Plan wdrożenia
Workplace from Facebook

Potrzebowaliśmy nowego kanału komunikacji, który zmieni zasady gry. Workplace w naszej organizacji stanowi centralny hub komunikacyjny. Co miesiąc mamy ponad 80% zalogowanych pracowników i 50 aktywnych grup.

Magdalena Brzezińska

Pierwsze uczucia pracowników były różne. Euforia mieszała się ze sceptycyzmem. Wiele osób obawiało się chaosu informacyjnego. Algorytm Workplace szybko dopasował się do naszej komunikacji. Dziś odpowiednio dobierając komunikaty do grup odbiorców i umiejętnym doborze powiadomień nie mamy problemów z komunikacją.

Agnieszka Haładus
workplace from facebook logo

Przykładowy plan wdrożenia Workplace

Nie ma dwóch identycznych wdrożeń. Weźmiemy pod uwagę indywidualne potrzeby Twojej firmy, aby ustalić strategię, która przyniesie najlepsze efekty.

Jak długo trwa wdrożenie?
Standardowy proces uruchamiania platformy w firmach od 500 do 3000 pracowników trwa około 4-5 tygodni. Ten czas może się skrócić lub wydłużyć w zależności od czynników, takich jak liczebność zespołu pilotażowego, długość kampanii promocyjnej etc.

1 tydzień


Spotkanie powitalne

Pierwsza konsultacja z przedstawicielem oficjalnego partnera Workplace from Facebook ma na celu sprecyzowanie potrzeb, celów biznesowych i problemów, które Twoja firma rozwiąże poprzez wprowadzenie platformy społecznościowej.

Zebranie zespołu pilotażowego

Część firm postanawia zaangażować wszystkich pracowników od samego początku, ale większość decyduje się przetestować usługę na zespole pilotażowym. Jest to około 15-20% organizacji z różnych działów – zazwyczaj wybierani są przedstawiciele HR-u, IT, PR-u, marketingu i administracji. Członkowie zespołu pilotażowego zostaną przyszłymi Championami społeczności.

Dostosowanie techniczne

Pora na założenie instancji Twojej organizacji. Zrobisz to na oficjalnej stronie Workplace from Facebook. Od momentu rejestracji zacznyna się 30-dniowy okres testowy i możesz rozpocząć proces konfiguracji platformy z pomocą naszych specjalistów.

2 tydzień


Zaangażowanie zarządu

Na tym etapie dobrą praktyką jest zorganizowanie spotkania przedstawiciela Workplace’a z osobami decyzyjnymi w firmie. Ustalimy na nim w jakim stopniu zarząd zaangażuje się w promocję nowego rozwiązania. Im więcej rozpoznawalnych osób w firmie weźmie udział w kampanii, tym szerszym echem odbije się ona wśród pracowników.

Ustalenie strategii komunikacji

Aby zwyczaj korzystania z platformy dobrze zakorzenił się w organizacji, konieczne jest ustalenie indywidualnej strategii komunikacji. Jakie zasady należy wprowadzić? W jakim języku powinny być posty? Na podstawie naszego doświadczenia opowiemy Ci o najlepszych praktykach komunikacyjnych, aby odpowiedzi na powyższe pytania znalazły się same.

Integracja usług i migracja danych

Każda firma przed wdrożeniem Workplace’a używa jakichś rozwiązań do komunikacji wewnętrznej, przesyłania plików, czy współpracy online – zapewniamy, że po wprowadzeniu platformy nie musicie z niech rezygnować. Większość serwisów można łatwo zintegrować z Workplace’em, a dane z reszty zmigrujemy na platformę.

3 tydzień


Ustalenie struktury grup

Praca na platformie Workplace by Facebook opiera się na grupach dyskusyjnych:
• otwartych i zamkniętych,

• oficjalnych i nieoficjalnych,

• wewnętrznych i wielofirmowych.
Warto zawczasu zaplanować strukturę głównych grup, by platforma mogła wypełnić się wartościowymi treściami jeszcze przed dniem 0.

Szkolenia administratorów

Najważniejszą rolę na platformie będą odgrywać administratorzy, moderatorzy i Championi społeczności. To głównie oni będą inspirować pracowników do udziału w dyskusjach i pilnować przestrzegania zasad. Wyszkolimy Was tak, aby zarządzanie grupami, uprawnieniami, ustawieniami i danymi nie stanowiło żadnego problemu.

Zarys kampanii promocyjnej

Kampania promocyjna ma na celu poinformowanie wszystkich pracowników, że już niedługo zyskają nowe służbowe narzędzie do komunikacji. Aby przebiegła pomyślnie, trzeba ją zaplanować. Ustalimy wspólnie, jakie informacje którymi kanałami powinny dotrzeć do pracowników, aby wszyscy byli gotowi i podekscytowani nowymi możliwościami.

4 tydzień


Mailing informacyjny

Najważniejszym punktem w kampanii będzie mailing zawierający kompleksowe informacje o platformie. Wysyłany jest przez osoby decyzyjne i rozpoznawalne w firmie zazwyczaj 7 dni przed planowanym dniem 0. Wszyscy będą mieli czas zapoznać się z komunikatem oraz przedyskutować w zespołach perspektywy, jakie stwarza dla nich platforma.

Przegląd przedwdrożeniowy

Pora na sprawdzenie, czy Wasza platforma jest już gotowa na masowy napływ użytkowników. Przy pomocy rozbudowanej checklisty sprawdzimy, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, czy wszystkie grupy zostały wypełnione powitalnymi postami i czy role administracyjne zostały rozdysponowane.

5 tydzień - wdrożenie

Dzień 0

To moment, w którym wszyscy pracownicy otrzymają swoje dane logowania i zostaną zaproszeni do odpowiednich grup. Na platformie powinien powitać ich filmik od CEO lub zarządu firmy, a także konkursy i posty, które pomogą im przywyknąć do regularnego używania Workplace’a. Od tej pory będziemy śledzić rosnące zaangażowanie społeczności.

FAQ

Plan wdrożenia

Workplace from Facebook

Potrzebowaliśmy nowego kanału komunikacji, który zmieni zasady gry. Workplace w naszej organizacji stanowi centralny hub komunikacyjny. Co miesiąc mamy ponad 80% zalogowanych pracowników i 50 aktywnych grup.

Magdalena Brzezińska

Pierwsze uczucia pracowników były różne. Euforia mieszała się ze sceptycyzmem. Wiele osób obawiało się chaosu informacyjnego. Algorytm Workplace szybko dopasował się do naszej komunikacji. Dziś odpowiednio dobierając komunikaty do grup odbiorców i umiejętnym doborze powiadomień nie mamy problemów z komunikacją.

Agnieszka Haładus
workplace from facebook logo

Przykładowy plan wdrożenia Workplace

Nie ma dwóch identycznych wdrożeń. Weźmiemy pod uwagę indywidualne potrzeby Twojej firmy, aby ustalić strategię, która przyniesie najlepsze efekty.

Jak długo trwa wdrożenie?
Standardowy proces uruchamiania platformy w firmach od 500 do 3000 pracowników trwa około 4-5 tygodni. Ten czas może się skrócić lub wydłużyć w zależności od czynników, takich jak liczebność zespołu pilotażowego, długość kampanii promocyjnej etc.

1 tydzień

Spotkanie powitalne

Pierwsza konsultacja z przedstawicielem oficjalnego partnera Workplace from Facebook ma na celu sprecyzowanie potrzeb, celów biznesowych i problemów, które Twoja firma rozwiąże poprzez wprowadzenie platformy społecznościowej.

Zebranie zespołu pilotażowego

Część firm postanawia zaangażować wszystkich pracowników od samego początku, ale większość decyduje się przetestować usługę na zespole pilotażowym. Jest to około 15-20% organizacji z różnych działów – zazwyczaj wybierani są przedstawiciele HR-u, IT, PR-u, marketingu i administracji. Członkowie zespołu pilotażowego zostaną przyszłymi Championami społeczności.

Dostosowanie techniczne

Pora na założenie instancji Twojej organizacji. Zrobisz to na oficjalnej stronie Workplace from Facebook. Od momentu rejestracji zacznyna się 30-dniowy okres testowy i możesz rozpocząć proces konfiguracji platformy z pomocą naszych specjalistów.

2 tydzień

Zaangażowanie zarządu

Na tym etapie dobrą praktyką jest zorganizowanie spotkania przedstawiciela Workplace’a z osobami decyzyjnymi w firmie. Ustalimy na nim w jakim stopniu zarząd zaangażuje się w promocję nowego rozwiązania. Im więcej rozpoznawalnych osób w firmie weźmie udział w kampanii, tym szerszym echem odbije się ona wśród pracowników.

Ustalenie strategii komunikacji

Aby zwyczaj korzystania z platformy dobrze zakorzenił się w organizacji, konieczne jest ustalenie indywidualnej strategii komunikacji. Jakie zasady należy wprowadzić? W jakim języku powinny być posty? Na podstawie naszego doświadczenia opowiemy Ci o najlepszych praktykach komunikacyjnych, aby odpowiedzi na powyższe pytania znalazły się same.

Integracja usług i migracja danych

Każda firma przed wdrożeniem Workplace’a używa jakichś rozwiązań do komunikacji wewnętrznej, przesyłania plików, czy współpracy online – zapewniamy, że po wprowadzeniu platformy nie musicie z niech rezygnować. Większość serwisów można łatwo zintegrować z Workplace’em, a dane z reszty zmigrujemy na platformę.

3 tydzień

Ustalenie struktury grup

Praca na platformie Workplace by Facebook opiera się na grupach dyskusyjnych:
• otwartych i zamkniętych,

• oficjalnych i nieoficjalnych,

• wewnętrznych i wielofirmowych.
Warto zawczasu zaplanować strukturę głównych grup, by platforma mogła wypełnić się wartościowymi treściami jeszcze przed dniem 0.

Szkolenia administratorów

Najważniejszą rolę na platformie będą odgrywać administratorzy, moderatorzy i Championi społeczności. To głównie oni będą inspirować pracowników do udziału w dyskusjach i pilnować przestrzegania zasad. Wyszkolimy Was tak, aby zarządzanie grupami, uprawnieniami, ustawieniami i danymi nie stanowiło żadnego problemu.

Zarys kampanii promocyjnej

Kampania promocyjna ma na celu poinformowanie wszystkich pracowników, że już niedługo zyskają nowe służbowe narzędzie do komunikacji. Aby przebiegła pomyślnie, trzeba ją zaplanować. Ustalimy wspólnie, jakie informacje którymi kanałami powinny dotrzeć do pracowników, aby wszyscy byli gotowi i podekscytowani nowymi możliwościami.

4 tydzień

Mailing informacyjny

Najważniejszym punktem w kampanii będzie mailing zawierający kompleksowe informacje o platformie. Wysyłany jest przez osoby decyzyjne i rozpoznawalne w firmie zazwyczaj 7 dni przed planowanym dniem 0. Wszyscy będą mieli czas zapoznać się z komunikatem oraz przedyskutować w zespołach perspektywy, jakie stwarza dla nich platforma.

Przegląd przedwdrożeniowy

Pora na sprawdzenie, czy Wasza platforma jest już gotowa na masowy napływ użytkowników. Przy pomocy rozbudowanej checklisty sprawdzimy, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, czy wszystkie grupy zostały wypełnione powitalnymi postami i czy role administracyjne zostały rozdysponowane.

5 tydzień - wdrożenie

Dzień 0

To moment, w którym wszyscy pracownicy otrzymają swoje dane logowania i zostaną zaproszeni do odpowiednich grup. Na platformie powinien powitać ich filmik od CEO lub zarządu firmy, a także konkursy i posty, które pomogą im przywyknąć do regularnego używania Workplace’a. Od tej pory będziemy śledzić rosnące zaangażowanie społeczności.

FAQ