CCIG Group

Jak CCIG Group dba o bezpieczeństwo swoich danych z G Suite?


case study

nazwa:

CCIG Group

branża:

Call Center

wdrożona usługa:

G Suite Business

liczba licencji:

450

ulubione narzędzia:

Hangouts Chat, Kalendarz, Gmail, Dysk

O kliencie

CCIG Group to organizacja z branży call center, tworzona przez profesjonalistów wyspecjalizowanych w skutecznej wielokanałowej komunikacji biznesu z końcowym Klientem – zarówno B2C jak i B2B. Misją firmy jest łączenie świata Kontrahentów i ich Klientów, w sposób przekraczający oczekiwania.
Utrzymanie i rozwój biznesu CCIG opiera się na trzech filarach: kreatywni ludzie, elastyczne procesy oraz nowoczesne technologie. Dzięki takiemu podejściu firma realizuje powierzone projekty zgodnie ze swoją misją, wizją i wartościami spółki.

Główne wyzwanie

Przed przejściem na pakiet G Suite firma korzystała z niezależnych od siebie aplikacji dających dostęp do poczty, kalendarza oraz dokumentów. Było to problematyczne, ze względu na brak spójności aplikacji i zróżnicowane bazy danych.
Dodatkowo dla firmy ważne było zablokowanie możliwości logowania się spoza organizacji. Ze względu na branżę, w firmie bardzo istotna jest sprawna komunikacja mailowa, jednak otrzymywanie nawet kilkudziesięciu maili dziennie powodowało, że pracownicy mieli problem z niewystarczającą ilością miejsca na komputerze.
Firma korzystała z wielu zróżnicowanych usług, co wymagało dużego zaangażowania w ich konfigurację.

Dostępność wszystkich niezbędnych narzędzi w jednym miejscu, umożliwiła nam stworzenie spójnego środowiska pracy dla kilkuset pracowników.

Rozwiązanie problemu

Rozwiązaniem idealnym dla firmy okazał się pakiet G Suite. Jego funkcje były odpowiedzią na problemy pojawiające się w firmie. Połączone ze sobą Dokumenty, poczta i Kalendarz pozwoliły na zrezygnowanie z niezależnych od siebie aplikacji i stworzenie spójnego środowiska pracy.
Dzięki niestandardowym ustawieniom administratorów zablokowano możliwość udostępniania plików poza organizację. Umożliwione zostało również monitorowanie i wykrywanie niestandardowych logowań. Przechowywanie plików na nielimitowanym miejscu w chmurze rozwiązało problem braku miejsca na komputerach pracowników.

Rezultaty

Decyzję o przejściu do Google firma podjęła wiele lat temu. Bardzo sprawnie przemigrowano wszystkie najważniejsze dokumenty, jednak nie zdecydowano się na migrowanie wszystkich maili. Początkowo korzystano z funkcji podwójnego dostarczania, aby pracownicy otrzymywali pocztę na obie skrzynki odbiorcze. Z czasem z niego zrezygnowano, a kolejne działy korzystały jedynie z poczty pakietu G Suite. Firma stworzyła również wewnętrzną kampanię marketingową, która miała na celu przedstawienie zalet nowego narzędzia.

Przejście do chmury było dla firmy istotną zmianą. Przeprowadzone zostały szkolenia wewnętrzne oraz akcje uświadamiające, które pokazały pracownikom zalety pakietu G Suite. Dzięki korzystaniu z narzędzia, pracownicy mogą w szybki i prosty sposób dzielić ze sobą niezbędne dokumenty oraz przechowywać je na nielimitowanym Dysku Google. Wprowadzenie pakietu było również oszczędnością czasu dla działu technicznego, który zajmował się utrzymaniem serwerów i zarządzaniem użytkownikami.

case study

nazwa:

CCIG Group

branża:

Call Center

wdrożona usługa:

G Suite Business

liczba licencji:

450

ulubione narzędzia:

Hangouts Chat, Kalendarz, Gmail, Dysk

Jak CCIG Group dba o bezpieczeństwo swoich danych z G Suite?

O kliencie

CCIG Group to organizacja z branży call center, tworzona przez profesjonalistów wyspecjalizowanych w skutecznej wielokanałowej komunikacji biznesu z końcowym Klientem – zarówno B2C jak i B2B. Misją firmy jest łączenie świata Kontrahentów i ich Klientów, w sposób przekraczający oczekiwania.
Utrzymanie i rozwój biznesu CCIG opiera się na trzech filarach: kreatywni ludzie, elastyczne procesy oraz nowoczesne technologie. Dzięki takiemu podejściu firma realizuje powierzone projekty zgodnie ze swoją misją, wizją i wartościami spółki.

Główne wyzwanie

Przed przejściem na pakiet G Suite firma korzystała z niezależnych od siebie aplikacji dających dostęp do poczty, kalendarza oraz dokumentów. Było to problematyczne, ze względu na brak spójności aplikacji i zróżnicowane bazy danych.
Dodatkowo dla firmy ważne było zablokowanie możliwości logowania się spoza organizacji. Ze względu na branżę, w firmie bardzo istotna jest sprawna komunikacja mailowa, jednak otrzymywanie nawet kilkudziesięciu maili dziennie powodowało, że pracownicy mieli problem z niewystarczającą ilością miejsca na komputerze.
Firma korzystała z wielu zróżnicowanych usług, co wymagało dużego zaangażowania w ich konfigurację.


Dostępność wszystkich niezbędnych narzędzi w jednym miejscu, umożliwiła nam stworzenie spójnego środowiska pracy dla kilkuset pracowników.

Damian Michalczuk, System Architect CCIG


Rozwiązanie problemu

Rozwiązaniem idealnym dla firmy okazał się pakiet G Suite. Jego funkcje były odpowiedzią na problemy pojawiające się w firmie. Połączone ze sobą Dokumenty, poczta i Kalendarz pozwoliły na zrezygnowanie z niezależnych od siebie aplikacji i stworzenie spójnego środowiska pracy.
Dzięki niestandardowym ustawieniom administratorów zablokowano możliwość udostępniania plików poza organizację. Umożliwione zostało również monitorowanie i wykrywanie niestandardowych logowań. Przechowywanie plików na nielimitowanym miejscu w chmurze rozwiązało problem braku miejsca na komputerach pracowników.

Rezultaty

Decyzję o przejściu do Google firma podjęła wiele lat temu. Bardzo sprawnie przemigrowano wszystkie najważniejsze dokumenty, jednak nie zdecydowano się na migrowanie wszystkich maili. Początkowo korzystano z funkcji podwójnego dostarczania, aby pracownicy otrzymywali pocztę na obie skrzynki odbiorcze. Z czasem z niego zrezygnowano, a kolejne działy korzystały jedynie z poczty pakietu G Suite. Firma stworzyła również wewnętrzną kampanię marketingową, która miała na celu przedstawienie zalet nowego narzędzia.

Przejście do chmury było dla firmy istotną zmianą. Przeprowadzone zostały szkolenia wewnętrzne oraz akcje uświadamiające, które pokazały pracownikom zalety pakietu G Suite. Dzięki korzystaniu z narzędzia, pracownicy mogą w szybki i prosty sposób dzielić ze sobą niezbędne dokumenty oraz przechowywać je na nielimitowanym Dysku Google. Wprowadzenie pakietu było również oszczędnością czasu dla działu technicznego, który zajmował się utrzymaniem serwerów i zarządzaniem użytkownikami.