Migracja do chmury – 10 kroków, które musisz wykonać

21/08/2020

migracja do chmury 10 krokow

W stronę chmury publicznej zwraca się coraz więcej firm świadomych technologicznie. Decyzja jest często dyktowana chęcią wprowadzenia optymalizacji kosztów, elastyczności i skalowalności rozwiązania, zwiększenia efektywności działań zespołów IT oraz przyspieszenia rozwoju produktu.

Żeby jednak te korzyści urzeczywistnić, nie wystarczy tylko przenieść się do chmury. Trzeba zrobić to z głową, planując dobrze proces migracji, przygotowując zespół, rewidując procesy i posiadając wsparcie kompetentnego partnera.

10 mitów o chmurze ebook

Chcesz sprawdzić, czy Twoja firma jest gotowa na migrację do chmury? Weź udział w naszym badaniu i otrzymaj dedykowany raport, oceniający gotowość na cyfrową transformację: Are You Cloud Ready?

Przedstawiamy 10 kroków, które należy wykonać w procesie przechodzenia do chmury publicznej.

1. Określenie celu migracji do chmury

“Chmura” jest ostatnio modnym pojęciem. Wiele organizacji planuje migrację ze świadomością, które obszary w firmie czy systemie zyskają na tym działaniu. Część przedsiębiorstw podejmuje jednak decyzję dość pochopnie – chęć przejścia do chmury nie jest dyktowana potrzebą rozwiązania konkretnych problemów czy optymalizacją danych obszarów. W efekcie może przynieść to więcej szkody niż pożytku – migracja nierzadko oznacza rewolucję w dziale IT, budżecie, poziomie wymaganej wiedzy, a niekiedy ma wpływ na funkcjonowanie całej firmy.

Przejście do chmury publicznej to inwestycja i dobrze jest wiedzieć, jaki ma być z niej zwrot. Kluczowe jest zadanie sobie pytania “Jakich efektów spodziewamy się po przejściu do chmury?”. Odpowiedź nada kształt całemu procesowi migracji. Inaczej będzie przebiegała migracja, której celem jest optymalizacja kosztów utrzymania infrastruktury, a inaczej strategia przeniesienia systemu wymagającego znacznej refaktoryzacji, przepisania czy konteneryzacji.

2. Analiza obecnej sytuacji

Konieczne jest przyjrzenie się obecnemu rozwiązaniu infrastrukturalnemu i systemowi, ponoszonym kosztom oraz potrzebie spełnienia wymogów prawnych. Na co należy zwrócić uwagę:

 • poziom wirtualizacji systemu – przy migracji do chmury konieczna będzie przebudowa architektury systemu; jeśli system jest częściowo lub całościowo poddany wirtualizacji, przeprowadzenie migracji będzie łatwiejsze; natomiast jeśli jest dostosowany jedynie pod rozwiązanie on-premise, na przebudowę architektury trzeba będzie poświęcić więcej czasu;
 • ocena konieczności migracji poszczególnych aplikacji – może się zdarzyć, że niektóre aplikacje (np. starsze lub przechowujące/przetwarzające dane osobowe) lepiej będzie zostawić w obecnej lub lekko zmodyfikowanej formie na rozwiązaniu on-premise;
 • wykorzystywane oprogramowanie komercyjne – licencje niektórych oprogramowań nie przewidują korzystania z usług w chmurze, ich uruchomienie jest możliwe tylko na rozwiązaniu on-premise;
 • koszt obecnego rozwiązania – obok kosztów jawnych (m.in. wynagrodzenie pracowników, opłata za kupno lub wynajem maszyn) warto wziąć pod uwagę koszty niejawne (np. czas pracowników przeznaczany na utrzymanie infrastruktury zamiast na prowadzenie prac rozwojowych);
 • konieczność spełnienia regulacji i norm prawnych – np. Prawa bankowego czy RODO.

3. Wybór Partnera

Migracja do chmury (zwłaszcza na pierwszym etapie) nie jest prosta i często konieczna jest współpraca z wykwalifikowanym, doświadczonym partnerem. Partner to firma, która działa “z ramienia” dostawcy usług chmurowych, na przykład Google Cloud Premier Partner w przypadku Google Cloud Platform

Partner wie, jakie są mechanizmy prowadzenia migracji, zna rozwiązanie, do którego prowadzona będzie migracja, potrafi zaplanować proces, przeprowadzić go i ma świadomość potencjalnych zagrożeń. Przygotowuje organizację na wprowadzenie zmian nie tylko w kwestii technologii, ale też pomaga zrewidować procesy czy dostosować budżet do nowego rozwiązania. Wspiera też organizację w późniejszej obsłudze infrastruktury i rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Tutaj dowiesz się więcej o tym, jak Partner wspiera w procesie migracji do chmury.

4. Dobór specjalistów do zespołu i wskazanie lidera migracji

Zespół, który będzie prowadzić migrację, powinien składać się z osób bardzo dobrze znających system – a najlepiej, by składał się z osób zaangażowanych w jego tworzenie. Z drugiej strony potrzebne są osoby o wysokim poziomie znajomości rozwiązania, do którego będzie prowadzona migracja (np. GCP, AWS, Azure) – najlepiej, by był to Partner.

Na czele zespołu powinien stanąć lider – architekt lub osoba znająca się na inżynierii systemów. Lider, przy wsparciu Partnera (np. Cloud Architecta), będzie podejmował decyzje o przebiegu migracji danych, poziomie prowadzonej refaktoryzacji czy mechanizmach przełączania środowiska produkcyjnego.

5. Wybór rozwiązania – jedna chmura publiczna, multi-cloud, hybrid cloud

Po wyznaczeniu celu i przeprowadzeniu analizy obecnej sytuacji, należy wybrać rozwiązanie chmurowe. Do najpopularniejszych chmur publicznych należą Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure. Przy wyborze dostawcy warto zwrócić uwagę m.in. na wydajność rozwiązania, gwarantowane SLA, koszty (w tym na sposób naliczania, w ujęciu sekundowym lub minutowym) czy dodatkowe potrzebne usługi (np. analitykę BigData, machine learning, artificial intelligence).

Może się zdarzyć, że najbardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie chmura w modelu hybrydowym, czyli częściowe przejście do chmury publicznej i częściowe zachowanie infrastruktury on-premise. Takie rozwiązanie jest najczęściej praktykowane w firmach, które muszą spełniać ścisłe wymagania prawne, dotyczące np. przetwarzania danych osobowych.

Innym rozwiązaniem jest połączenie możliwości kilku chmur publicznych i korzystanie z infrastruktury w modelu multi-cloud.

Tutaj przeczytasz więcej o różnicach, zaletach i wadach poszczególnych rozwiązań infrastrukturalnych.

W wyborze odpowiedniego rozwiązania chmurowego pomoże Partner. Nawet jeśli jest przedstawicielem jednego dostawcy, powinien zaproponować rozwiązanie odpowiadające na potrzeby organizacji – również multi-cloud czy chmurę hybrydową.

Zobacz też:

6. Strategia migracji

Cel migracji warunkuje też sposób, w jaki zostanie ona przeprowadzona. Do wyboru są trzy popularne strategie przejścia do chmury publicznej:

 • lift-and-shift (też pod nazwą rehosting) – strategia przejścia do chmury bez wprowadzania żadnych zmian w istniejącym systemie; jedyne co się zmienia, to dostawca usług infrastrukturalnych;
 • replatform – strategia uwzględniająca wprowadzanie zmian w systemie, często łączy się z optymalizacją istniejącej architektury i wprowadzaniem ulepszeń;
 • refactor – strategia migracji, w trakcie której wprowadzane są znaczne zmiany lub prowadzona jest całkowita przebudowa architektury systemu (na przykład przepisywanie aplikacji w celu konteneryzacji).

7. Priorytetyzacja elementów i przygotowanie harmonogramu

Kolejnym krokiem jest opracowanie harmonogramu. Analiza każdego elementu, zależności w systemie, procesów i ewentualne wskazanie obszarów do refaktoryzacji lub zmiany pozwalają nadać priorytet i ocenić czas potrzebny na przeprowadzenie migracji. To przełoży się na wyznaczenie terminu realizacji i określenie budżetu.

Przygotowanie harmonogramu jest też istotne z punktu widzenia stabilności i dostępności systemu. Konieczne jest namierzenie obszarów o najniższym poziomie krytyczności, które mają najmniej zależności i są relatywnie łatwe do zmigrowania. Takie obszary jak środowiska testowe czy developerskie powinny być migrowane najpierw, zwłaszcza w przypadku prowadzenia pierwszej migracji.

8. Dobór wskaźników

Odpowiednio dobrane i dobrze monitorowane KPIs (wskaźniki efektywności) pozwolą monitorować, czy migracja przebiega zgodnie z założeniami, a jeśli nie – nad którymi obszarami trzeba popracować. Elementy, które można mierzyć w trakcie prowadzenia migracji do chmury:

 • czas trwania etapu (zgodność z założoną estymacją),
 • poziom dostępności krytycznych usług,
 • czas, w którym usługi lub centra danych były niedostępne,
 • liczba zgłoszeń per status,
 • koszt przeniesienia każdego elementu.

Przed rozpoczęciem migracji do chmury dobrze jest dokonać pomiarów, żeby wiedzieć, jaki wpływ na dane obszary miała migracja. Oto, co można zmierzyć, a później porównać:

 • procent zużycia procesora (CPU),
 • wolna przestrzeń na dysku,
 • wydajność i prędkość sieci,
 • koszt utrzymania infrastruktury,
 • prędkość rozwoju produktu.

9. Aktualizacja procesów wewnętrznych

Przejście do chmury łączy się z dużymi zmianami w strefie technicznej organizacji. Obsługa infrastruktury w chmurze publicznej znacznie różni się od zarządzania rozwiązaniem on-premise. Konieczna będzie rozbudowa kompetencji zespołu technicznego, zapoznanie z możliwościami chmury publicznej, jak i przebudowa lub stworzenie nowych procesów. Pracownicy mogą zdobywać wiedzę samodzielnie, korzystając z rozwiązania chmurowego, dostępnych materiałów czy podchodząc do egzaminów w programach dostawców.

“Rewizję” należy przeprowadzić też w obszarze kosztów i budżetu wewnętrznego. Bardzo prawdopodobne jest, że wysokość opłat (w stosunku do poprzedniego rozwiązania) będzie inna. A na pewno zmieni się rozłożenie sił w zespole technicznym, ponieważ z części pracowników zejdzie obowiązek obsługi fizycznych maszyn.

10. Sposób przełączenia środowiska produkcyjnego

Wisienką na torcie migracji jest uruchomienie wersji produkcyjnej. Należy jednak z wyprzedzeniem zaplanować, w jaki sposób użytkownicy zostaną przepięci na wersję produkcyjną. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • za jednym zamachem – wersja produkcyjna zostaje udostępniana wszystkim użytkownikom po przeniesieniu całej aplikacji do chmury i przeprowadzeniu wewnętrznych testów,
 • krok po kroku – na zmigrowaną i przetestowaną wewnętrznie aplikację użytkownicy są przenoszeni stopniowo; dopiero po namierzeniu i naprawie ewentualnych błędów, przenoszeni są kolejni klienci, aż do pełnego zmigrowania użytkowników.

Zyskaj voucher 500 $ w Google Cloud Platform

Planujesz migrację i zastanawiasz się, które rozwiązanie chmurowe będzie najlepsze? Możesz sprawdzić możliwości Google Cloud Platform w praktyce. Fly On The Cloud, jako oficjalny Google Cloud Premier Partner, wręczy Ci voucher o wartości 500 $ do wykorzystania w konsoli GCP. Pomożemy Ci również dobrać i skonfigurować odpowiednie usługi oraz wesprzemy w procesie migracji do chmury.

Przeczytaj, jak Google Cloud Premier Partner wspiera w procesie migracji do chmury
Dowiedz się więcej o Google Cloud Platform i o voucherze 500 $