Alias v Gmaile – čo to je a ako ho vytvoriť

24/01/2019

Alias v Gmaile

Neraz sa stáva, že vo firme máme veľa e-mailových adries. Sú to adresy všetkých pracovníkov a tiež tie, ktorými sa dá priamo kontaktovať firma alebo súvisia s predajom našej služby. Nemôžeme zabudnúť na to, akú dôležitú úlohu vo firme zohráva komunikácia, a preto je dôležité, aby prichádzajúce e-maily našli svojich správnych adresátov.

S cieľom umožniť správny tok informácií a efektívne udržiavanie komunikácie s klientom môžeme vytvoriť e-mailový alias. Zíde sa nielen držiteľom balíka Google Workspace (G Suite), ale môže pomôcť aj používateľom, ktorý využívajú schránku v Gmaile zadarmo.

Čo je to e-mailový alias?

Alias je iný názov e-mailovej adresy, ktorá je priradená k tej istej poštovej schránke. Inými slovami, správy odosielané na jednu z našich e-mailových adries môžu prichádzať do poštovej schránky s inou adresou. Napríklad e-mail odoslaný na k.kovac@flyonthecloud.com môže byť takisto doručený na adresu karol.kovac@flyonthecloud.com.

Ako sa dá využiť e-mailový alias?

E-mailový alias sa oplatí používať najmä kvôli vyššiemu pohodliu. Uľahčuje činnosť tak používateľom balíka G Suite, ako aj tým, ktorí používajú schránku v Gmaile zdarma. Vytvorenie aliasu nám okrem zefektívnenia a uľahčenia kontaktu pomáha aj vtedy, keď sa chceme vyhnúť často sa vyskytujúcim chybám v e-mailových adresách. Pokiaľ vieme, že naši klienti alebo známi robia často chyby v našej e-mailovej adrese, môžeme z nej vytvoriť e-mailový alias, aby sme mali istotu, že nám budú doručené aj správy s chybou v adrese.

Používateľom bezplatného účtu v Gmaile môže e-mailový alias pomôcť pri spájaní rôznych e-mailových schránok. Namiesto kontrolovania niekoľkých, zriedka používaných adries, môžeme vytvoriť alias a presmerovať poštu na adresu, ktorú používame najčastejšie.

Alias okrem toho umožňuje:

 • prijímanie pošty zo všeobecnej adresy,
 • presmerovanie správ, keď je jeden zo zamestnancov na dovolenke,
 • filtrovanie pošty a jej presmerovanie na príslušnú skupinu osôb (napr. na reklamácie, kontakty, HR).

Znie to zaujímavo? Pozrite sa, ako si môžete krok za krokom vytvoriť e-mailový alias tak v balíku Google Workspace (G Suite), ako aj pri bezplatnej verzii Gmailu.

Ako pridať alias k účtu na Gmaile?

Ak ste používateľom účtu G Suite:

 1. E-mailový alias si môžete vytvoriť ak ste administrátor, a to po prihlásení sa do administratívneho panela na stránke https://admin.google.com.
 2. Po prihlásení sa kliknite na ikonku “Používatelia” na hlavnej stránke administratívneho panela.
 3. Vyberte si príslušný účet na zozname “Používatelia”. Ak sa vyskytnú problémy, môžete si pozrieť článok “Ako nájsť účet používateľa” dostupný na stránke https://support.google.com/a/answer/33324?hl=pl.
 4. Otvorte účet používateľa kliknutím na jeho názov.
 5. Následne kliknite na “Informácie o používateľovi”. Po zobrazení sa stránky si vyberte “E-mailové aliasy”.
 6. Po kliknutí na “Alias” zadajte vymeniteľný názov používateľa, ktorý je časťou e-mailovej adresy pred znakom @.
 7. Nezabudnite, že sa nedá vytvárať aliasy priradené ako alias alebo hlavný e-mail inej osobe.
 8. Administrátori, ktorí majú veľa domén (pole napravo od znaku @), si z menu vyberajú príslušnú doménu pre alias.
 9. Treba pamätať na to, že domény, ktoré sú pridané ako jej aliasy, nie sú viditeľné v menu. Alias danej domény je dostupný pre všetkých používateľov a nedá sa prispôsobiť iba jednému.
 10. Uložte svoju voľbu.
 11. Ak sa chcete vrátiť na stránku účtu používateľa, stlačte šípku nahor viditeľnú v pravom hornom rohu.
 12. Používateľ začne prijímať e-maily na novú adresu približne do 24 hodín po pridaní aliasu.

Ak ste používateľom bezplatnej verzie Gmailu:

 1. Prihláste sa do schránky na Gmaile.
 2. Vyberte si symbol ozubeného kolieska v pravom hornom rohu („Nastavenia”). Z rolovacieho menu si vyberte „Nastavenia”. V hornom menu nájdite záložku „Účty a import”.
 3. V časti „Odosielať poštu ako” si vyberte „Pridať ďalšiu e-mailovú adresu”.
 4. Objaví sa okno z poľami na zadanie ľubovoľného názvu a e-mailovej adresy účtu, ktorý má byť konfigurovaný (alias). Následne kliknite na „Ďalší krok”.
 5. Po prechode do ďalšieho okna je nutné doplniť údaje: „Server SMTP”, „Používateľské meno” (kompletná e-mailová adresa) a „Heslo”. Z rolovacej ponuky je potrebné vybrať „Port”. Odporúča sa označiť možnosť „Zabezpečené pripojenie použitím protokolu TLS”. Zostáva už len kliknúť na „Pridať účet”.
 6. Ak boli informácie zadané a správne a Gmail sa mohol spojiť s poštovým serverom aliasu, na nakonfigurovanú e-mailovú adresu by mala prísť o tom informácia.
 7. Obsahuje link na overenie spolu s heslom. Ak chcete potvrdiť priradenie e-mailovej adresy, môžete kliknúť na link v správe alebo zadať kód, ktorý ste dostali, do poľa v okne nastavení Gmailu a vybrať možnosť „Overiť”.
 8. Zostáva už len nakonfigurovať schránku prijatých správ. Opäť si v hornom menu vyberte možnosť „Účty a import”. V časti „Skontrolovať poštu z iných účtov“ vyhľadajte „Pridať e-mailový účet“.
 9. Objaví sa ďalšie okno, do ktorého treba zadať e-mailovú adresu aliasu a kliknúť „Ďalej”.
 10. Ďalším krokom je označenie možnosti „Import e-mailov z môjho druhého účtu (POP3)” a stlačenie tlačidla „Ďalej”.
 11. Po prechode do ďalšieho okna je nutné správne doplniť údaje: „Používateľské meno” (kompletná e-mailová adresa), „Heslo” „Server POP”. Z rolovacieho zoznamu je nutné vybrať si príslušný port. V prípade označenia možnosti „Ponechajte kópiu stiahnutej správy na serveri“ bude na hostingovom účte archivovaná korešpondencia. Možnosť „Pri sťahovaní pošty vždy použite zabezpečené pripojenie (SSL)” treba označiť vtedy, keď to vyplýva z konfiguračných údajov. Prichádzajúce správy je možné označiť štítkom – dostupným z rolovacieho zoznamu alebo samostatne vytvoreným.
 12. Zostáva už len kliknúť na „Pridať účet”. Ak boli informácie zadané správne, Gmail nadviaže spojenie a stiahne správy z konfigurovanej adresy (aliasu).

Ak máte problém z vytvorením aliasu, kontaktujte nás! Ako Partner Google poskytujeme služby technickej podpory od pondelka do piatka v hodinách 8:00 – 18:00.