Jak Google Cloud Premier Partner wspiera w procesie migracji do chmury?

12/08/2020

Migracja do chmury publicznej to coraz popularniejszy kierunek rozwoju firm świadomych technologicznie. Wdrożenie rozwiązania chmurowego w organizacji zwiększa efektywność działań zespołów IT, pozwala przenieść siły z obszaru operacji na rozwój oraz zapewnia elastyczność i skalowalność. Jednym z najczęstszych motywatorów migracji do chmury jest też chęć optymalizacji kosztów utrzymania infrastruktury.

10 mitów o chmurze ebook

Mimo to podjęcie decyzji o przejściu do chmury publicznej nie jest łatwe. Oznacza (r)ewolucję w dziale IT i może mieć wpływ na całą firmę. Dyrektorzy lub managerowie, oprócz korzyści, widzą też na horyzoncie potencjalne zagrożenia i trudności w prowadzeniu migracji czy późniejszym korzystaniu z rozwiązania chmurowego. W przejściu przez wdrożenie i zaadaptowaniu nowego rozwiązania pomagają Partnerzy – w przypadku Google Cloud Platform jest to Google Cloud Premier Partner.

Chcesz sprawdzić, czy Twoja firma jest gotowa na migrację do chmury? Weź udział w naszym badaniu i otrzymaj dedykowany raport, oceniający gotowość na cyfrową transformację: Are You Cloud Ready?

Zobacz też:
Co to jest Google Cloud Platform i w jaki sposób wspiera biznes?
20 powodów, by wybrać infrastrukturę chmurową GCP

Kim jest Google Cloud Premier Partner?

Google prowadzi program partnerski, który wspiera sprzedaż, prawidłową obsługę i rozwijanie pełnego potencjału proponowanych usług, np. Google Workspace (poprzednio G Suite) czy wspomnianej platformy GCP. Firmy partnerskie znajdują się na całym świecie i pośredniczą między Google a klientami końcowymi, korzystającymi z usług chmurowych.

Program Google przewiduje trzy poziomy współpracy z firmami partnerskimi:

  • Member – na tym etapie członkowie firmy partycypującej w programie zapoznają się z możliwościami usług Google Cloud i uczestniczą w szkoleniach;
  • Partner – firma, która nabyła konkretną wiedzę popartą certyfikatami, zdobywa oficjalny status Google Partner; Partner otrzymuje dostęp do bardziej szczegółowych szkoleń i materiałów oraz ma zapewnione wsparcie merytoryczne, techniczne i marketingowe w sprzedaży usług Google;
  • Premier – najwyższy poziom programu partnerskiego; status Google Premier Partner otrzymują jedynie firmy, które wykazały się biegłością techniczną i wysoką znajomością usług Google – w przypadku usług Google Cloud jest to tytuł Google Cloud Premier Partner; członkowie firmy otrzymują dostęp do ekskluzywnych materiałów i szkoleń, by zgłębiać wiedzę na szczegółowym i wyspecjalizowanym poziomie; w pewnym sensie, dzięki poziomowi wiedzy popartej certyfikatami i doświadczeniem, Google Cloud Premier Partner jest “rozszerzeniem” zespołu samej firmy Google.

Zobacz też:
Dlaczego warto współpracować z Partnerem Google?

Firma Fly On The Cloud, po trzech latach intensywnego rozwoju i nieustannego zdobywania wiedzy, zyskała w 2017 roku oficjalny status Google Cloud Premier Partner. Pomogliśmy ponad 1200 klientom w wykorzystaniu potencjału rozwiązań Google Cloud – Google Workspace (poprzednio G Suite), GCP oraz powiązanych usług (tzw. related products), takich jak Chrome Enterprise czy Google Maps Platform. Na pokładzie posiadamy specjalistów od wdrożeń chmurowych, którzy uzyskali w sumie blisko 70 certyfikatów Google (w tym Professional Cloud Architect).

Obszary, w których Google Cloud Premier Partner wspiera przy migracji do chmury

Nieznajomość rozwiązania, złożoność architektury w chmurze, trudności w integracji systemów bazodanowych, przekroczenie budżetu wdrożenia – obawy związane z migracją są podobne w wielu organizacjach. Program partnerski Google został powołany do życia w dużej mierze po to, by te trudności pokonać i pozwolić organizacjom czerpać korzyści z chmury publicznej. Oto w jaki sposób Google Cloud Premier Partner, taki jak Fly On The Cloud, wspiera organizacje w zmianie rozwiązania infrastrukturalnego.

Ocena opłacalności zmiany

Jednym z najczęstszych argumentów za przejściem do chmury jest optymalizacja kosztów. Przed rozpoczęciem działań związanych stricte z migracją, Partner pomaga ocenić, jaki zwrot przyniesie inwestycja w rozwiązanie chmurowe. Analizuje sposoby wykorzystania obecnego rozwiązania, aktualnie ponoszony koszt utrzymania infrastruktury, bieżące i przyszłe potrzeby biznesowe oraz gotowość organizacji do przeprowadzenia migracji. Biorąc pod uwagę te czynniki, ocenia, czy zwrot w stronę chmury publicznej jest dobrą ścieżką.

Wybór rozwiązania infrastrukturalnego – GCP, multi-cloud lub chmura hybrydowa

Firma partnerska jest partnerem zarówno i Google’a, jak i organizacji klienckiej – jeśli będzie potrzeba, zaproponuje nie tylko promowane przez siebie rozwiązanie, ale takie, które będzie najbardziej opłacalne dla klienta. 

Łączenie korzyści pochodzących z różnych środowisk infrastrukturalnych jest popularnym rozwiązaniem. Obok infrastruktury zbudowanej w Google Cloud Platform, istnieje możliwość stworzenia rozwiązania w modelu hybrydowym (połączenie chmury publicznej z własną infrastrukturą on-premise) lub multi-cloud (wykorzystanie potencjału kilku chmur publicznych naraz). Jeśli zachodzi potrzeba, Partner pomaga połączyć te środowiska, by stworzyć infrastrukturę jak najlepiej odpowiadającą potrzebom biznesowym i technologicznym klienta.

Zobacz też:
On-premise, chmura prywatna, publiczna, hybrydowa i multi-cloud – zalety i wady rozwiązań

Dobór strategii migracji – lift-and-shift, replatform, refactor

Sposób prowadzenia migracji jest dyktowany celami, jakie mają zostać zrealizowane poprzez przejście do chmury publicznej. Google Cloud Premier Partner pomaga wybrać i dopasować do potrzeb jedną z trzech popularnych strategii migracji:

  • lift-and-shift (też pod nazwą rehosting) – strategia przejścia do chmury bez wprowadzania żadnych zmian w istniejącym systemie; jedyne co się zmienia, to dostawca usług infrastrukturalnych;
  • replatform – strategia uwzględniająca wprowadzanie zmian w systemie, często łączy się z optymalizacją istniejącej architektury i wprowadzaniem ulepszeń;
  • refactor – strategia migracji, w trakcie której wprowadzane są znaczne zmiany lub prowadzona jest całkowita przebudowa architektury systemu (na przykład przepisywanie aplikacji w celu konteneryzacji).

Zobacz też:
Kubernetes – co to jest i jak zacząć? [Tutorial na GCP]

Możemy wesprzeć Cię w potrzebie modyfikacji warstwy back-endowej Twojego systemu. Jeśli przy okazji prowadzenia migracji do chmury chcesz zoptymalizować aplikację lub spłacić dług technologiczny, skontaktuj się z nami.

Wsparcie w wyborze usług Google Cloud Platform

Google Cloud Platform to nie tylko przestrzeń serwerowa, ale też blisko 200 usług chmurowych, narzędzi i komponentów, które można przekształcić we własną, dopasowaną do indywidualnych potrzeb infrastrukturę. Znając wymagania biznesu, Partner pomaga dobrać usługi GCP oraz rozłożyć zapotrzebowanie między nimi, tak by zapewnić skalowalne, wydajne i relatywnie niedrogie rozwiązanie infrastrukturalne.

Budżet i harmonogram migracji

Jednymi z najczęstszych obaw (chyba przy każdej realizacji) jest widmo przekroczenia budżetu i nieustającego przesuwania terminu zakończenia prac. Żeby uniknąć tego czarnego scenariusza, Google Cloud Premier Partner pomaga przygotować harmonogram oraz zaplanować budżet. Znając potrzeby organizacji, mając wybraną strategię migracji i posiadając schemat infrastruktury, specjaliści z firmy partnerskiej dzielą proces na etapy, oceniają trudność i czas potrzebny na wykonanie każdego kroku – od pierwszego uruchomienia konsoli, aż do pełnego przejścia do chmury.

Wsparcie techniczne w trakcie prowadzenia migracji

Partner jest obecny na etapie prowadzenia technicznej migracji, a to, jak mocno jest zaangażowany w proces, zależy od klienta. Już na etapie planowania wdrożenia można ustalić podział wykonywanych prac i oddelegować znaczną, niedużą lub proporcjonalną część działań do firmy partnerskiej. Jeśli klient posiada własny pion IT i chce samodzielnie przeprowadzić migrację, rola Partnera Google może ograniczyć się jedynie do udzielania merytorycznego wsparcia w przypadku napotkania trudności. Warto pamiętać o tym, że certyfikowani specjaliści znają Google Cloud Platform niemal jak własną kieszeń – do której nie zgarną żadnej dodatkowej opłaty za pomoc w prowadzeniu migracji.

Wyższy voucher do wykorzystania w konsoli GCP – 500 $

Google Cloud Premier Google zapewnia klientom wyższe benefity niż sam Google. W przypadku Google Workspace (poprzednio G Suite) jest to 30 dni na bezpłatne korzystanie z usługi (zamiast standardowych 14 dni), a w przypadku Google Cloud Platform – voucher w wysokości 500 $ zamiast 300 $ do wykorzystania w konsoli na dowolne usługi.

Jeśli planujesz korzystać z Google Cloud Platform lub już korzystasz z rozwiązania i chcesz otrzymać voucher 500 $ do wykorzystania w konsoli, skontaktuj się z nami.

Bieżące wsparcie w obsłudze infrastruktury GCP

Google Cloud Premier Partner zapewnia nieustające wsparcie przez cały okres korzystania z Google Cloud Platform. Jeśli zespół IT klienta napotka problem w obsłudze konsoli lub w rozliczeniach za usługi, może eskalować problem do Partnera. Partner jest pośrednikiem między organizacją kliencką a Google – zapewnia nie tylko wsparcie w kwestii obsługi narzędzia, ale też uczestniczy w negocjacjach, stawiając na pierwszym miejscu dobro klienta.

Fly On The Cloud, jako Google Cloud Premier Partner, sprawuje pieczę nad rynkiem Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej (m.in. Polska, Węgry, Bułgaria, Rumunia). Tym samym zapewnia wsparcie w lokalnym języku (lub języku angielskim) oraz w lokalnej strefie czasowej.

Możliwość rozliczenia w złotówkach

Współpraca z Partnerem zapewnia jeszcze jeden benefit, doceniany przez wiele firm i organizacji – możliwość rozliczania się za usługi Google Cloud w lokalnej walucie. W przypadku korzystania z GCP bezpośrednio u Google, opłaty ponosi się w dolarach amerykańskich (USD). Google Cloud Premier Partner wystawia polskiemu klientowi faktury opiewające na tę samą kwotę (bez doliczania żadnych prowizji czy dodatkowych opłat – korzystanie ze wsparcia Partnera jest bezpłatne), tyle że w złotówkach.

Planujesz migrację do chmury? Otrzymaj voucher 500 $ i profesjonalne wsparcie

Jeśli zastanawiasz się, czy zmiana rozwiązania infrastrukturalnego na chmurę publiczną to dobra strategia dla Twojej organizacji, skontaktuj się z nami. Certyfikowani specjaliści Fly On The Cloud pomogą Ci ocenić potencjał inwestycji, dobiorą rozwiązanie i zaplanują strategię poprzedzoną szczegółową analizą oraz wesprą Cię w procesie migracji i późniejszej obsłudze Google Cloud Platform. Ponadto otrzymasz voucher w wysokości 500 $ na pierwsze kroki w konsoli GCP.

Dowiedz się więcej o Google Cloud Platform

Skontaktuj się z nami