Networking w GCP – wewnątrz sieci Google

11/04/2017

Networking w GCP - wewnątrz sieci Google

Pośród wielu usług Google Cloud Platform znajduje się również zestaw usług sieciowych. Dziś postaramy się przyjrzeć najistotniejszym z nich, opisując każdą po kolei.

Google Cloud Load Balancing

Load Balancing najłatwiej zrozumieć na podstawie prostego przykładu. Jeśli mamy dwa serwery, w których jeden ma obciążenie na 100%, a drugi na 50 % – Load Balancer zrównoważy tą wydajność powodując, że oba serwery będa pracowały zużywając 75 % swoich zasobów. Na tej samej zasadzie działa Load Balancer w Google Cloud Platform. Można tę usługę używać w połączeniu np. z Compute Engine, rozkładając pracę konkretnych wirtualnych maszyn wedle naszych zapotrzebowań. Load Balancer jest usługą dostępną globalnie, a dzięki użyciu transferu typu Anycast (łączenie z najbliższymi węzłami) unikamy dużych opóźnień dostępu w trakcie korzystania z usługi.

Google Cloud CDN (Content Delivery Network

Jednym z najważniejszych aspektów działania chmury jest prędkość dostarczania danych z instancji do miejsc docelowych, takich jak aplikacje i strony internetowe. W Google Cloud Platform tym aspektem zajmuje się CDN. Dzięki globalnemu rozmieszczeniu serwerów Google, CDN obniża czas dostępu/wczytywania strony, obciążenie połączenia oraz koszty. Włączenie CDN jest jednym kliknięciem, wystarczy uruchomić Load Balancing dla swoich aplikacji i witryn.

Google Cloud Interconnect

To co wyróżnia GCP pośród innych usług chmurowych jest postawienie go na wewnętrznej sieci Google. Pozwala to użytkownikom na łączenie się z Google i usługami Google Cloud Platform poprzez właśnie wewnętrzna sieć pod nazwą Cloud Interconnect. Drastycznie podnosi to SLA połączenia, a co za tym idzie usług Google. Dodatkowo, Google oferuje swoim klientom atrakcyjne ceny usług obniżających obciążenie ruchu poprzez Cloud Interconnect. Firma cały czas usprawnia swoją usługę, dodając nowych partnerów obsługujących połączenia firmy.

Google Cloud DNS

DNS (Domain Name System) – system serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych (za Wikipedią). W skrócie – jest to system tłumaczący adresy na odpowiadające im adresy IP, pozwalające komputerom obsługiwać witryny. Google dla swoich użytkowników oferuje usługę DNS postawioną na ich serwerach i wewnętrznej sieci. Firma reklamuje Cloud DNS jako posiadający wysoką dostępność oraz oszczędny sposób na udostępnienie aplikacji i witryn klientom. Cloud DNS obsługuje miliony stref DNSowych. Kosztowo też wychodzi to bardzo korzystnie, szczególnie dla klientów, którzy korzystają z większej ilości stref.

Google Virtual Private Network

Wirtualna sieć prywatna (VPN) pozwala bezpiecznie połączyć zasoby Google Compute Engine z Twoją własną siecią prywatną lub między usługami chmurowymi (np. między instncjami Compute Engine).


Podsumowując – niezaprzeczalną zaletą usług Google Cloud Platform jest korzystanie z wewnętrznej sieci i infrastruktury Google. Usługi oferowane klientom dają pewność stałej dostępności, niskiego czasu dostępu i wysokiego SLA.