TechOcean

Strategia cloud-first w TechOcean


case study

nazwa:

TechOcean

branża:

Automatyka i robotyka

wdrożona usługa:

Google Workspace (dawniej G Suite)

liczba licencji:

34

ulubione narzędzia:

Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets

O kliencie

TechOcean już od 5 lat zrzesza zespół specjalistów-inżynierów, którzy wspólnie projektują i tworzą elektronikę oraz maszyny różnych gabarytów – od gadżetów po automaty do odbioru paczek. 

Firma funkcjonuje w trzech kluczowych obszarach: 

  • Budowanie urządzeń nowej generacji związanych z robotyką, automatyką, elektroniką i mechatroniką na zlecenie klientów, 
  • Badania, rozwój, produkcja i dystrybucja w obszarze wizyjnej kontroli jakości na liniach produkcyjnych,
  • Wydruki 3D i specjalistyczny e-sklep z materiałami do drukarek – 3DReaktor.pl

TechOcean obsługuje cały proces powstawania urządzeń. Tworzą koncepty, prototypy i dbają o wdrożenie do masowej produkcji.  Wszystko to jest możliwe w zespole liczącym zaledwie 35 osób dzięki strategii cloud-first, którą konsekwentnie wdrażają od samego początku istnienia firmy.

Główne wyzwanie

Organizacja pracy w technologicznym startupie w myśl strategii cloud-first.

Cloud-first to biznesowa tendencja do unikania inwestycji w zbędną infrastrukturę i lokalny software na rzecz elastycznych i skalowalnych rozwiązań chmurowych.

Można powiedzieć, że 100% naszych danych jest w chmurze. Jeśli coś jest offline, to tylko pojedyncze pliki specjalistycznych programów w środkowej fazie pracy nad zleceniem. Proces zamknięcia projektu zawsze uwzględnia archiwizację wszystkich danych w chmurze.

Rozwiązanie problemu

Założyciele TechOcean przywykli do korzystania z Gmaila i aplikacji Google podczas projektów studenckich, więc chętnie wdrożyli wariant biznesowy tej usługi w swojej firmie. Początkowo pakiet Google Apps for Work (przemianowany później na G Suite, a obecnie znany pod nazwą Google Workspace) był jedynym w pełni chmurowym zestawem aplikacji biurowych na rynku. Jednak pojawienie się konkurencji nie wpłynęło na decyzję TechOcean – nadal trzymają większość firmowych plików i danych w chmurze Google. 

Google Workspace to nie jedyna chmurowa usługa, z której korzysta TechOcean. Do komunikacji wewnętrznej wykorzystują platformę Workplace from Facebook, a oprogramowanie dla swoich produktów opierają na infrastrukturze Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform

Rezultaty

TechOcean, jako startup, który od początku był budowany w chmurze, szybko zdobył pozycję lidera w swojej branży. Nie przeszkodziło im w tym to, że na rynku istnieje wiele firm z dłuższą tradycją i liczniejszymi zespołami. Jak Google Workspace wpływa na codzienne funkcjonowanie zespołu inżynierów?

Gmail – główny kanał kontaktu z osobami z zewnątrz

Choć komunikacja wewnętrzna w TechOcean odbywa się w grupach na platformie Workplace from Facebook, to klasyczna wymiana maili z multimedialnymi załącznikami nadal najlepiej sprawdza się w kontakcie z klientami, partnerami, kandydatami i dostawcami. Strategiczne wykorzystanie aliasów i grup mailowych pozwala dostosować skrzynki do bieżących wymagań każdego projektu. 

Arkusze Google ułatwiają współpracę z klientami 

TechOcean często używa Arkuszy Google do wysyłania klientom BOM-ów (ang. bill of materials). To lista podsumowująca zapotrzebowanie na surowce, podzespoły, komponenty i części, a także szacunkowe wyliczenie kosztów projektu zleconego przez klienta. Dzięki temu, że Google Sheets to aplikacja webowa, udostępnione pliki mogą być wspólnie poprawiane w czasie rzeczywistym przez zespół klienta i specjalistów z TechOcean. To najszybszy możliwy sposób osiągnięcia porozumienia podczas ustalania szczegółów projektu. Arkusze na bieżąco zapisują też historię wszystkich zmian w pliku, więc nie istnieje ryzyko utracenia wypracowanych rezultatów. 

Zewnętrzne integracje zwiększają możliwości usługi

Praca w TechOcean ma charakter biurowy, ale nie każdy elektroniczny detal można przedstawić przy pomocy tekstu i tabel. Dlatego zespół wykorzystuje specjalistyczne programy oraz inne chmurowe rozwiązania, które dobrze integrują się z aplikacjami Google. Jednym z często używanych narzędzi jest Draw.io – aplikacja do tworzenia schematów online, która automatycznie zapisuje wyniki pracy na Dysku Google. 

Dysk Google – centrum dowodzenia elektroniczną dokumentacją

TechOcean bardzo intensywnie wykorzystuje nieograniczoną przestrzeń na Dysku, którą zapewnia pakiet Enterprise. Project manager tworzy osobny Dysk Współdzielony dla każdego zlecenia i ustala wszystkie niezbędne dostępy. Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i klienci mają stały wgląd w postępy prac.

Można powiedzieć, że 100% naszych danych jest w chmurze. Jeśli coś jest offline’owo, to tylko pojedyncze pliki w specjalistycznych programach podczas środkowej fazy pracy nad zleceniem. Proces zamknięcia projektu zawsze uwzględnia archiwizację wszystkich danych w chmurze.

Stały rozwój usług Google w odpowiedzi na feedback użytkowników

TechOcean używa aplikacji Google bez przerwy od wielu lat, więc zespół miał okazję obserwować ewolucję, która zmierza w kierunku wyznaczonym przez rynek i społeczność klientów. To jedna z wielu zalet Google Workspace – użytkownicy z każdym miesiącem odkrywają nowe funkcje i udogodnienia. 

Przykładem funkcji, która niedawno ułatwiła inżynierom współpracę nad projektami, jest udostępnianie pojedynczych folderów na Dyskach Współdzielonych. Wcześniej omijali jej brak, tworząc foldery dla osób z zewnątrz na Dyskach indywidualnych kont. Od pewnego czasu mogą jednak wygodnie udostępniać klientom najważniejsze foldery związane ze zleceniem i zachowywać wersje robocze tylko do wglądu wewnętrznego.

Intuicyjna konsola i współpraca z partnerem Google

Prezes zarządu TechOcean ma pod kontrolą cztery domeny G Suite i wszystkie działają bez zarzutu. Niemal wcale nie poświęca swojego czasu na administrację, poza kilkoma zadaniami związanymi z onboardingiem nowych osób. Efektywna procedura wdrażania pracowników skraca ten czas do minimum. Ze względu na brak trudności, TechOcean tylko sporadycznie wykorzystuje support od Fly On The Cloud. Dlaczego więc zdecydowali się na współpracę z lokalnym partnerem Google? 

Fly on the cloud był pierwszym takim partnerem z dobrymi cenami i wsparciem technicznym. Większych problemów z G Suite nigdy nie było, ale zawsze mogliśmy zadzwonić i zapytać o drobne kwestie związane z konfiguracją. 

case study

nazwa:

TechOcean

branża:

Automatyka i robotyka

wdrożona usługa:

Google Workspace (dawniej G Suite)

liczba licencji:

34

ulubione narzędzia:

Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets

Strategia cloud-first w TechOcean

O kliencie

TechOcean już od 5 lat zrzesza zespół specjalistów-inżynierów, którzy wspólnie projektują i tworzą elektronikę oraz maszyny różnych gabarytów – od gadżetów po automaty do odbioru paczek. 

Firma funkcjonuje w trzech kluczowych obszarach: 

  • Budowanie urządzeń nowej generacji związanych z robotyką, automatyką, elektroniką i mechatroniką na zlecenie klientów, 
  • Badania, rozwój, produkcja i dystrybucja w obszarze wizyjnej kontroli jakości na liniach produkcyjnych,
  • Wydruki 3D i specjalistyczny e-sklep z materiałami do drukarek – 3DReaktor.pl

TechOcean obsługuje cały proces powstawania urządzeń. Tworzą koncepty, prototypy i dbają o wdrożenie do masowej produkcji.  Wszystko to jest możliwe w zespole liczącym zaledwie 35 osób dzięki strategii cloud-first, którą konsekwentnie wdrażają od samego początku istnienia firmy.

Główne wyzwanie

Organizacja pracy w technologicznym startupie w myśl strategii cloud-first.

Cloud-first to biznesowa tendencja do unikania inwestycji w zbędną infrastrukturę i lokalny software na rzecz elastycznych i skalowalnych rozwiązań chmurowych.


Można powiedzieć, że 100% naszych danych jest w chmurze. Jeśli coś jest offline, to tylko pojedyncze pliki specjalistycznych programów w środkowej fazie pracy nad zleceniem. Proces zamknięcia projektu zawsze uwzględnia archiwizację wszystkich danych w chmurze.

Wiktor Krzeszewski | Prezes Zarządu TechOcean


Rozwiązanie problemu

Założyciele TechOcean przywykli do korzystania z Gmaila i aplikacji Google podczas projektów studenckich, więc chętnie wdrożyli wariant biznesowy tej usługi w swojej firmie. Początkowo pakiet Google Apps for Work (przemianowany później na G Suite, a obecnie znany pod nazwą Google Workspace) był jedynym w pełni chmurowym zestawem aplikacji biurowych na rynku. Jednak pojawienie się konkurencji nie wpłynęło na decyzję TechOcean – nadal trzymają większość firmowych plików i danych w chmurze Google. 

Google Workspace to nie jedyna chmurowa usługa, z której korzysta TechOcean. Do komunikacji wewnętrznej wykorzystują platformę Workplace from Facebook, a oprogramowanie dla swoich produktów opierają na infrastrukturze Microsoft Azure oraz Google Cloud Platform

Rezultaty

TechOcean, jako startup, który od początku był budowany w chmurze, szybko zdobył pozycję lidera w swojej branży. Nie przeszkodziło im w tym to, że na rynku istnieje wiele firm z dłuższą tradycją i liczniejszymi zespołami. Jak Google Workspace wpływa na codzienne funkcjonowanie zespołu inżynierów?

Gmail – główny kanał kontaktu z osobami z zewnątrz

Choć komunikacja wewnętrzna w TechOcean odbywa się w grupach na platformie Workplace from Facebook, to klasyczna wymiana maili z multimedialnymi załącznikami nadal najlepiej sprawdza się w kontakcie z klientami, partnerami, kandydatami i dostawcami. Strategiczne wykorzystanie aliasów i grup mailowych pozwala dostosować skrzynki do bieżących wymagań każdego projektu. 

Arkusze Google ułatwiają współpracę z klientami 

TechOcean często używa Arkuszy Google do wysyłania klientom BOM-ów (ang. bill of materials). To lista podsumowująca zapotrzebowanie na surowce, podzespoły, komponenty i części, a także szacunkowe wyliczenie kosztów projektu zleconego przez klienta. Dzięki temu, że Google Sheets to aplikacja webowa, udostępnione pliki mogą być wspólnie poprawiane w czasie rzeczywistym przez zespół klienta i specjalistów z TechOcean. To najszybszy możliwy sposób osiągnięcia porozumienia podczas ustalania szczegółów projektu. Arkusze na bieżąco zapisują też historię wszystkich zmian w pliku, więc nie istnieje ryzyko utracenia wypracowanych rezultatów. 

Zewnętrzne integracje zwiększają możliwości usługi

Praca w TechOcean ma charakter biurowy, ale nie każdy elektroniczny detal można przedstawić przy pomocy tekstu i tabel. Dlatego zespół wykorzystuje specjalistyczne programy oraz inne chmurowe rozwiązania, które dobrze integrują się z aplikacjami Google. Jednym z często używanych narzędzi jest Draw.io – aplikacja do tworzenia schematów online, która automatycznie zapisuje wyniki pracy na Dysku Google. 

Dysk Google – centrum dowodzenia elektroniczną dokumentacją

TechOcean bardzo intensywnie wykorzystuje nieograniczoną przestrzeń na Dysku, którą zapewnia pakiet Enterprise. Project manager tworzy osobny Dysk Współdzielony dla każdego zlecenia i ustala wszystkie niezbędne dostępy. Dzięki temu zarówno pracownicy, jak i klienci mają stały wgląd w postępy prac.

Można powiedzieć, że 100% naszych danych jest w chmurze. Jeśli coś jest offline’owo, to tylko pojedyncze pliki w specjalistycznych programach podczas środkowej fazy pracy nad zleceniem. Proces zamknięcia projektu zawsze uwzględnia archiwizację wszystkich danych w chmurze.

Stały rozwój usług Google w odpowiedzi na feedback użytkowników

TechOcean używa aplikacji Google bez przerwy od wielu lat, więc zespół miał okazję obserwować ewolucję, która zmierza w kierunku wyznaczonym przez rynek i społeczność klientów. To jedna z wielu zalet Google Workspace – użytkownicy z każdym miesiącem odkrywają nowe funkcje i udogodnienia. 

Przykładem funkcji, która niedawno ułatwiła inżynierom współpracę nad projektami, jest udostępnianie pojedynczych folderów na Dyskach Współdzielonych. Wcześniej omijali jej brak, tworząc foldery dla osób z zewnątrz na Dyskach indywidualnych kont. Od pewnego czasu mogą jednak wygodnie udostępniać klientom najważniejsze foldery związane ze zleceniem i zachowywać wersje robocze tylko do wglądu wewnętrznego.

Intuicyjna konsola i współpraca z partnerem Google

Prezes zarządu TechOcean ma pod kontrolą cztery domeny G Suite i wszystkie działają bez zarzutu. Niemal wcale nie poświęca swojego czasu na administrację, poza kilkoma zadaniami związanymi z onboardingiem nowych osób. Efektywna procedura wdrażania pracowników skraca ten czas do minimum. Ze względu na brak trudności, TechOcean tylko sporadycznie wykorzystuje support od Fly On The Cloud. Dlaczego więc zdecydowali się na współpracę z lokalnym partnerem Google? 

Fly on the cloud był pierwszym takim partnerem z dobrymi cenami i wsparciem technicznym. Większych problemów z G Suite nigdy nie było, ale zawsze mogliśmy zadzwonić i zapytać o drobne kwestie związane z konfiguracją.