Chmura Google dla sektora MŚP. Co zyskują małe i średnie firmy?

11/06/2021

Google Cloud dla małych i średnich przedsiębiorstw

Contents

Chmura publiczna nie jest zarezerwowana tylko dla dużych. Z tych samych technologii, z których korzystają globalne korporacje (również i Google) może korzystać każdy – rozwijający się startup, serwis e-commerce z produktami rzemieślniczymi, agencja eventowa, lokalny sklep budowlany, sieć lokali gastronomicznych…

Na chmurę składa się wiele elementów, a ich zakres i skalę możemy dobierać w zależności od potrzeb biznesu, zapewniając też elastyczność kosztów i łatwość skalowania.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, czyli…

Zacznijmy od rozwinięcia i wyjaśnienia skrótu MŚP – to małe i średnie przedsiębiorstwa. Ich definicja jest zawarta w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) 651/2014 i według niej na sektor SMB składają się:

 • średnie przedsiębiorstwa – takie, które zatrudniają do 250 pracowników, a ich roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR,
 • małe przedsiębiorstwa – zatrudniające do 50 pracowników w ciągu roku, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln EUR,
 • mikroprzedsiębiorstwa – posiadające na pokładzie do 10 pracowników w ciągu roku, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln EUR.

Skrót MŚP czasem jest wymiennie uzywany z SMB (small medium business). Należy jednak pamiętać, że nie ma globalnej, uniwersalnej definicji sektora SMB. Przytoczone wyżej definicje obowiązują w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Każdy kraj czy organizacja poza UE może mieć swoją definicję średnich i małych firm oraz mikroprzedsiębiorstw.

Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Według badań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), liczba przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rośnie. W 2018 roku aktywnych było 2,15 miliona firm – o 15,5% więcej niż w roku 2008.

MŚP charakterystyka rynku polskiego
Liczba przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w latach 2008-2018 (w tysiącach). Źródło: PARP 2020, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

 

Zdecydowaną większość stanowią firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw – 99,8%, na które składają się:

 • mikroprzedsiębiorstwa – 96,7%,
 • małe firmy –  2,4%
 • średnie firmy – 0,7%.

Firmy z sektora MŚP generują prawie co drugą złotówkę PKB – 49,1%. Największy udział w tworzeniu PKB mają mikroprzedsiębiorstwa (30,1%), dalej przedsiębiorstwa średnie (10,7%) i małe (8,2%). Duże firmy generują 23,2% PKB.

A jak wygląda kwestia adopcji chmury wśród polskich firm? Według danych z 2019 roku, rynek dużych przedsiębiorstw znacznie wyprzedza MŚP w kwestii użycia usług chmurowych:

 • 52% dużych przedsiębiorstw używa chmury obliczeniowej,
 • 27,9% średnich przedsiębiorstw,
 • 14,1% małych przedsiębiorstw.

Wśród najczęściej kupowanych usług chmurowych dla biznesu znajdowały się:

 • system CRM (customer relationship management) – oprogramowanie służące do zarządzania kontaktem z klientem i informacjami o współpracy,
 • system ERP (enterprise resources planning) – narzędzie do kompleksowego zarządzania procesami w przedsiębiorstwach, zwłaszcza produkcyjno-handlowych, 
 • system EZD (elektroniczne zarządzanie dokumentacją) – oprogramowanie pozwalające prowadzić czynności kancelaryjne, tworzyć i zarządzać dokumentacją cyfrową oraz komunikacją online.

Wszystkie dane podane wyżej pochodzą z raportu PARP 2020. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

A czym jest chmura?

Chmura to sieć połączonych ze sobą serwerów – maszyn, na których można przechowywać pliki, przetwarzać dane czy korzystać z aplikacji. Serwery mogą znajdować się w różnych miejscach na świecie, a przesyłanie danych między nimi odbywa się niemal natychmiast. Do chmury można wejść przez internet (w przypadku chmury publicznej) lub przez prywatną sieć (w przypadku chmury prywatnej).

Serwery należą do dostawcy usług chmurowych – na przykład do Google czy Microsoftu. To oni dbają, by maszyny działały 24/7 i miały ku temu właściwe warunki. Zapewniają stałe łącze internetowe i dostawy prądu, dbają o właściwy poziom wilgotności i temperaturę powietrza w serwerowni, zabezpieczają maszyny przed zniszczeniem czy dostępem osób trzecich.

Dostawcy często udostępniają usługi chmurowe w trzech modelach:

 • IaaS (Infrastructure as a Service) – czyli infrastruktura online, bez konieczności budowy własnej serwerowni i inwestowania w fizyczne maszyny; przykładem usługi w modelu IaaS jest Compute Engine, czyli maszyny wirtualne w Google Cloud Platform,
 • PaaS (Platform as a Service) – najczęściej są to usługi bezserwerowe (serverless) dedykowane developerom, którzy chcą skupić się na tworzeniu kodu zamiast na obsłudze infrastruktury; przykładem usługi PaaS jest App Engine na GCP,
 • SaaS (Software as a Service) – oprogramowanie w chmurze, nazywane też aplikacją chmurową, czyli gotowe narzędzie dostępne z poziomu przeglądarki internetowej; przykładem SaaSa jest platforma Google Workspace.

Co można robić w chmurze? Przykładowo, można przechowywać pliki firmowe na wirtualnym dysku, prowadzić zespołową edycję dokumentów w czasie rzeczywistym, komunikować się poprzez czat lub platformy do wideokonferencji, hostować stronę internetową czy tworzyć i rozwijać własną aplikację z wykorzystaniem usług dedykowanych developerom i administratorom systemów. O tym, w jaki sposób małe i średnie firmy mogą wykorzystać chmurę, przeczytasz dalej, na przykładzie usług Google Cloud.

Więcej informacji o chmurze obliczeniowej znajdziesz tutaj:

Rozwiązania chmurowe Google Cloud

Jedną z najpopularniejszych publicznych chmur obliczeniowych jest Google Cloud. Na chmurę Google składają się Google Workspace oraz Google Cloud Platform.

Google Workspace to zintegrowane środowisko pracy w modelu SaaS, na który składają się narzędzie do zdalnej współpracy i komunikacji:

 • Gmail – firmowa skrzynka we własnej domenie,
 • Google Calendar – kalendarz online pozwalający wygodnie planować spotkania i wspólne aktywności oraz uzupełniać wydarzenia o dodatkowe informacje czy pliki,
 • Google Chat – komunikator współpracujący z innymi aplikacjami Google,
 • Google Meet – narzędzie do wideokonferencji, wciąż poszerzane o nowe funkcjonalności (m.in. wspólne rysowanie na zdalnej tablicy Jamboard czy prowadzenie ankiet),
 • Google Drive – dysk w chmurze,
 • Google Docs – edytor plików, w którym edycję może prowadzić naraz wiele osób,
 • Google Sheets – arkusze kalkulacyjne,
 • Google Slides – aplikacja pozwalająca tworzyć i edytować prezentacje multimedialne,
 • Google Forms – narzędzie tworzenia ankiet i prowadzenia analizy wyników,
 • Google Keep – aplikacja do tworzenia i wspólnej edycji notatek,
 • Google Sites – edytor stron internetowych,
 • Google Admin – konsola administracyjna, z poziomu której można kontrolować poziom zabezpieczeń firmowej dokumentacji.

Google Cloud Platform (w skrócie: GCP) to zestaw blisko 200 usług chmury obliczeniowej w modelach IaaS i PaaS, z użyciem których można stworzyć własną infrastrukturę. Wśród usług GCP znajdują się między innymi:

 • konfigurowalne maszyny wirtualne (VMs), które można użyć zarówno jako hosting dla strony internetowej, jak też zaangażować procesory GPU czy TPU do prowadzenia rozbudowanych obliczeń (usługa Compute Engine),
 • platforma do zarządzania klastrami Kubernetes (Google Kubernetes Engine),
 • narzędzia umożliwiające szybkie wdrożenia, również aplikacji w kontenerach (usługi App Engine, Cloud Run, Cloud Functions,),
 • bazy danych w chmurze (Cloud SQL, Datastore),
 • hurtownie danych i usługi analityki BigData (BigQuery),
 • magazyn chmurowy (Cloud Storage),
 • gotowe modele uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które umożliwiają szybszy rozwój innowacyjnych produktów,
 • platforma służąca rozwojowi projektów Internet of Things.

Google Google dla małych i średnich firm – co daje adopcja chmury?

Żeby wykorzystać potencjał chmury, należy prawidłowo przeprowadzić jej adopcję – zadbać o wdrożenie w każdym obszarze organizacji, łącznie z rewizją i przebudową procesów, edukacją pracowników czy zatrudnieniem specjalistów obsługi rozwiązań chmurowych. W przeprowadzeniu migracji do chmury, jej adopcji i efektywnego wykorzystania pomagają lokalni partnerzy, którzy posiadają najaktualniejszą wiedzę o rozwiązaniach, potwierdzoną oficjalnymi certyfikatami.

Jakie korzyści mogą małym i średnim przedsiębiorstwom przynieść prawidłowo wdrożone rozwiązania chmurowe?

Google Workspace dla sektora MŚP

Skrzynka mailowa w swojej domenie

Gmail to skrzynka mailowa popularna nie tylko wśród przedsiębiorców, ale też użytkowników prywatnych (którzy, zakładając swój biznes, często zostają przy już znanym sobie rozwiązaniu). Gmail jest elementem platformy Google Workspace – kupując płatną wersję narzędzia, możesz ustawić adres mailowy we własnej domenie, przykładowo: kontakt@twojafirma.pl.

Więcej o skrzynce firmowej przeczytasz w artykule Gmail we własnej domenie – wszystko, co musisz wiedzieć.

Domyślnie z Gmaila możesz korzystać w przeglądarce, ale jeśli wolisz używać klienta pocztowego (na przykład Microsoft Outlook, Thunderbird, Apple Mail) możesz przeprowadzić konfigurację konta Gmail w kliencie poczty e-mail zewnętrznego dostawcy. A jeśli przenosisz swoją firmę z innego rozwiązania pocztowego, Partner Google Cloud wesprze Cię w przeprowadzeniu migracji danych poczty do firmowego Gmaila.

Dostęp do dokumentów firmowych z każdego miejsca dzięki Google Drive

Dysk Google to przestrzeń w chmurze do tworzenia i przechowywania plików oraz synchronizacji danych. Dostęp do dokumentów i multimediów znajdujących się na Google Drive można mieć z poziomu przeglądarki internetowej czy aplikacji mobilnej – a centralizacja wszystkich dokumentów na dysku chmurowym znacznie usprawnia pracę i wymianę informacji oraz pozwala zadbać o ich bezpieczeństwo (przykładowo, jeśli pliki są przechowywane na Google Drive, wraz z uszkodzeniem czy kradzieżą sprzętu firma nie utraci danych, a nawet będzie miała możliwość zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich).

Wśród funkcjonalności Dysku Google znajdują się takie, które usprawniają obieg dokumentów cyfrowych. Są to między innymi:

 • skanowanie dokumentów z poziomu aplikacji mobilnej,
 • OCR (optical character recognition) – narzędzie do sczytywania tekstu z plików graficznych i PDF,
 • opcje łatwego udostępniania plików oraz możliwość tworzenia dysków współdzielonych,
 • tworzenie szablonów dokumentów dla użytkowników w obrębie organizacji,
 • monitorowanie bezpieczeństwa danych w konsoli administracyjnej, zarządzanie poziomem uprawnień oraz śledzenie udostępnień plików poza organizację.

Więcej przeczytasz w artykułach Dysk Google dla firm – bezpieczny sposób na przechowywanie firmowych dokumentów i plików oraz Elektroniczny obieg dokumentów w firmie.

Współpraca w czasie rzeczywistym z aplikacjami Google

Na Google Workspace składają się aplikacje umożliwiające tworzenie i wspólną edycję plików:

 • Google Docs – edytor dokumentów tekstowych online,
 • Google Sheets – arkusz kalkulacyjny, w którym można, przykładowo, stworzyć własny system CRM,
 • Google Slides – aplikacja do przygotowania, edycji i prowadzenia prezentacji multimedialnych,
 • Google Forms – narzędzie tworzenia ankiet i prowadzenia analizy wyników,
 • Google Keep – aplikacja do zapisywania notatek.

Zmiany wprowadzone przez jedną osobę w pliku są widoczne natychmiast u kolegów i koleżanek, a Google zapisuje całą historię edycji. Nie trzeba wciskać co chwilę Ctrl+S ani przesyłać kolejnej wersji “po poprawkach”. Wszystkie dokumenty znajdują się na Dysku Google, skąd można udostępnić je współpracownikom lub klientom wykonując zaledwie kilka kliknięć.

Płynna komunikacja poprzez czat i platformę do wideokonferencji

Niezależnie od tego, czy w Twojej firmie pracuje pięciu, czy stu pięćdziesięciu specjalistów oraz czy firma posiada jedną siedzibę, czy dziesięć oddziałów, warto zadbać o sprawną komunikację wewnętrzną. Wśród narzędzi Google Workspace (oprócz, oczywiście, Gmaila) znajdują się:

 • Google Chat – usługa pozwalająca prowadzić rozmowy indywidualne oraz grupowe zarówno z poziomu przeglądarki internetowej, jak też z aplikacji mobilnej,
 • Google Meet – platforma do wideokonferencji zintegrowana z Kalendarzem Google i skrzynką mailową; posiada m.im. wewnętrzny czat, możliwość dzielenia na pokoje, prowadzenia ankiet czy zdalnych burz mózgów z tablicą Jam.

Jedno środowisko pracy, bez przełączania między kartami

Warto też wspomnieć, że wszystkie wymienione wcześniej aplikacje mogą funkcjonować w obrębie jednej karty w przeglądarce. Google Workspace jest zintegrowaną przestrzenią, której zamysłem jest polepszenie komunikacji i współpracy oraz zwiększenie produktywności.

Z poziomu skrzynki Gmail mamy dostęp do czatu, gdzie możemy też tworzyć listy zadań, prowadzić spotkania na platformie Meet czy otwierać i edytować pliki Google bez przełączania się między oknami czy programami. Możemy też dodać do paska bocznego własne skróty – na przykład do Google Calendar, Google Keep czy do narzędzi zewnętrznych dostawców.

Bogactwo dodatków w Google Workspace Marketplace

A jeśli o pasku bocznym mowa, poświęćmy kilka akapitów na Google Workspace Marketplace – zbiór aplikacji, które można zintegrować z własnym kontem, by jeszcze bardziej zwiększyć wydajność pracy. Do wyboru mamy narzędzia z kategorii:

 • księgowość i finanse (np. Xero, Bkper),
 • planowanie zasobów i logistyka (np. Zoho Creator, Geocoding by SmartMonkey),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi (np. happierWork Addon, CavinHR),
 • marketing i analityka (np. Google Analytics, Mailtrack),
 • sprzedaż i CRM (np. Calendly, Freshdesk),
 • aplikacje biurowe i kreatywne (np. Draw.io, Photopea), 
 • web development (np. Google Apps Scripts, Colaboratory),
 • zarządzanie zadaniami (np. Trello, Asana),
 • edukacja i aplikacje dla nauczycieli (np. SketchUp for Schools, Pear Deck),
 • komunikacja (np. Zoom, Slack).

Aplikacje do panelu bocznego można też stworzyć samodzielnie, korzystając z Apps Script – platformy do tworzenia aplikacji, właściwie bez konieczności znajomości języków programowania. Narzędzie można następnie opublikować wśród innych dodatków w Google Workspace Marketplace.

Więcej o pasku bocznym i aplikacjach przeczytasz w artykule: Nowe rozszerzenia w panelu bocznym Gmaila, Kalendarza i Dysku

Kwestie prawne i bezpieczeństwo danych

A jak chmura Google ma się do regulacji prawnych? To kwestia istotna zwłaszcza dla branż, których dotyczą szczególne obostrzenia w zakresie ochrony przetwarzanych informacji (m.in. dla sektora finansowego, medycznego, edukacyjnego czy rządowego).

Usługi Google Cloud – w tym Google Meet – są regularnie poddawane audytom prowadzonym przez niezależne podmioty. Wynikiem tych weryfikacji są certyfikaty i poświadczenia zgodności z normami, między innymi:

 • SOC 1 – raport dotyczący mechanizmów kontroli finansowych w organizacji, które mogą mieć wpływ na sprawozdawczość finansową klienta,
 • SOC 2 – dokument udostępniany klientom usług, poświadczający wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności, spełnienia norm poufności i prywatności wśród systemów informatycznych organizacji,
 • SOC 3 – publiczny raport dotyczący poziomu bezpieczeństwa, dostępności usług i sposobu przetwarzania danych,
 • ISO/IEC 27017 – norma dotycząca poziomu zabezpieczeń usługi w chmurze obliczeniowej oraz wskazująca zakres odpowiedzialności stron,
 • ISO/IEC 27018 – certyfikat poświadczający stosowanie mechanizmów ochrony danych osobowych w chmurze,
 • FedRAMP Moderate ATO – norma wydana w ramach Federal Risk and Authorization Management Program z ramienia rządu USA, dotycząca mechanizmów bezpieczeństwa, autoryzacji, oceny ryzyka oraz monitorowania usług i produktów chmury obliczeniowej; umożliwia korzystania z aplikacji Google organizacjom rządowym,
 • zgodność z ustawą HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) dotyczącą przechowywania i przetwarzania danych medycznych; zgodność z HIPAA pozwala organizacjom z sektora służby zdrowia korzystać z usług chmury Google,
 • HITRUST CSF – norma dotycząca zarządzania ryzykiem; zawiera zestaw obowiązkowych kontroli procesów organizacyjnych oraz technicznych w kwestii przechowywania, przetwarzania i przesyłania wrażliwych danych,
 • RODO – rozporządzenie unijne dotyczące ochrony osób fizycznych, regulujące normy przechowywania i przetwarzania danych osobowych (według RODO firma korzystająca z usługi chmurowej wciąż jest administratorem danych osobowych; ponadto Google Workspace daje możliwość ustawienia lokalizacji instancji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
 • Privacy Shield – zbiór zasad regulujących sposoby gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej (również w Europejskim Obszarze Gospodarczym), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii,
 • BSI C5 – katalog zgodności przetwarzania w chmurze, opracowany przez Niemiecki Urząd Federalny ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI), poddający ocenie poziom bezpieczeństwa informacji w usługach chmurowych,
 • CSA STAR – trzyetapowy program weryfikacji dostawcy usług chmurowych składający się z etapu samodzielnej oceny organizacji, audytu prowadzonego przez niezależny podmiot oraz ciągłego monitoringu usług i procesów.

Obok spełniania wymogów regulacji prawnych, Google zapewnia swoim klientom szereg narzędzi do kontroli dostępu oraz prewencji zagrożeń, między innymi:

 • różne metody autoryzacji użytkowników,
 • możliwość zablokowania opcji kopiowania, drukowania czy pobierania wybranych plików,
 • alerty bezpieczeństwa informujące administratora o podejrzanej aktywności na Dysku Google,
 • ochronę przed phishingiem w Gmailu,
 • skanowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego ze skrzynki pod kątem obecności wrażliwych danych,
 • opcje zarządzania urządzeniami mobilnymi, pozwalające sprawnie reagować w przypadku odnotowania podejrzanej aktywności lub kradzieży sprzętu firmowego,
 • odzyskiwanie danych z Dysku Google i Gmaila do 25 dni od momentu ich usunięcia,
 • możliwość generowania raportów bezpieczeństwa i dashboardów,
 • dostęp do zbioru dobrych praktyk bezpieczeństwa rekomendowanych przez Google.

Więcej informacji o bezpieczeństwie w Google Cloud znajdziesz tutaj: Czy chmura Google Workspace jest zgodna z prawem?

Google Cloud Platform dla małych i średnich przedsiębiorstw

Zaawansowana technologia w zasięgu kilku kliknięć

Przypomnijmy – chmura obliczeniowa Google składa się z niemal 200 gotowych “klocków”, z użyciem których można stworzyć własną infrastrukturę i dowolnie ją przebudowywać. Wśród usług Google Cloud Platform znajdują się między innymi:

 • wachlarz maszyn wirtualnych, które można dowolnie skonfigurować i postawić na nich dowolną aplikację – od prostej strony internetowej, przez rozbudowany e-commerce, do zaawansowanych narzędzi analitycznych,
 • platforma developerska do szybkiej budowy i wdrażania aplikacji webowych bez konieczności zaprzątania sobie głowy obsługą infrastruktury,
 • zestaw narzędzi dedykowanych tworzeniu, testowaniu i rozwijaniu aplikacji mobilnych,
 • pojemny magazyn chmurowy na pliki o dowolnym rozszerzeniu, który może posłużyć jako archiwum dokumentów cyfrowych czy przestrzeń na wykonywany cyklicznie backup serwisu,
 • zarządzane bazy danych SQL i NoSQL,
 • usługi dedykowane analityce BigData, pozwalające analizować petabajty danych w ciągu sekund,
 • platforma do rozwoju projektów Internet of Things, odgrywająca ogromną rolę w czwartej rewolucji przemysłowej,
 • usługi zamiany mowy na tekst, tekstu na mowę czy tworzenia komunikatów w języku naturalnym,
 • wstępnie wytrenowane modele uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, służące rozpoznawaniu obrazów, analizie zawartości wideo czy rozumieniu tekstu i odczytywaniu jego nacechowania emocjonalnego.

Mając do dyspozycji te gotowe usługi można szybciej tworzyć zaawansowane produkty lub relatywnie niedużym kosztem zmieniać ich kształt i funkcjonalności. Jest to szczególnie  atrakcyjne dla startupów – co zresztą w jednym z odcinków FlyTalks potwierdził Miłosz Kusiciel, Head of Technology w Merixstudio:

Nie wyobrażam sobie startupu, który miałby nie korzystać z rozwiązań chmurowych. To jest coś, co daje taką elastyczność, jakbyśmy mogli bez problemu przestawiać ściany w domu, bez większego remontu i kurzu.

Szybsze wdrożenia z usługami serverless

Usługi serverless to takie, w których nie musisz zawracać sobie głowy infrastrukturą (nawet tą wirtualną), ponieważ jest ona zarządzana w zautomatyzowany sposób. Dzięki temu możesz skupić się jedynie na rozbudowie kodu źródłowego, a równoważenie ruchu, skalowanie czy zarządzanie bazami danych dzieje się… samo. Korzystanie z usług w modelu PaaS – App Engine, Cloud Run czy Cloud Functions – pozwala tworzyć produkty cyfrowe szybciej i mniejszym kosztem.

Google App Engine ebook wprowadzenie i tutoriale

Hosting strony internetowej

Usługi Google Cloud Platform można wykorzystać jako hosting pod stronę internetową, na przykład w systemie WordPress. WordPress na Google Cloud Platform można uruchomić i rozwijać za pomocą usług Compute Engine, App Engine oraz Google Kubernetes Engine. A jeśli masz taką chęć, możesz sięgać po inne usługi GCP, by rozbudować funkcje swojego serwisu.

Zobacz też:

Skalowalność w dłuższej perspektywie… i w ciągu sekund

Jeśli Twój biznes rośnie, możesz po prostu zwiększać zużycie wybranych usług lub rozbudowywać infrastrukturę o nowe elementy. A jeśli wiesz, że jutro uruchamiacie kampanię albo sprzedaż długo wyczekiwanego produktu, nie musisz się martwić o dostępność serwisu.

Usługi dostosowują się też do bieżącego obciążenia, skalując się automatycznie w górę lub w dół (upscale/downscale). Automatyczne skalowanie jest dużą zaletą dla posiadaczy serwisów o nieregularnych wzrostach ruchu, na przykład e-commerce. Aplikacja korzystająca z Google Cloud Platform jest w stanie przyjąć kilkudziesięciokrotnie większą liczbę użytkowników bez widma awarii spowodowanej przeciążeniem. A ponieważ w chmurze płaci się za rzeczywiste zużycie, w ciągu kilku sekund po opuszczeniu serwisu przez gości opłaty również się zmniejszą adekwatnie do poziomu obciążenia.

Bezpieczne miejsce na kopię zapasową lub na zapasowe centrum danych

Fizyczny sprzęt może ulec zniszczeniu, zabierając ze sobą zapisane na nim dane i pliki. Oczywiście, incydenty zdarzają się nawet wśród rozwiązań chmurowych, dlatego należy wybrać takiego dostawcę, który zapobiega awariom lub minimalizuje ich skutki oraz koniecznie samodzielnie zadbać o trwałość swoich danych tworząc Disaster Recovery Plan.

Google Cloud Platform jest bezpiecznym miejscem na backup lub jako centrum zapasowe (Disaster Recovery Center, w skrócie DRC). Posiada własną sieć światłowodową łączącą ponad 70 centrów danych na całym świecie i oferuje dostępność usług na poziomie 99,95-99,99%. Niektóre lokalizacje, w celu zachowania większej dostępności w obliczu awarii czy katastrof, są połączone w regiony. Region to zespół przynajmniej trzech stref, gdzie dwie służą właśnie jako DRC i utrzymują funkcjonowanie aplikacji w sytuacji ewentualnego zniszczenia jednego centrum.

Więcej przeczytasz w artykułach:

Usługi geolokalizacyjne z Google Maps API

Znasz z pewnością Mapy Google. A czy wiesz, że możesz wykorzystać je do ulepszenia własnego produktu? Z Google Maps Platform możesz rozbudować swoją aplikację o opcje wyszukiwania najbliższego oddziału z dostępnym produktem, wytyczania do niego ścieżki, planowania oraz śledzenia dostaw czy, w połączeniu z AR od Google (augmented reality), stworzyć interaktywny przewodnik lub grę mobilną o mechanizmie podobnym do Pokémon Go.

Google Maps Platform

Tutaj przeczytasz więcej o Google Maps Platform i Google Maps API.

Cyfrowe archiwum o nieograniczonej przestrzeni

Jeśli szukasz bezpiecznego miejsca na pliki lub cyfrowe dokumenty, możesz skorzystać z Cloud Storage – skalowalnej usługi przechowywania danych w globalnej chmurze Google. Możesz zamieścić tam często używane dokumenty (np. pobierany kilka razy w tygodniu wzór umowy) bądź stworzyć archiwum (np. poprzednich wzorów umów czy kopii zapasowych). Od tego, jak często pliki będą używane, zależy klasa przechowywania, a co za tym idzie – cena usługi.

cloud storage klasy przechowywania wykres kosztow

Przekuwanie danych w wyniki

Dane to nowe złoto. Świadome biznesy – niezależnie od rozmiaru czy liczby pracowników – podejmują decyzje poparte liczbami. W Google Cloud Platform masz dostęp do BigQuery – hurtowni danych, która agreguje informacje z różnych źródeł i prowadzi ich analizę.

BigQuery procesuje terabajt danych w niecałą sekundę, a wyniki można przedstawić na czytelnym wykresie dzięki integracji z narzędziem wizualizacji danych, takim jak Looker czy Data Studio.

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Machine learning i artificial intelligence to terminy, które, na pierwszy rzut oka, raczej nie są kojarzone z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak do sektora SMB zaliczają się też startupy – a ich założyciele często mają głowy pełne pomysłów i ogromne doświadczenie w pracy z nowymi technologiami. Nie dziwi więc, że Google udostępnia (nawet w ramach bezpłatnych limitów) usługi ML i AI, takie jak:

 • Vision AI – usługę rozpoznawania postaci, tekstu, etykiet czy innych elementów graficznych (przykładowo może posłużyć do rozpoznawania produktu ze zdjęcia i wyszukiwania tego lub podobnego w asortymencie sklepu),
 • AutoML Natural Language – wstępnie wytrenowane modele uczenia maszynowego służące do rozpoznawania i klasyfikowania treści (np. analizy i kategoryzacji dokumentów lub transkrypcji),
 • Video Intelligence API – modele machine learning rozpoznające elementy na streamowanych wideo lub zapisanych klipach wideo.

Jeśli chcesz przeczytać o modelach AI Google w akcji, odsyłamy tutaj: Jak Google Cloud Platform i sztuczna inteligencja wspierają branżę e-commerce.

Szybki i stabilny rozwój z Kubernetesem w chmurze

Dzisiejsze przedsiębiorstwa (zwłaszcza te, które rozwijają swój produkt cyfrowy) muszą zachowań pewien poziom zwinności oraz wysokie tempo rozwoju – ponieważ o utrzymaniu się w czołówce decyduje szybkość reagowania na potrzeby rynku i wprowadzania zmian w posiadanej aplikacji.

W celu zachowaniu elastyczności, prędkości i jednocześnie stabilności rozwoju, twórcy aplikacji skłaniają się w stronę mikroserwisów i kontenerów. A w zarządzaniu nimi ogromną rolę ogrywa Kubernetes.

Kubernetes to platforma open-source do orkiestracji kontenerów – czyli do do zarządzania zadaniami, procesami, ich cyklem życia i uruchamianymi w nich serwisami. Platforma została stworzona przez Google i upubliczniona na licencji Apache 2.0 w 2014 roku. Obecnie jest utrzymywana i rozwijana przez niezależną organizację Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Wśród usług chmury Google znajdziemy Google Kubernetes Engine – czyli Kubernetes as a Service, który pozwala zarządzać klastrami bez konieczności instalowania środowiska wykonawczego na lokalnym sprzęcie.

Więcej o Kubernetesie natywnym oraz o Kubernetesie w chmurze przeczytasz w e-bookach:

Optymalizacja kosztów, opłata za zużycie i możliwości zniżek

Należy podkreślić, że model rozliczenia za usługi chmurowe znacznie różni się od sposobu płatności za własną infrastrukturę czy hosting. W Google Cloud Platform płacimy za rzeczywiste zużycie w ujęciu sekundowym lub minutowym. Mały ruch, mała faktura; większy ruch, większa faktura, ale i pewność przyjęcia wszystkich gości bez obaw o wystąpienie awarii.

A ponieważ nie musimy poświęcać czasu administratorów na obsługę fizycznych maszyn, zasoby można przenieść w obszar rozwoju. Dyrektor IT polskiego serwisu e-commerce Arena.pl wskazał, że migracja do chmury pozwoliła im zredukować wewnętrzne koszty utrzymania infrastruktury o 20-30%.

Ponadto chmura Google daje możliwości obniżenia kosztów utrzymania infrastruktury, chociażby poprzez:

 • dostęp do miesięcznych bezpłatnych limitów najpopularniejszych usług w ramach Free Tier,
 • zniżki za zobowiązanie do zużycia (Committed Use Discounts) czy za długotrwałe użycie (Sustained Use Discounts),
 • narzędzie Recommender, prowadzące analizę zużycia i sugerujące możliwości obniżenia kosztów,
 • voucher na start – bezpośrednio u Google 300 $ ważne przez 90 dni, od Fly On The Cloud 500 $ ważne przez rok,
 • bezpłatne wsparcie ze strony Partnera, również w kwestii optymalizacji kosztów.

Więcej o możliwościach obniżenia rachunku za usługi chmurowe (bez uszczerbku na ich wydajności czy dostępności) przeczytasz tu: Optymalizacja kosztów chmury Google – 10 obszarów, na które powinieneś zwrócić uwagę.

Przykłady użycia chmury Google – use-case’y naszych klientów

Booksy – współpraca pracowników na 5 różnych kontynentach

Booksy to innowacyjny polski startup, który podbija międzynarodowy rynek. Stale się rozwija i buduje nowe oddziały w kolejnych krajach, za czym podąża też konieczność zadbania o sprawną komunikację między pracownikami. Intranet Booksy nie nadążał za rozwojem firmy, problematyczne było też organizowanie wideokonferencji z zespołami rozsianymi po całym świecie. Te przeszkody udało się im pokonać z aplikacjami Google – tutaj zapoznasz się z całym case study Booksy.

Selsey prosperuje dzięki pełnej adopcji Google Workspace

Selsey to jedna z czołowych polskich firm e-commerce, która od 2013 roku rośnie o 130% rok do roku. Specjalizuje się w internetowej sprzedaży mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Firma działa na ponad 10 europejskich rynkach, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Polsce, Włoszech itp.

W pierwszych latach działania firma zatrudniała zaledwie kilka osób. Aplikacje Google zostały wdrożone już na tym etapie, a w ciągu lat – gdy zespół poszerzał się o setki nowych osób – rosły razem z biznesem.

Tutaj przeczytasz case study użycia aplikacji Google Workspace w Selsey.

Rozwój platformy analitycznej Surfer SEO z wykorzystaniem GCP

Surfer to platforma, która pozwala przeanalizować treści opublikowane w internecie – na swojej stronie czy witrynach konkurencji – oraz otrzymać wytyczne, jak przygotować content, który znajdzie się wyżej w wynikach wyszukiwania Google.

Założyciele od początku wiedzieli, że obciążenie platformy nie będzie stałe. Narzędzie miało przetwarzać ogrom danych, prowadzić analizę i zwracać wyniki “na żądanie” użytkownika – dlatego jednym z głównych wymagań była skalowalność środowiska. Zależało im też na prędkości rozwiązania oraz globalnej dostępności, ponieważ chcieli usprawnić pracę specjalistów na całym świecie.

O wyborze Google Cloud Platform zadecydowały m.in. skaloalność, łatwość tworzenia nowych intsnajcji i zarządzania infrasturutkrą z poziomu kodu czy potencjał analityczny z BigQuery na czele.

Zapoznaj się z całym case study Surfer SEO.

Jak GCP wspiera refaktoryzację i przyspiesza rozwój serwisu Arena.pl

Arena.pl to jedna z największych platform e-commerce w Polsce. Dotychczas korzystała z własnego rozwiązania on-premise, co łączyło się z wysokim kosztem utrzymania i niewystarczającymi możliwościami skalowania; szybki rozwój serwisu spowodował też zaciągnięcie długu technologicznego.

Celem Arena.pl było przeprowadzenie refaktoryzacji platformy, konteneryzacja i migracja do chmury. Tutaj przeczytasz, jak przebiegało wdrożenie, z jakich usług chmurowych firma korzysta oraz jakie efekty przyniosła im adopcja chmury: case study Google Cloud Platform w Arena.pl.

Dynamiczny start i rozwój platformy Comixify.ai z usługami Google Cloud Platform

Comixify to startup technologiczny tworzący platformę do postprodukcji filmów i edycji w czasie rzeczywistym z użyciem modeli uczenia maszynowego. Mając głowy pełne pomysłów i ograniczone zasoby, założyciele postanowili sięgnąć po maszyny wirtualne Google Cloud Platform, by trenować modele bez konieczności inwestowania w drogi sprzęt on-premise. Korzystanie z usług chmurowych pozwala im zwiększyć tempo rozwoju – ponieważ czas, który poświęciliby na obsługę własnych maszyn, mogą przeznaczyć na tworzenie nowych funkcjonalności.

Tutaj przeczytasz więcej o startupie Comixify.ai i o tym, w jaki sposób wykorzystuje usługi GCP.

Osiągaj więcej z Partnerem Google Cloud

O możliwościach, jakie daje chmura Google, możesz przekonać się samodzielnie lub korzystając z wiedzy certyfikowanych inżynierów i architektów Google Cloud. Od lat wspieramy naszych klientów we wdrożeniach, szkolimy pracowników i administratorów oraz dbamy o efektywność wykorzystania narzędzi chmurowych, oferując przy tym vouchery czy specjalne zniżki.

Chcesz wiedzieć więcej? Zobacz, co możesz zyskać wdrażając z nami Google Workspace i Google Cloud Platform.