Ako pridať niekoľko domén do Google Workspace (G Suite)?

03/10/2018

So službou Google Workspace (G Suite) môžete používať viac domén – v doménach môžete vytvárať aliasy, skupiny, účty a ďalšie adresy. To znamená, že vo svojej administračnej konzole môžete napríklad spravovať niekoľko firiem. Všetko, čo musíte urobiť, je rozdeliť užívateľov z rôznych domén na samostatné firmy. Každú doménu môžete pridať ako alias pre primárnu doménu (pričom každý účet dostane svoj alias) alebo ako samostatné sekundárne domény.

Pridávanie domény ku Google účtu

Pred pridaním ďalšej domény si pozrite Obmedzenia súvisiace s používaním viacerých domén.

 1. Prejdite do svojej administračnej konzoly Google (na adrese admin.google.com) a kliknite na Domény.
 2. Vyberte možnosť Pridať a odstrániť domény> Pridať doménu alebo alias domény.
 3. Rozhodnite sa, ako chcete pridať doménu: Ktorú možnosť mám zvoliť?
  • Pridajte alias domény nazov-primarnej-domeny: táto možnosť poskytuje všetkým užívateľom v primárnej doméne e-mailovú adresu pre doménu pridanú ako alias. Ak chcete pridať alias sekundárnej domény, musíte použiť Domains Aliases API.
  • Pridajte ďalšiu doménu: táto možnosť pridá samostatnú sekundárnu doménu, ktorá môže mať vlastných užívateľov a vlastné skupiny.
 4. Zadajte názov domény, ktorá sa má pridať.
 5. Kliknite na Pokračovať a overte vlastníctvo domény.
 6. Doména nemôže byť zaregistrovaná na inom účte Google a musí byť Vaša. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete takúto doménu pridať do svojho účtu, musíte ju najskôr z aktuálnej domény odstrániť. Ak dostanete správu, že Váš nový názov domény sa už používa ako alias alebo doména, pozrite si dostupné možnosti.
 7. Postupujte podľa pokynov na overenie vlastníctva domény (prečítajte si viac o overení domény).
 8. Kliknite na tlačidlo Skontrolovať a pokračujte v konfigurácii doručovania e-mailov.
 9. Ak chcete smerovať poštu na poštové servery Google, aktualizujte záznamy MX domény (potrebné iba vtedy, ak chcete, aby užívatelia dostávali korešpondenciu pre túto doménu do svojich doručených správ v Gmaili).
 10. Kliknite na Tieto kroky boli vykonané.

Zobraziť stav overenia domény

Stav overenia domény Google Workspace (G Suite) môžete skontrolovať na stránke Domény. Stav „Aktualizuje sa“ by sa mal zobraziť hneď po dokončení vyššie uvedených krokov. Po overení vlastníctva domény sa zmení na „Aktívny“. Čas prechodu závisí od počtu užívateľov a zaťaženia systému. Získanie e-mailových aliasov môže všetkým užívateľom trvať až 24 hodín od overenia.

Zmena názvu organizácie (voliteľné)

Google predvolene používa ako názov organizácie v administračnej konzole a na stránkach služieb užívateľov primárny názov domény. Zvážte preto zmenu názvu svojej organizácie na všeobecnejší.

Účtování

Problém fakturácie pri obsluhovaní viacerých rôznych firiem v jednej konzole sa najlepšie vyrieši v účtovníctve firmy. Zvážte rozpis faktúry na strane firmy alebo vytvorenie samostatných inštancií G Suite pre každú z nich.

 

Powiązane posty