Ako zdieľať súbory Google?

08/04/2019

Čoraz viac používateľov si obľúbilo možnosti poskytované nástrojmi balíka Google Workspace (G Suite). Mnohí uchovávajú rôzne druhy súborov a dokumentov vo virtuálnom cloude, čiže na Disku Google. Jednou z výhod balíka je možnosť prace viacerých osôb na jednom dokumente. Svoje súbory môžeme sprístupňovať nielen svojim spolupracovníkom, ale aj osobám z externého prostredia.

Zdieľanie súborov Google z Dokumentov, Hárkov a Prezentácií Google

Ak chcete zdieľať súbor, je potrebné, aby ste prešli do aplikácií Dokumenty, Tabuľkový procesor alebo Prezentácie Google. Následne treba iba otvoriť súbor, ktorý má byť zdieľaný. Z panela úloh vyberáme „Súbor” a potom „Zdieľaj…”. Následne môže používateľ zadať mená alebo e-mailové adresy osôb, ktorým chce sprístupniť súbor. Je tiež možné vygenerovať odkaz kliknutím na “Získať odkaz na zdieľanie”, ktorý sa dá neskôr poslať vybraným osobám.

 A Google fájlok megosztása

Pri zdieľaní súboru máme možnosť vybrať si rozsah oprávnení daného používateľa. Môžeme mu dať právo na editovanie, komentovanie alebo len zobrazenie.

 

Ak chceme zdieľať súbor s osobou, ktorá nemá e-mailovú adresu v doméne našej firmy, je potrebné použiť pokročilé nastavenia zdieľania -kliknúť na “Pokročilé”, a následne “Zmeniť”. 

Google fájlmegosztás - Drive

Zdieľanie súborov Google z Formulárov Google

V prípade Formulárov Google vyzerá proces zdieľania trochu inak. Ak chceme pozvať iné osoby, aby nám pomohli pri úprave súboru, je potrebné:

 • Otvoriť súbor vo Formulároch Google.
 • V pravom hornom rohu nájsť „Viac” kliknutím na body nachádzajúce sa na pravej strane.

 • Vyberte „Pridať spolupracovníkov…”.
 • Zadajte mená alebo e-mailové adresy používateľov alebo si vygenerujte odkaz na zdieľanie. Ak chcete zdieľať iným používateľom Formulár Google, aby ho vyplnili, je potrebné:
 • Otvoriť Formulár, ktorý chcete odoslať.
 • V pravom hornom rohu nájdite tlačidlo „Odoslať”.
 • Rozhodnite sa, či chcete odoslať Formulár vo forme e-mailu, umiestniť na stránke odkaz HTML alebo ho zdieľať v sociálnych médiách.

Zdieľanie súborov Google z Disku Google

Ak chcete zdieľať jednotlivé súbory priamo z Disku Google, je potrebné:

 • Prihlásiť sa na Disk Google.
 • Kliknúť pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete zdieľať.

Google fájlmegosztás - Drive

 • Vyberte „Zdieľať” alebo „Stiahnuť odkaz na zdieľanie”.
 • Zdieľanie celých priečinkov z Disku Google. Ak chcete zdieľať celé priečinky priamo z Disku Google, je potrebné:
 • Prihlásiť sa do Disku Google.
 • Stlačiť a podržať SHIFT na klávesnici počítača a označiť priečinky, ktoré chcete zdieľať.
 • Kliknúť pravým tlačidlom myši na jeden z označených súborov, ktorý má byť zdieľaný.
 • Vyberte „Zdieľať” alebo „Stiahnuť odkaz na zdieľanie”.

Blokovanie možnosti zdieľania súboru

Vlastníci daného súboru môžu zablokovať možnosť zdieľania tohto súboru spolupracovníkmi označením možnosti “Zablokovať editorom možnosť meniť prístup a pridávať nové osoby” v pokročilých nastaveniach súboru.

Vo firmách, ktoré využívajú balík G Suite vo verzii Business môžu administrátori zablokovať všetkým používateľom možnosť zdieľať súbory mimo firmy.