Gmail dla firm – wszystko, co musisz wiedzieć przed jego wdrożeniem

03/06/2019

Gmail pre firmy

Gmail pre firmy, čiže G Suite (balík predtým známy ako Google Apps for Work) je bezpečná firemná pošta založená na všeobecne známych nástrojoch Google. Google Workspace je sada všetkých kancelárskych aplikácií, nevyhnutných na tímovú prácu – od editorov súborov cez textové komunikátory až po nástroje na videokonferencie a koordináciu tímovej práce.

Google vychádza v ústrety svojim klientom a neustále aktualizuje svoju ponuku o nové funkcie. Vďaka tomu, že sú všetky aplikácie Google Workspace dostupné v prehliadači prostredníctvom internetu, sa všetky nové vylepšenia automaticky objavujú na používateľských účtoch. Nie je potrebné inštalovať aktualizácie ako v prípade lokálnych programov.

Možnosti balíkov Google Workspace

Google Workspace (G Suite) bol navrhnutý s myšlienkou o moderných firmách. Táto služba sa osvedčí tak živnostníkom, malým start-upom, ako aj veľkým korporáciám. Ponúkané nástroje umožňujú efektívnu komunikáciu, organizáciu práce a spoluprácu. Základnou výhodou balíka Google Workspace sú firemné účty na Gmaile – čiže možnosť priradiť vlastnú doménu na Gmail tak, aby sa zamestnanci mohli predstavovať profesionálnymi adresami.

Pozrite tiež: 

Komunikácia

Využívanie balíka umožňuje účinnú spoluprácu medzi všetkými zamestnancami firmy, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Aplikácie umožňujú zjednodušenie komunikácie, rozhovory na čete a videohovory s klientmi z celého sveta. Naši pracovníci si navyše budú môcť bez problémov dohodnúť stretnutia vo vyhovujúcich časoch a rezervovať tak firemné zdroje.

Účinnú komunikáciu umožňujú:

 • Gmail – bezpečná firemná pošta vo vlastnej doméne, bez spamu a reklamy. Vyniká výnimočne efektívnym vyhľadávaním v korešpondencii s archívom pošty aj četu.
 • Kalendár – aplikácia umožňujúca efektívny time management prostredníctvom vytvárania stretnutí, pridávania spolupracovníkov a firemných zdrojov.
 • Google Chat – aplikácia umožňujúca rýchlu komunikáciu s kolegami a klientmi pomocou textových správ (individuálnych aj skupinových).
 • Google Meet – aplikácia umožňujúca tvorbu videokonferencií.

Tvorba

Kancelársky balík Google umožňuje v reálnom čase spoluprácu na o. i. dokumentoch, prezentáciách aj tabuľkách. Preto tiež môžeme realizovať projekty bez sťahovania nespočetných verzií súborov.

Pomáhajú pri tom aplikácie ako napr.:

 • Google Docs – aplikácia na tvorbu dokumentov online
 • Google Sheets – aplikácia na tvorbu výpočtových tabuliek online
 • Google Slides – aplikácia na tvorbu prezentácií online
 • Google Keep – aplikácia umožňujúca tvorbu poznámok
 • Google Forms – aplikácia na tvorbu ankiet online

Prístup

Vďaka tomu, že používatelia balíka Google Workspace ukladajú svoje súbory do cloudu, v nich môžu vyhľadávať a získavať k nim prístup z každého mobilného zariadenia po prihlásení sa do svojho účtu.

Umožňuje to:

 • Disk Google – služba na uchovávanie a synchronizáciu súborov
 • Google Cloud Search – vyhľadávač umožňujúci prehľadávanie firemného obsahu

Kontrola

Pri využívaní nástrojov Google si môžeme byť istí, že sú všetky naše súbory bezpečné. Aplikácie ako Vault umožňujú archiváciu údajov a ich zabezpečenie napríklad na potreby súdnych konaní. Administračný panel umožňuje vytváranie účtov, konfiguráciu zariadení a správu všetkých služieb.

Prečítajte si skúsenosti firiem, ktoré už využívajú G Suite:

Gmail pre firmy zadarmo – je to možné?

G Suite pre neziskové organizácie

Google venoval bezplatný balík G Suite neziskovým organizáciám. Zíde sa, pretože umožňuje zefektívnenie činnosti celej organizácie, tvorbu online zbierok či zapojenie čo najväčšieho počtu dobrovoľníkov.

Ak chce organizácia využiť G Suite zadarmo, mala by:

 • mať štatút charitatívnej organizácie;
 • byť overená ako nezisková organizácia organizáciou TechSoup alebo jej regionálnym partnerom;
 • byť verejnoprospešnou organizáciou, nadáciou alebo združením zaregistrovaným v štátom vedenom registri organizácií.

G Suite pre školy a vysoké školy

Bezplatnú verziu balíka môžu využiť aj školy a vysoké školy. Ak sa chce škola stať odberateľom G Suite Enterprise pre vzdelávanie, musí splniť niekoľko podmienok:

 • inštitúcia musí mať overený štatút neziskovej organizácie;
 • musí ísť o akreditovanú vzdelávaciu inštitúciu, uznávanú štátnymi orgánmi;
 • inštitúcia musí vydávať vysvedčenia o vzdelaní uznávané doma alebo v zahraničí.

G Suite Legacy

G Suite Legacy je bezplatná verzia balíka G Suite, na ktorú sa dalo zaregistrovať do konca roku 2012. Zaregistrované osoby ju stále môžu využívať, avšak táto verzia nedisponuje všetkými funkciami a možnosťami spoplatneného balíka G Suite.

Bezplatné skúšobné obdobie

Každá firma, bez ohľadu na sektor, má možnosť vyskúšať si balík G Suite na 30 dní zdarma. Ak chcete začať skúšobné obdobie, stačí sa s nami skontaktovať prostredníctvom formuláru na našej stránke.

Gmail pre firmy – cenník

Cena balíka závisí od vybranej verzie.

 • Business Starter – 5,2 € / používateľ / mesačne
 • Business Standard – 10,4 € / používateľ / mesačne
 • Business Plus – 15,6 € / používateľ / mesačne

Názory používateľov balíka Google Workspace

Zavedenie profesionálnej pošty Gmail vyriešilo rôzne problémy mnohých firiem. Zefektívnilo ich komunikáciu a umožnilo im rýchlejšie a účinnejšie vykonávanie každodennej práce. Prečo práve Google Workspaced? Ako prebiehala spolupráca? Aké problémy sa vyriešili? Odpovede na tieto otázky a tiež názory takých firiem môžete nájsť v záložke Case Studies na našej stránke.

Ak Vaša firma zvažuje prechod na Gmail, kontaktujte nás a získate bezplatné konzultácie, technickú podporu a pomoc pri zavedení služby. 

Powiązane posty