Are You Cloud Ready?

Weź udział w badaniu i dowiedz się, czy Twoja organizacja jest gotowa na cyfrową transformację.

Cztery obszary organizacji

Nastawienie do zdobywania nowych kompetencji, stopień samodzielności zespołów.

Przywództwo i wsparcie ze strony zarządu i kadry managerskiej, stosunek do wprowadzania innowacji.

Poziom wykorzystywanych technologii i możliwości ich skalowania.

Bezpieczeństwo danych i sposób zarządzania dostępem do zasobów firmy.

Trzy etapy gotowości

Świetny start!
Doświadczony pilot
As przestworzy

Dedykowany raport

Po uzupełnieniu ankiety, w ciągu 2 dni roboczych, otrzymasz na adres mail kilkustronicowy raport z wynikami.

Dedykowany raport

Po uzupełnieniu ankiety, w ciągu 2 dni roboczych, otrzymasz na adres mail kilkustronicowy raport z wynikami.
Cztery kluczowe obszary

Raport obejmuje wskazanie gotowości na przejście do chmury w czterech obszarach: wiedzy, wsparcia, skalowalności i bezpieczeństwa.

Ocena stopnia gotowości

Dokument wskazuje obszary, w których organizacja jest gotowa do przeprowadzenia migracji oraz obszary wymagające optymalizacji.

Propozycja następnych kroków

Otrzymasz porady, jak zwiększyć gotowość firmy na cyfrową transformację przy wsparciu Google Cloud Premier Partner.