Spoločnosť Fly On The Cloud získala špecializáciu Work Transformation v partnerskom programe Google Cloud

28/10/2020

Google Cloud Partner Work Transformation bagde

Získali sme špecializáciu Work Transformation. Je to pre nás dôležitá informácia – odmena za prácu a rozvoj kompetencií každého člena Fly On The Cloud, pozitívne absolvovanie certifikačných skúšok a efektívnu spoluprácu so zákazníkmi pri implementácii cloudových technológií Google.

Work Transformation je špecializácia udeľovaná Google Cloud Partnerom, ktorí majú dostatočne vysokú, zdokumentovanú úroveň vedomostí, kompetencií a skúseností s vykonávaním implementácie služieb. Google Workspace (predtým G Suite). Špecializácia zahŕňa aj školenie zamestnancov o používaní riešení Google, implementácii procesov a priebežne vykonávanej technickej podpore zákazníckych organizácií. Ak chce partnerská spoločnosť získať špecializáciu, musí mať určitý počet certifikovaných odborníkov schválených klientom a zverejnené opisy implementácie, prejsť prísnym hodnotením technických kompetencií a predstaviť ďalší plán rozvoja a zamestnanosti v oblasti špecializácie.

„Je to veľký úspech. Významnú úlohu zohrali naši inžinieri – špecialisti, ktorí trávia polovicu času získavaním vedomostí a prípravou na skúšky overujúce ich schopnosti, a druhú polovicu využívaním týchto vedomostí v praxi, s podporou našich klientov a partnerov. Táto špecializácia je však ovocím práce nás všetkých – aj zamestnancov, ktorí sa starajú o klientov, ktorí boli v prvej línii kontaktu s nimi, aj ľudí z marketingového oddelenia popisujúcich dopady spolupráce a úspechy naše aj našich klientov“hovorí výkonný riaditeľ Fly On The Cloud, Piotr Wieczorek. „V čase, keď práca prestáva byť viazaná na jedno miesto, presúva sa do domovov, do kancelárií v coworkingu, dokonca na pláže alebo na druhú pologuľu, je šikovné používanie nástrojov na diaľkovú prácu prioritou pre našich klientov aj pre nás. Preto stále pracujeme na rozvoji našich kompetencií“.

G Suite Google Workspace certyfikaty FOTC

Príklady certifikátov, ktoré sme získali vo Fly On The Cloud

Google Cloud udeľuje špecializácie, aby zákazníkom pomohol nadviazať spoluprácu s kvalifikovaným partnerom

Cieľom lokálneho Partnera Google Cloud je poskytnúť zákazníkovi služby na vysokej úrovni, podporu v oblasti cloudových riešení, prispôsobenie sa požiadavkám spoločnosti a rozvoj ich plného potenciálu.

Google má stovky cloudových služieb a spolupracuje s tisíckami partnerských spoločností. Udeľuje špecializácie partnerským spoločnostiam, aby klientom umožnil nájsť toho pravého partnera s preukázanými kompetenciami a zdokumentovanými skúsenosťami. Vďaka tomu má klient viac príležitostí nadviazať spoluprácu priamo s kvalifikovaným Partnerom, ktorý má konkrétnu víziu, potrebu alebo problém.

Fly On The Cloud podporuje organizácie podstupujúce proces digitálnej transformácie od roku 2014

Už viac ako 6 rokov pomáhame našim klientom využívať potenciál riešení Google Cloud. Podporili sme viac ako 1 200 spoločností pri zvyšovaní tempa rozvoja, zlepšovaní kvality tímovej práce a zlepšovaní komunikácie vďaka implementácii Google Workspace (predtým G Suite), školeniu zamestnancov a správcov a priebežnej technickej a vecnej podpore. V tíme máme odborníkov, ktorí získali celkovo takmer 100 certifikátov potvrdzujúcich ich znalosti cloudových nástrojov Google.

Powiązane posty