10 największych zalet Google Classroom

15/01/2019

google classroom zalety

G Suite dla szkół i uczelni nie bez powodu jest jednym z najpopularniejszych pakietów edukacyjnych. Google Classroom to intuicyjne narzędzie, ułatwiające obsługiwanie projektów, zwiększające efektywność nauki i motywujące uczniów do bieżącej komunikacji.

W pakiecie G Suite dla szkół i uczelni znajdziemy 11 głównych aplikacji m.in poczta Gmail, Arkusze, Dokumenty, Prezentacje, Kalendarz, Dysk, Classroom plus 60+ innych, które można pobrać z Marketplace. Co dokładnie wyróżnia Google Classroom na tle innych szkolnych aplikacji? aplikacje Classroom

10 największych zalet w Google Classroom

1. Dostęp do informacji zawsze i wszędzie

Z Google Classroom możemy korzystać za pomocą przeglądarki internetowej lub z poziomu aplikacji na urządzenia mobilne,

2. Zarządzanie wieloma zajęciami

Możemy dowolnie zarządzać zajęciami: archiwizować je, udostępniać wpisy o różnych zajęciach. Z każdego ogłoszenia, zadania czy pytania możemy dowolne skorzystać na każdej lekcji.

3. Rozbudowany materiał

Do tworzonych przez nas zadań możemy dodawać materiały z różnych źródeł: mogą to być filmy z Youtuba, pliki PDF czy ankiety z Formularzy Google. Uczniowie i nauczyciele mogą rysować i nanosić uwagi na udostępnionych plikach PDF (opcja dostępna w aplikacji mobilnej). Wszystkie interesujące nas treści znalezione w internecie możemy udostępnić grupie przy użyciu funkcji „Udostępnij w Classroom”.

4. Tworzenie dyskusji podczas zajęć

Dokładne omówienie każdego zadania pozwoli uczniom lepiej zapoznać się z określonym problemem. Możemy więc angażować uczniów w dyskusje, tworzyć pytania i umieszczać najważniejsze z nich na początku określonego wątku.

5. Łatwe ocenianie

Google Classroom pozwala nam na bieżąco sprawdzać, którzy uczniowie oddali już zadane prace. Możemy też wystawiać oceny robocze, które po zaakceptowaniu udostępnimy studentom. W aplikacji mobilnej możemy również do ocenianych prac dodawać komentarze.

6. Organizacja uczniów

Google Classroom automatycznie tworzy Kalendarz dla każdych zajęć. Dzięki temu studenci mogą mieć dostęp do harmonogramu lekcji i zaplanowanych aktywności na stronie zajęć i w kalendarzu klasy.

7. Komunikacja z opiekunami

Za pomocą maili możemy na bieżąco informować rodziców i opiekunów o podstępach w nauce. Opiekunowie dostają również powiadomienia o aktualnie prowadzonych zajęciach.

8. Ekologiczny sposób nauki

Ponieważ wszystko obywa się online, nie musimy niepotrzebnie marnować papieru i innych surowców. Mamy też pewność, że żadne materiały czy oddane prace nie zgubią się przypadkiem, zawsze będą dostępne w chmurze.

9. Dobra organizacja

Wszystkie aktywne zadania możemy znaleźć w zakładce „Do zrobienia”. Zajęcia mogą być dowolnie filtrowane, a każdy udostępniony materiał automatycznie zostaje zapisany na Dysku Google.

10. Przygotuj swój materiał wcześniej

Nauczyciele mogą tworzyć wersje robocze zadań i wpisów, możliwe jest także ich automatyczne publikowanie o określonej wcześniej godzinie.

Wymienione powyżej funkcje to jedynie cześć ze wszystkich zalet i opcji Google Classroom. Narzędzie G Suite dla szkół poszerza perspektywę uczniów i nauczycieli, sprawiając że zdobywanie wiedzy staje się prostsze i bardziej efektywne.

 

Flyonthecloud Blog Banner