Are You Cloud Ready?

Weź udział w badaniu i dowiedz się, czy Twoja organizacja jest gotowa na cyfrową transformację.

Cztery obszary organizacji

Nastawienie do zdobywania nowych kompetencji, stopień samodzielności zespołów.

Przywództwo i wsparcie ze strony zarządu i kadry managerskiej, stosunek do wprowadzania innowacji.

Poziom wykorzystywanych technologii i możliwości ich skalowania.

Bezpieczeństwo danych i sposób zarządzania dostępem do zasobów firmy.

Trzy etapy gotowości

Świetny start!
Doświadczony pilot
As przestworzy

Dedykowany raport

Po uzupełnieniu ankiety, w ciągu 2 dni roboczych, otrzymasz na adres mail kilkustronicowy raport z wynikami.

Dedykowany raport

Po uzupełnieniu ankiety, w ciągu 2 dni roboczych, otrzymasz na adres mail kilkustronicowy raport z wynikami.
Cztery kluczowe obszary

Raport obejmuje wskazanie gotowości na przejście do chmury w czterech obszarach: wiedzy, wsparcia, skalowalności i bezpieczeństwa.

Ocena stopnia gotowości

Dokument wskazuje obszary, w których organizacja jest gotowa do przeprowadzenia migracji oraz obszary wymagające optymalizacji.

Propozycja następnych kroków

Otrzymasz porady, jak zwiększyć gotowość firmy na cyfrową transformację przy wsparciu Google Cloud Premier Partner.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close