Spoločnosť Fly On The Cloud získala špecializáciu Work Transformation v partnerskom programe Google Cloud

28/10/2020

Google Cloud Partner Work Transformation bagde

Získali sme špecializáciu Work Transformation. Je to pre nás dôležitá informácia – odmena za prácu a rozvoj kompetencií každého člena Fly On The Cloud, pozitívne absolvovanie certifikačných skúšok a efektívnu spoluprácu so zákazníkmi pri implementácii cloudových technológií Google.

Work Transformation je špecializácia udeľovaná Google Cloud Partnerom, ktorí majú dostatočne vysokú, zdokumentovanú úroveň vedomostí, kompetencií a skúseností s vykonávaním implementácie služieb. Google Workspace (predtým G Suite). Špecializácia zahŕňa aj školenie zamestnancov o používaní riešení Google, implementácii procesov a priebežne vykonávanej technickej podpore zákazníckych organizácií. Ak chce partnerská spoločnosť získať špecializáciu, musí mať určitý počet certifikovaných odborníkov schválených klientom a zverejnené opisy implementácie, prejsť prísnym hodnotením technických kompetencií a predstaviť ďalší plán rozvoja a zamestnanosti v oblasti špecializácie.

„Je to veľký úspech. Významnú úlohu zohrali naši inžinieri – špecialisti, ktorí trávia polovicu času získavaním vedomostí a prípravou na skúšky overujúce ich schopnosti, a druhú polovicu využívaním týchto vedomostí v praxi, s podporou našich klientov a partnerov. Táto špecializácia je však ovocím práce nás všetkých – aj zamestnancov, ktorí sa starajú o klientov, ktorí boli v prvej línii kontaktu s nimi, aj ľudí z marketingového oddelenia popisujúcich dopady spolupráce a úspechy naše aj našich klientov“hovorí výkonný riaditeľ Fly On The Cloud, Piotr Wieczorek. „V čase, keď práca prestáva byť viazaná na jedno miesto, presúva sa do domovov, do kancelárií v coworkingu, dokonca na pláže alebo na druhú pologuľu, je šikovné používanie nástrojov na diaľkovú prácu prioritou pre našich klientov aj pre nás. Preto stále pracujeme na rozvoji našich kompetencií“.

G Suite Google Workspace certyfikaty FOTC

Príklady certifikátov, ktoré sme získali vo Fly On The Cloud

Google Cloud udeľuje špecializácie, aby zákazníkom pomohol nadviazať spoluprácu s kvalifikovaným partnerom

Cieľom lokálneho Partnera Google Cloud je poskytnúť zákazníkovi služby na vysokej úrovni, podporu v oblasti cloudových riešení, prispôsobenie sa požiadavkám spoločnosti a rozvoj ich plného potenciálu.

Google má stovky cloudových služieb a spolupracuje s tisíckami partnerských spoločností. Udeľuje špecializácie partnerským spoločnostiam, aby klientom umožnil nájsť toho pravého partnera s preukázanými kompetenciami a zdokumentovanými skúsenosťami. Vďaka tomu má klient viac príležitostí nadviazať spoluprácu priamo s kvalifikovaným Partnerom, ktorý má konkrétnu víziu, potrebu alebo problém.

Fly On The Cloud podporuje organizácie podstupujúce proces digitálnej transformácie od roku 2014

Už viac ako 6 rokov pomáhame našim klientom využívať potenciál riešení Google Cloud. Podporili sme viac ako 1 200 spoločností pri zvyšovaní tempa rozvoja, zlepšovaní kvality tímovej práce a zlepšovaní komunikácie vďaka implementácii Google Workspace (predtým G Suite), školeniu zamestnancov a správcov a priebežnej technickej a vecnej podpore. V tíme máme odborníkov, ktorí získali celkovo takmer 100 certifikátov potvrdzujúcich ich znalosti cloudových nástrojov Google.

Flyonthecloud Blog Banner

Powiązane posty

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close