Úvod

Politika ochrany osobních údajů Fly On The Cloud vznikla na základě ustanovení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále: GDPR). 

Správcem osobních údajů webové stránky https://flyonthecloud.com je:

společnost Fly On The Cloud sp. z o.o. (dále: Fly On The Cloud) se sídlem ve Vratislavi  (50-130), ul. Rzeźnicza 32/33, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Vratislav Fabryczna, VI. oddělení Národního soudního rejstříku (NSR), pod číslem NRS 0000500884, DIČ 8971797086

Fly On The Cloud je firma, která vynakládá veškeré úsilí na zabezpečení odpovídající úrovně ochrany osobních údajů uživatelů webové stránky. S cílem poskytnout dostatečné informace uživatelům jsme s myšlenkou o Vás a Vašich osobních údajích připravili Politiku ochrany osobních údajů (dále: Politika), která zohledňuje ustanovení vyžadovaná právními předpisy, včetně předpisů GDPR. Po seznámení se s jejím obsahem budete vědět, jaké činnosti vykonáváme ve vztahu k Vašim osobním údajům. Tyto činnosti mají za cíl zajistit bezpečnost a provádění povinností, jejichž nositeli jsme my jako správci údajů.

Předtím, než začnete používat naše webové stránky, byste se měli seznámit s Politikou. Upozorňujeme, že pokud používáte naše webové stránky, znamená to, že akceptujete ustanovení naší Politiky. Pokud však po seznámení se s nimi dojdete k závěru, že tato ustanovení jsou pro Vás neakceptovatelná, nemůžete používat naše webové stránky. 

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo pochybnosti v rozsahu, který upravuje Politika, můžete nás kdykoliv kontaktovat. Údaje pro kontaktování jsou v části S kým se můžete zkontaktovat. 

Užitečné definice

Osobní údaje – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, definované v souladu s GDPR a polskými předpisy o ochraně osobních údajů, např.: jméno, příjmení, identifikační číslo, údaj určující psychickou nebo fyzickou identitu, IP adresa. 

Webové stránky – internetový servis dostupný na adrese https://flyonthecloud.com, vybavený SSL certifikátem, který šifruje údaje a stará se tak o bezpečnost Vašich osobních údajů a jejich přenosu. 

Informace o cookies

Naše webová stránka využívá soubory cookies, (z angličtiny sušenky), kvůli zefektivnění své činnosti. Údaje ze souborů cookies využíváme i na statistické účely. Je důležité, abyste věděli, že soubory cookies neslouží k identifikaci Vašich osobních údajů. 

Nezapomeňte, že kdykoliv můžete přizpůsobit nastavení souborů cookies svým potřebám. Můžete tak učinit v nastaveních svého prohlížeče. Změny v nastaveních souborů cookies mohou ovlivnit fungování prohlížené webové stránky. 

Soubory cookies neovlivňují změnu nastavení zařízení, které používáte. Usnadňují přizpůsobení prohlíženého obsahu Vašim očekáváním a preferencím, např. jazykové verzi, vhodnému zobrazování webové stránky na Vašem zařízení, Vaším zájmům nebo individuálním potřebám. Soubory cookies používané k ověření totožnosti umožňují např. jednoduché vyplňování formulářů nebo přihlašování. 

Fly On The Cloud umožňuje subjektům poskytujícím moduly sociálních sítí využívání mechanismu cookies na své webové stránce. Jde o tyto subjekty: Facebook, Google, LinkedIn, Instagram. Nezapomeňte, že při užívání těchto modulů a přihlášení se na webových stránkách těchto subjektů byste se měli seznámit s jejich politikami ochrany osobních údajů: 

Soubory cookies můžete využívat i k reklamním účelům. Jde o to, abysme našim uživatelům mohli nabízet reklamy, které odpovídají jejich potřebám. Na základě souborů cookies umíme určit, zda uživatelé viděli danou reklamu a zda navštívili webovou stránku jejího zadavatele. 

Webová stránka také používá program Google Analytics a umisťuje v počítači uživatele sledovací kód, který umožňuje shromažďování údajů o uživatelích. Prohlašujeme, že jsme stranou smlouvy s GOOGLE Inc. a užíváme mechanismus anonymizace IP adresy uživatele. Kdykoliv můžete zabránit programu Google Analytics, aby shromažďoval údaje, prostřednictvím změny v nastaveních internetového prohlížeče. 

Zpracování osobních údajů společností Fly On The Cloud

Když nám při používání naší webové stránky poskytnete své osobní údaje, stáváme se jejich správcem. 

Základem pro zpracování Vašich osobních údajů je: Váš souhlas (pokud je relevantní), odpovídající právní předpis (např. základní ustanovení uvedené v čl. 6 GDPR) nebo skutečnost, že zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy nebo vykonávání činnosti před uzavřením smlouvy. 

Vaše osobní údaje můžeme zpracovat s cílem:

 • poskytovat služby spojené s naší činností, např. poskytnutí osobních údajů nám umožní kontaktovat Vás s cílem představit Vám naši nabídku 
 • marketingovým, abychom Vás mohli informovat o nejlepších a nejnovějších nabídkách a funkcionalitách poskytovaných našimi partnery, např. ve formě newsletteru 
 • statistickým, souvisejícím s fungováním webové stránky. 

Rozsah zpracování osobních úrajů naší společností zahrnuje maximálně: 

 • jméno
 • název firmy
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • DIČ (je-li nezbytné).

Musíte vědět, že nezpracováváme specifické kategorie Vašich osobních údajů podle čl. 9-10 GDPR, ke kterým patří: etnický původ, politické postoje nebo biometrické údaje.  

Užíváním našich kontaktních formulářů nebo komunikátorů dostupných na webové stránce vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů naší společností. 

Když Vás žádáme o poskytnutí osobních údajů na naší webové stránce (např. kvůli použití kontaktního formuláře), musíte vědět, že jejich poskytnutí je podmínkou uzavření smlouvy o přístupu k funkcionalitám dostupným na naší webové stránce. Pokud údaje neposkytnete, nebudete, bohužel, smět funkcionality použít. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat až dokud nevyužijeme marketingové a statistické možnosti, nevyřešíme Vaši otázku nebo dokud nestáhnete Váš souhlas s jejich zpracováním (pokud byl potřebný). Nezapomeňte, že udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv stáhnout. 

Newsletter

Vážený uživateli, na naší webové stránce se můžete přihlásit k používání služby newsletter (jedná se o službu poskytovanou elektronicky), která spočívá v zasílání informací o produktech, akcích, slevách, soutěžích a událostech souvisejících s naší činností na Vámi určenou e-mailovou adresu.

Zprávy v rámci newsletteru Vám budou zasílány nanejvýš dvakrát měsíčně. 

Jak se můžete přihlásit k odebírání našeho newsletteru: 

 • vyplňte formulář a uveďte v něm svoji e-mailovou adresu 
 • vyznačte ve formuláři souhlas s elektronickým zasíláním obchodních informací 
 • potvrďte přihlášení k odebírání newsletteru kliknutím tlačítka „potvrzuji přihlášení”, které se nachází v elektronické zprávě, kterou pošleme na Vámi určenou e-mailovou adresu.  

Pokud chcete ukončit odebírání newsletteru, použijte link „Odhlásit odebírání”, který se nachází v každé zprávě s newsletterem nebo pošlete elektronickou zprávu z adresy uvedené při registraci na adresu info@flyonthecloud.com. Pokud se při odhlašování odebírání newsletteru vyskytnou problémy, kontaktujte nás! 

Nezapomeňte, že odstranění Vaší adresy z databáze newsletteru může trvat z technických důvodů i několik dní (maximálně 7). 

Komu můžeme poskytnout Vaše osobní údaje 

Musíte také vědět, že někdy můžeme poskytnout nebo zpřístupnit Vaše osobní údaje subjektům, které s námi spolupracují. Poskytnutí údajů může proběhnout pouze pod podmínkou, že máme s těmito subjekty uzavřené odpovídající smlouvy, které zaručují, že budou chránit Vaše osobní údaje přinejmenším tak zodpovědně jako my. 

Poskytnutí údajů těmto subjektům je možné pouze po získání Vašeho souhlasu nebo je-li to přípustné v souladu s právními předpisy. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout následujícím subjektům: 

 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram.

Po vyjádření souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů k marketingovým nebo statistickým účelům mohou být Vaše údaje námi poskytnuté výše uvedeným subjektům. 

Vaše osobní údaje mohou být také poskytnuté ke zpracování třetím stranám nebo mezinárodním organizacím. Nezapomeňte však, že takové poskytnutí údajů se může uskutečnit pouze tehdy, když třetí stát nebo mezinárodní organizace splňují podmínky definované v GDPR. 

Jaká máte práva 

Při vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů pamatujte, že tento souhlas udělujete dobrovolně. Kdykoliv máte právo ho stáhnout. Pamatujte však na to, že stažení souhlasu nemá žádný vliv na již vykonané zpracování údajů. 

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům v libovolném čase. Vždy se můžete obrátit na nás jako na správce osobních údajů se žádostí o informaci, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, o jejich zpřístupnění a získání takových informací jako např.: čas zpracování údajů, účely jejich zpracování, komu jsou údaje poskytnuté, automatizované rozhodování nebo profilování. 

Nezapomeňte, že máte právo i na podání žádosti dozorčímu orgánu (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů). 

Máte právo na opravu Vašich osobních údajů jejich změnou nebo doplněním. 

Máte právo na odstranění Vašich osobních údajů, tzv. „právo být zapomenut”. Můžete od nás žádat neprodlené odstranění údajů v následujících situacích: 

 • údaje nejsou nezbytné vzhledem k účelu jejich zpracování nebo jsou zpracovávány jiným způsobem
 • už dříve byl stažen souhlas se zpracováváním a nemáme důvod k jejich zpracovávání
 • vyjádřili jste nesouhlas se zpracováváním údajů
 • údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem
 • správce má povinnost odstranit údaje, která je založená na právním předpisu 
 • údaje byly shromážděny v souvislosti s poskytováním služeb informační společnosti.

Více detailů o právu být zapomenut najdete v čl. 17 GDPR.

Máte také právo na omezení zpracovávání údajů správcem. Můžete o něj požádat, pokud: 

 • zpochybňujete správnost údajů 
 • Je zpracovávání údajů protiprávní, avšak nechcete jejich odstranění, ale pouze omezení zpracovávání 
 • správce už nepotřebuje údaje k účelu jejich zpracovávání, ale potřebujete je Vy k účelu prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. 
 • namítáte zpracování údajů, ale pouze dokud nebude rozhodnuto o odůvodněnosti Vaší námitky.

Pokud se zpracovávání údajů uskutečňuje na základě souhlasu nebo automatizovaným způsobem, máte také právo na předání údajů, které Vám musíme zpřístupnit na Vaši žádost v běžně používaném formátu. Můžete také požádat o to, abychom údaje přímo předali jinému správci. 

Máte také právo na námitku proti zpracovávání údajů. V takovém případě dále nemůžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, kromě případů, kdy na to máme odůvodnění založené na ustanoveních GDPR. 

Máte také právo nebýt objektem rozhodnutí, které by se zakládalo na automatickém zpracovávání včetně profilování, pokud takové rozhodnutí ve vztahu k Vám vytváří právní následky nebo Vás jiným způsobem zásadně ovlivňuje. Musíte vědět, že takové právo nemáte, pokud: je takové rozhodnutí nezbytné k realizaci/uzavření smlouvy, je právem umožněno nebo jste s ním vyjádřili jednoznačný souhlas. 

Informační klauzule

Správcem osobních údajů zadaných do formulářů dostupných na webové stránce je společnost Fly On The Cloud sp. z o.o. se sídlem ve Vratislavi (50-130), ul. Rzeźnicza 32/33, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Obvodním soudem pro Vratislav Fabryczna, VI. oddělení Národního soudního rejstříku (NSR), pod číslem NRS 0000500884, DIČ 8971797086

Zadané osobní údaje mohou být v závislosti na okolnostech zpracovávané s cílem: 

 • udělit odpověď na otázku zadanou ve formulářích/komunikátorech dostupných na webové stránce 
 • dostávat e-mailové zprávy marketingového charakteru (newsletter), pokud s tím vyjádříte souhlas
 • přihlašovat se na události/webináře/školení, které organizujeme
 • navázat spolupráci v rámci Partnerského programu Fly On The Could. 

Prohlašujeme, že zadání údajů do kontaktních formulářů je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání formulářů dostupných na webové stránce. 

 • Údaje zadané do kontaktního formuláře/komunikátoru/při přebírání e-booku zpracováváme na základě realizace právně opodstatněného zájmu správce, kterým je komunikace s uživateli naší webové stránky. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k udělení odpovědi na Vaši otázku. Po uplynutí této doby mohou být údaje námi zpracovávané během promlčecího období eventuálních právních nároků. 
 • Údaje využívané pro účel zasílání newsletteru zpracováváme do doby stažení souhlasu k jejich zpracovávání. 
 •  Údaje uvedené v přihlašovacích formulářích na události/webináře zpracováváme na základě realizace právně opodstatněného zájmu správce, kterým je umožnit uživatelům účast na událostech/webinářích do doby ukončení události/webináře, a po jeho ukončení k účelu využití materiálů z událostí/webinářů v našich kanálech na sociálních sítích (Facebook, LinkedIn, YouTube). Pokud vyjádříte dodatečný souhlas se získáváním informací o plánovaných událostech/webinářích, budete od nás dostávat i tyto informace.
 • Údaje zadané do formuláře týkajícího se zájmu o navázání spolupráce v rámci Partnerského programu Fly On The Cloud zpracováváme na základě realizace právně opodstatněného zájmu správce, kterým je komunikace k účelu navázání takové spolupráce. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k navázání spolupráce a její realizaci. Po uplynutí této doby mohou být údaje námi zpracovávané během promlčecího období eventuálních právních nároků. 

Příjemcem Vašich údajů mohou být odpovídající státní orgány činné na základě obecně platných právních předpisů. Vaše údaje také mohou být předávány subjektům, které zpracovávají údaje na základě požadavku správce, mj. dodavatelům IT služeb – pamatujte však, že takové subjekty zpracovávají údaje na základě smlouvy se správcem a výhradně v souladu s jeho požadavky. 

Máte právo žádat od správce nahlédnutí do svých osobních údajů, jejich opravu, odstranění nebo omezení jejich zpracovávání, a také právo na stažení souhlasu, pokud jste ho vyjádřili a právo podat stížnost dozorčímu orgánu (předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů). Ve věcech souvisejících s ochranou údajů nás můžete kontaktovat na adrese info@flyonthecloud.com

S kým se můžete zkontaktovat:

Pokud máte jakékoliv otázky, můžete nás kontaktovat: 

 • e-mailem: info@flyonthecloud.com
 • telefonicky: 71 382 20 00
 • poštou na adrese: Fly On The Cloud ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Vratislav

Je nutné vzít v úvahu, že s ohledem k měnícího se právnímu i technologickému prostředí, může dojít ke změnám v naší Politice.  

Její aktuální obsah však bude vždy dostupný na naší webové stránce na adrese: https://flyonthecloud.com/cz/politika-ochrony-osobnich-udaju