na stránke aj facebookovom profile Creamy.pl  nové riešenie – chatbot Al. Vďaka vynikajúcim znalostiam sortimentu, každého produktu zvlášť a spoznávaniu preferencií klienta dokáže chatbot zvoliť správnu kozmetiku a poskytnúť argumenty, prečo je jeho návrh najvhodnejší. Chatbot aj prieskum vyberajú produkty tak efektívne, akoby to robil skutočný konzultant.

Piotr Buszka, spoluzakladateľ spoločnosti feeCOMPASS