TOP 10 trikov v Google Forms – pracujte rýchlejšie vo Formulároch Google

07/01/2020

Formuláre Google zvyšujú funkčnosť celého balíka Google Workspace (predtým G Suite). S ich pomocou môžu používatelia vytvárať dotazníky, ankety a rôzne iné formuláre na internetové stránky. Takto získané údaje smerujú priamo do tabuľkového procesora, čo umožňuje priebežne analyzovať zhromaždené informácie a tiež rýchlo sumarizovať daný prieskum alebo výskum.

Ak ešte nemáte skúsenosť s vytváraním formulárov online, oboznámte sa s príspevkom zameraným na tvorbu ankiet cez Google Forms.

Nižšie predstavujeme 10 tipov, vďaka ktorým bude využívanie Google Forms ešte jednoduchšie.

1. Pridávanie spolupracovníkov

pridať spolupracovníkov

Google Forms umožňuje, aby jeden formulár spravovalo niekoľko používateľov. Vďaka tomu môžu viacerí spolupracovníci pracovať v tom istom čase na jednom dokumente. Ak chcete pridať spolupracovníka, stačí po otvorení formulára kliknúť na tlačidlo s tromi bodkami v pravom hornom rohu a následne vybrať možnosť „Pridať spolupracovníkov…”.

2. Zavedenie obmedzenia jednej odpovede na osobu

obmedzenie odpovedí vo formulároch google

Niekedy je nevyhnutné zaviesť obmedzenie jednej odpovede na osobu. V takom prípade bude môcť daný používateľ vyplniť formulár iba raz. Ak chcete zaviesť také obmedzenie, je po otvorení formulára potrebné vybrať „Nastavenia” a následne pole „Obmedziť na jednu odpoveď”. Účastník prieskumu sa bude musieť do formulára prihlásiť cez svoj účet v Google.

 

3. Možnosť úpravy odoslaných odpovedí

Formuláre Google tiež ponúkajú možnosť editovať odoslané odpovede. Aby mohol respondent vykonať zmeny v odoslanom formulári, musí v „Nastaveniach” vybrať možnosť „Upraviť odpoveď po odoslaní”.

4. Zanechanie správy respondentom

potvrdenia vo formulároch google

Pri niektorých formulároch je nutné zanechať určité informácie respondentom. Ak chcete nastaviť správu pre osoby vyplňujúce formulár, je potrebné v „Nastaveniach” v časti „Prezentácia” vyplniť pole „Správa s potvrdením”.

5. Nastavenie potvrdenia odosielaného e-mailom respondentom

e-mailové upozornenia vo formulároch google

 

Google Forms umožňuje odoslať respondentom e-mail s potvrdením o odoslaní formuláru. Nie je to integrovaná funkcia. Vyžaduje nainštalovanie doplnku „Form Notifications”.

6. Doručovanie e-mailových upozornení na nové odpovede

upozornenia na nové odpovede na formuláre google

Je dobré vedieť, keď respondenti vyplnia formulár. Vlastník daného dotazníka si môže zapnúť funkciu e-mailových upozornení na nové odpovede. Pre jej aktiváciu je potrebné vytvoriť formulár a následne v časti „Odpovede” kliknúť na tlačidlo s tromi bodkami a označiť „Dostávať e-maily s upozornením na nové odpovede”.

7. Automatické ukladanie odpovedí do tabuľkového procesoru

google formuláre a odpovede

Funkcia automatického ukladania všetkých odpovedí v tabuľkovom procesore umožňuje odosielať výsledky do samostatného dokumentu. Ak chcete zapnúť túto funkciu, je potrebné v časti „Odpovede” nájsť zelenú ikonku s bielym krížikom (symbol tabuľkového procesora). Následne stačí uviesť názov nového dokumentu alebo si vybrať spomedzi už existujúcich a kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť”. Uložené informácie nájdete v Dokumentoch Google pod účtom používateľa.

8. Zmena farby pozadia vo formulári

farba pozadia vo formulároch google

Každý vlastník formulára sa tiež môže postarať o jeho vizuálnu stránku. Ak chcete zmeniť pozadie dotazníka, je potrebné otvoriť formulár a následne v pravom hornom rohu kliknúť na „Prispôsobiť tému”. Používateľ si môže vybrať obrázok na pozadí, zladiť s ním farbu písma aj farbu pozadia a tiež vybrať font písma.

9. Náhľad na odpovede respondentov v skutočnom čase

Ak chcete zanalyzovať odpovede respondentov, je potrebné vojsť do časti „Odpovede”, a následne vybrať „Závery”. Na vlastníka formulára tu čakajú početné koláčové grafy a iné vizuálne analýzy odpovedí osôb, ktoré vyplnili formulár. Je tiež možné nahliadnuť do každého vyplneného dotazníka.

10. Vkladanie Google Forms na webstránku

html vo formulároch google

Osoby, ktoré chcú vykonať prieskum alebo anketu na webstránke, môže využiť možnosť vloženia formulára na webstránku. Treba sa však najprv uistiť, či je stránka vytvorená pomocou jazyka HTML. V iných prípadoch je nutné použiť IFRAME na zobrazenie dotazníka. Ak chcete vložiť formulár na webstránku, je potrebné kliknúť na „Odoslať” v pravom hornom rohu a následne vygenerovať kód HTML, pripravený na vloženie na webstránku.

Formuláre Google sú dokonalou aplikáciou, ktorá pomôže pri zvýšení účinnosti mnohých aspektov podnikania. Vyššie uvedené rady Vám určite umožnia efektívnejšie využívať všetky funkcie služby Google Forms. Ak chce niekto ešte lepšie využívať možnosti balíka Google Workspace (G Suite), odporúčame školenie Google Workspace (na mieste alebo online).

Powiązane posty

Google Workspace

Ako viesť videokonferencie cez Google Meet?

14 apríla 2020