Case Studies

Spoznajte príbehy našich zákazníkov

Už viac ako 1 000 zákazníkov dôveruje našim riešeniam.
Spoznajte ich názory na služby Google, platformy pracovisko z platformy Workplace from Facebook a systém ticketovania Zendesk.

  • G Suite
  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform
  • Workplace from Facebook
  • Zendesk

AmRest

Ako spravuje AmRest flotilu tréningových notebookov v stovkách reštaurácií na niekoľkých kontinentoch?

Chrome Enterprise Perpetual

Booksy

Ako vyzerá spolupráca zamestnancov na 5 rôznych kontinentoch?

G Suite Basic

Miinto

Migrácia z Office 365 do G Suite v platforme Miinto

G Suite Basic

Wizerunek w Sieci

Ako Wizerunek w Sieci zefektívnil správu viac ako 30 webových stránok

Marketing a internet

Arena.pl

Akým spôsobom podporuje prechod z on-premise na verejný cloud splácanie technologického dlhu a urýchľuje rozvoj e-commerce platformy Arena.pl

e-commerce

Case Studies

Spoznajte príbehy našich zákazníkov

Už viac ako 1 000 zákazníkov dôveruje našim riešeniam.
Spoznajte ich názory na služby Google, platformy pracovisko z platformy Workplace from Facebook a systém ticketovania Zendesk.


  • G Suite
  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform
  • Workplace form Facebook
  • Zendesk

AmRest

Ako spravuje AmRest flotilu tréningových notebookov v stovkách reštaurácií na niekoľkých kontinentoch?

Booksy

Ako vyzerá spolupráca zamestnancov na 5 rôznych kontinentoch?

Miinto

Migrácia z Office 365 do G Suite v platforme Miinto

Wizerunek w Sieci

Ako Wizerunek w Sieci zefektívnil správu viac ako 30 webových stránok

Arena.pl

Akým spôsobom podporuje prechod z on-premise na verejný cloud splácanie technologického dlhu a urýchľuje rozvoj e-commerce platformy Arena.pl