Arena.pl

Jakým způsobem může ovlivnit rezignace z on-premise ve prospěch cloudového úložiště podporu při splacení technologického dluhu a zrychlit rozvoj e-commerce platformy Arena.pl


case study

název

Arena.pl

webové stránky:

arena.pl

odvětví:

e-commerce

podporující služby Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

O klientovi

Arena.pl je jedna z největších polských e-commerce platforem – v roce 2020 se platforma podle časopisu Forbes nalezla na 20 místě v žebříčku polských e-commerce.  

Arena.pl nabízí virtuální prostor pro prodejce-společnosti. V současné době je zde registrováno kolem 6 tis. obchodů, které nabízejí dohromady více než 3 miliony nových produktů. Měsíčně tuto platformu navštíví více než 400 tis. unikátních uživatelů a nákup provede 10 – 25 tis uživatelů.  Vzhledem k tomu, že na arena.pl lze nakoupit zboží z každého odvětví, tak zde probíhají velké výkyvy způsobené sezónností nebo měnícími se nákupními trendy.

Kromě samotné nákupní platformy vyvíjí arena.pl také nástroje pro prodejce podporující mimo jiné analytické a marketingové činnosti.

Za technologický rozvoj platformy je zodpovědný Kamil Bednarek – Ředitel IT. V jeho práci ho podporuje mezi jinými také Maciej Wachowski – IT Support Specialist, který je zodpovědný za administraci a technologickou infrastrukturu. 
Spolupráce mezi Arena.pl a Fly On The Cloud začala už v roce 2017, původně při práci nad balíčkem G Suite Brzy poté jsme naši spolupráci rozšířili o Google Cloud Platformu.

Chtěli jsme mít partnera v Polsku, je to totiž mnohem efektivnější, než bezprostřední kontakt s Googlem Poskytuje to flexibilnější spolupráci a jednoduší účtování v polských zlotých. Jak u G Suite tak i u Google Cloud Platformy při výběru volba padla vždy na Fly On The Cloud. Jedná se totiž na rodinném trhu o předního Google Partnera.

Hlavní výzva

Kamil Bednarek, Ředitel IT v Arena.pl. viděl možnost vylepšit platformu a zvýšit tempa jejího rozvoje. To do jisté míry souviselo s potřebou provést technický refaktoring a změnou v infrastrukturním řešení.

On-premise řešení – vysoké náklady, nízká možnost škálovatelnosti

Platforma Arena.pl dosud používala vlastní infrastrukturní řešení podle modelu on-premise. S tím byly ale spojeny i problémy, a to zejména v oblasti:

 • udržení nákladů – tým IT specialistů se musel věnovat nejenom práci na rozvoji systému, ale rovněž se starat o údržbu zařízení; k tomu je potřeba ještě připočítat pravidelné měsíční náklady i při velmi slabém provozu.
 • škálovatelnosti – zvýšení propustnosti platformy vyžadovalo naplánovat, připravit a implementovat odpovědné mechanizmy, při kterých bylo nutné do tohoto procesu zapojit i vývojáře. 

Technologický dluh zpomalující migraci dat

Negativním efektem rychlého rozvoje platformy byl vznik technologického dluhu. Dluh poté zpomalil další rozvoj a zpomaloval celkovou migraci platformy do cloudu. IT tým společně s Kamilem pak mimo jiné museli:

 • vybrat vhodnou strategii splacení technologického dluhu, která by umožnila částečně refaktorizovat a částečně přepsat systém, tak aby při nezpomaloval rozvoj platformy nebo proces migrace do cloudu.
 • Kontejnerizace platformy – vzniklý dluh zpomaloval přenos aplikací do kontejnerů a spuštění systému v cloudu.

Neznalost veřejného cloudu

Pro IT tým, který do teď pracoval s technologickou infrastrukturou v modelu on-premise, byl cloud computing úplně nová technologie. Pan Kamil zdůrazňuje, že mnoho odborníků si neuvědomovalo jaké možnosti Google Cloud Platforma nabízí. To bylo spojeno s určitými obavami, tým rovněž nebyl přesvědčen o (slíbené společností Google) flexibilitě řešení a snadném použití.

 

Jeden z největších problémů, se kterým jsme se po celou dobu potýkaly, byla nevědomost na téma, co je to vlastně Google Cloud Platforma a co je vše schopna nám vlastně ve skutečnosti nabídnout. Byla to pro nás zcela cizí technologie, kterou jsme si museli postupně osvojit a vyzkoušet její možnosti. Ale pro nás neexistuje překážka, přes kterou bychom se nemohli dostat, což platí i v tomto případě.

Řešení problému

Bylo rozhodnuto, že potřeba celkově rezignovat z on-premise řešení a přejít na veřejný cloud. Tým, který si tímto řešením nebyl příliš jistý, začal postupně migrovat služby a zároveň se seznamoval s možnostmi cloudu i způsoby udržení technologické infrastruktury. Nejdříve bylo přeneseno testové a vývojářské prostředí a později i produkční verze. S každým krokem rostlo povědomí o možnostech a znalostech veřejného cloudu, což se také promítlo do lepšího využívání dostupných služeb.

 

V současné době má Arena.pl multi-cloudovou infrastrukturu kombinující služby nabízené Google Cloud Platform se službami Amazon a Microsoft Azure.

 

Kolem 90% naší infrastruktury tvoří Google Cloud Platforma. Vybíráme si z každého cloudu to, co je nejlepší a přizpůsobujeme tomu možnosti naších činností. Zároveň je pro nás na prvním místě zabezpečení datového úložiště mezi platformami.

Kamil Bednarek, Ředitel IT v Arena.pl

 

Arena.pl využívá služby GCP týkající se mimo jiné virtuálních zařízení ve službách IaaS a PaaS, k ukládání a zpracování dat v cloudu, analytiku BigData, kontejnerizaci nebo pro monitorování i analýzu systému. Pan Kamil uvádí tři hlavní výhody GCP oproti dosud používanému on-promise řešení. A ty jsou:

  • Cloud SQL – škálovatelná databázová služba, která umožňuje snadno konfigurovat, ukládat a spravovat cloudové zdroje dat; poskytuje nepřetržitý a stabilní přístup k datům, a to i v multi-cloudovém prostředí.
  • Operations (dříve Stackdriver) – portfolio služeb pro ukládání, uchovávání a monitorování logů; umožňuje sledovat data mezi službami v různých cloudových prostředích;
  • Google Kubernetes Engine – platforma pro orchestraci kontejnerů, která umožňuje snadnou, bezpečnou a škálovatelnou migraci systémových elementů na novější technologie; Podle pana Kamila GKE podporuje proces splácení technologického dluhu a přenosu aplikací do kontejnerů.

Vybrali jsme ne zrovna jednoduchou cestu splácení technologického dluhu. Strojíme tak mezi starým a novým systémem – část vyžaduje celkově přepsat a část drobné úpravy. Google Kubernetes Engine nám umožňuje udržet rovnováhu v této pozici. Bylo by jistě mnohem těžší toho dosáhnout pomocí stále používaného on-premise řešení. Možnosti, které nám v tomto případě přináší GCP, jsou neocenitelné.

Kamil Bednarek, Ředitel IT v Arena.pl

IT tým Arena.pl si již uvědomuje možnosti, které cloudové řešení nabízí, a proto může naplno využívat potenciál ke zdokonalení platformy. Fly On The Cloud funguje jako prostředník mezi Arena.pl a Google – podporujeme našeho klienta v organizačních a formálních záležitostech, účastníme se jednání s poskytovatelem infrastrukturních služeb a pomáháme řešit eventuální problémy spojené s provozem Google Cloud Platformy. Umožňujeme klientovi rovněž platit v polských zlotých.

Výsledky

Výhody plynoucí z přechodu na cloudové řešení, které je možné pocítit v Arena.pl:

  • snížení interních nákladů na údržbu infrastruktury o 20-30% – pracovní úsilí specialistů, které bylo dosud přiděleno na údržbu a provoz zařízení, bylo přeneseno do oblasti vývojářských prací; infrastrukturu v cloudu mohou spravovat samotní vývojáři,
  • flexibilita a škálovatelnost – na rozdíl od on-premise řešení se použitá cloudová infrastruktura automaticky přizpůsobuje požadavkům a je připravena na náhlý nárůst provozu,
  • větší povědomí a kontrola – cloudové řešení zvýšilo úroveň ověřování aplikací, umožnilo snadněji sledovat chyby nebo zaznamenávat aktivity. To mělo výrazný vliv na pohodlí při práci IT týmu,
  • zkráceně TTM (time to market) – nové implementace trvají mnohem méně času, díky čemuž je rozvoj platformy mnohem rychlejší,
  • skutečná podpora rozvoje podnikání – technologie při plnění obchodních potřeb ještě donedávna představovala překážku; díky cloudovému řešení lze aplikace flexibilně měnit, rozšiřovat a přizpůsobovat strategickému plánu rozvoje.

Doba deploymentu je podstatně kratší a zvýšil se vývojářům také komfort při práci. Nejdůležitější je pro nás jednak to, že díky GCP technologie přestala překážet podnikání. Podnikání se může flexibilně měnit podle požadavky aplikací, aniž by narazilo na odpor IT administrace.

Maciej Wachowski, IT Support Specialist v Arena.pl

Ředitel IT poukazuje na to, že plán rozvoje Arena.pl předpokládá, že dojde k úplnému přechodu k řešení Google Cloud Platform.

Neskrývám, že multi-cloudové řešení je spojeno s určitým diskomfortem, například v souvislosti s nutností používat různé klientské knihovny nebo rozdíly vyplývající z cloudové architektury. Když jsme migrovali Arena.pl, Google Cloud Platforma nám ještě nenabízela všechny potřebné služby. Nyní ale jsou, a to ověřené i fungující, takže chceme rezignovat ze služeb AWS nebo Azure a plně přejít na GCP.

Kamil Bednarek, Ředitel IT v Arena.pl

case study

název

Arena.pl

webové stránky:

arena.pl

odvětví:

e-commerce

podporující služby Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

Jakým způsobem může ovlivnit rezignace z on-premise ve prospěch cloudového úložiště podporu při splacení technologického dluhu a zrychlit rozvoj e-commerce platformy Arena.pl

O klientovi

Arena.pl je jedna z největších polských e-commerce platforem – v roce 2020 se platforma podle časopisu Forbes nalezla na 20 místě v žebříčku polských e-commerce.  

Arena.pl nabízí virtuální prostor pro prodejce-společnosti. V současné době je zde registrováno kolem 6 tis. obchodů, které nabízejí dohromady více než 3 miliony nových produktů. Měsíčně tuto platformu navštíví více než 400 tis. unikátních uživatelů a nákup provede 10 – 25 tis uživatelů.  Vzhledem k tomu, že na arena.pl lze nakoupit zboží z každého odvětví, tak zde probíhají velké výkyvy způsobené sezónností nebo měnícími se nákupními trendy.

Kromě samotné nákupní platformy vyvíjí arena.pl také nástroje pro prodejce podporující mimo jiné analytické a marketingové činnosti.

Za technologický rozvoj platformy je zodpovědný Kamil Bednarek – Ředitel IT. V jeho práci ho podporuje mezi jinými také Maciej Wachowski – IT Support Specialist, který je zodpovědný za administraci a technologickou infrastrukturu. 
Spolupráce mezi Arena.pl a Fly On The Cloud začala už v roce 2017, původně při práci nad balíčkem G Suite Brzy poté jsme naši spolupráci rozšířili o Google Cloud Platformu.


Chtěli jsme mít partnera v Polsku, je to totiž mnohem efektivnější, než bezprostřední kontakt s Googlem Poskytuje to flexibilnější spolupráci a jednoduší účtování v polských zlotých. Jak u G Suite tak i u Google Cloud Platformy při výběru volba padla vždy na Fly On The Cloud. Jedná se totiž na rodinném trhu o předního Google Partnera.

Maciej Wachowski, IT Support Specialist v Arena.pl


Hlavní výzva

Kamil Bednarek, Ředitel IT v Arena.pl. viděl možnost vylepšit platformu a zvýšit tempa jejího rozvoje. To do jisté míry souviselo s potřebou provést technický refaktoring a změnou v infrastrukturním řešení.

On-premise řešení – vysoké náklady, nízká možnost škálovatelnosti

Platforma Arena.pl dosud používala vlastní infrastrukturní řešení podle modelu on-premise. S tím byly ale spojeny i problémy, a to zejména v oblasti:

 • udržení nákladů – tým IT specialistů se musel věnovat nejenom práci na rozvoji systému, ale rovněž se starat o údržbu zařízení; k tomu je potřeba ještě připočítat pravidelné měsíční náklady i při velmi slabém provozu.
 • škálovatelnosti – zvýšení propustnosti platformy vyžadovalo naplánovat, připravit a implementovat odpovědné mechanizmy, při kterých bylo nutné do tohoto procesu zapojit i vývojáře. 

Technologický dluh zpomalující migraci dat

Negativním efektem rychlého rozvoje platformy byl vznik technologického dluhu. Dluh poté zpomalil další rozvoj a zpomaloval celkovou migraci platformy do cloudu. IT tým společně s Kamilem pak mimo jiné museli:

 • vybrat vhodnou strategii splacení technologického dluhu, která by umožnila částečně refaktorizovat a částečně přepsat systém, tak aby při nezpomaloval rozvoj platformy nebo proces migrace do cloudu.
 • Kontejnerizace platformy – vzniklý dluh zpomaloval přenos aplikací do kontejnerů a spuštění systému v cloudu.

Neznalost veřejného cloudu

Pro IT tým, který do teď pracoval s technologickou infrastrukturou v modelu on-premise, byl cloud computing úplně nová technologie. Pan Kamil zdůrazňuje, že mnoho odborníků si neuvědomovalo jaké možnosti Google Cloud Platforma nabízí. To bylo spojeno s určitými obavami, tým rovněž nebyl přesvědčen o (slíbené společností Google) flexibilitě řešení a snadném použití.

 


Jeden z největších problémů, se kterým jsme se po celou dobu potýkaly, byla nevědomost na téma, co je to vlastně Google Cloud Platforma a co je vše schopna nám vlastně ve skutečnosti nabídnout. Byla to pro nás zcela cizí technologie, kterou jsme si museli postupně osvojit a vyzkoušet její možnosti. Ale pro nás neexistuje překážka, přes kterou bychom se nemohli dostat, což platí i v tomto případě.

Kamil Bednarek, Dyrektor IT v Arena.pl


Řešení problému

Bylo rozhodnuto, že potřeba celkově rezignovat z on-premise řešení a přejít na veřejný cloud. Tým, který si tímto řešením nebyl příliš jistý, začal postupně migrovat služby a zároveň se seznamoval s možnostmi cloudu i způsoby udržení technologické infrastruktury. Nejdříve bylo přeneseno testové a vývojářské prostředí a později i produkční verze. S každým krokem rostlo povědomí o možnostech a znalostech veřejného cloudu, což se také promítlo do lepšího využívání dostupných služeb.

 

V současné době má Arena.pl multi-cloudovou infrastrukturu kombinující služby nabízené Google Cloud Platform se službami Amazon a Microsoft Azure.

 

Kolem 90% naší infrastruktury tvoří Google Cloud Platforma. Vybíráme si z každého cloudu to, co je nejlepší a přizpůsobujeme tomu možnosti naších činností. Zároveň je pro nás na prvním místě zabezpečení datového úložiště mezi platformami.

Kamil Bednarek, Ředitel IT v Arena.pl

 

Arena.pl využívá služby GCP týkající se mimo jiné virtuálních zařízení ve službách IaaS a PaaS, k ukládání a zpracování dat v cloudu, analytiku BigData, kontejnerizaci nebo pro monitorování i analýzu systému. Pan Kamil uvádí tři hlavní výhody GCP oproti dosud používanému on-promise řešení. A ty jsou:

  • Cloud SQL – škálovatelná databázová služba, která umožňuje snadno konfigurovat, ukládat a spravovat cloudové zdroje dat; poskytuje nepřetržitý a stabilní přístup k datům, a to i v multi-cloudovém prostředí.
  • Operations (dříve Stackdriver) – portfolio služeb pro ukládání, uchovávání a monitorování logů; umožňuje sledovat data mezi službami v různých cloudových prostředích;
  • Google Kubernetes Engine – platforma pro orchestraci kontejnerů, která umožňuje snadnou, bezpečnou a škálovatelnou migraci systémových elementů na novější technologie; Podle pana Kamila GKE podporuje proces splácení technologického dluhu a přenosu aplikací do kontejnerů.

Vybrali jsme ne zrovna jednoduchou cestu splácení technologického dluhu. Strojíme tak mezi starým a novým systémem – část vyžaduje celkově přepsat a část drobné úpravy. Google Kubernetes Engine nám umožňuje udržet rovnováhu v této pozici. Bylo by jistě mnohem těžší toho dosáhnout pomocí stále používaného on-premise řešení. Možnosti, které nám v tomto případě přináší GCP, jsou neocenitelné.

Kamil Bednarek, Ředitel IT v Arena.pl

IT tým Arena.pl si již uvědomuje možnosti, které cloudové řešení nabízí, a proto může naplno využívat potenciál ke zdokonalení platformy. Fly On The Cloud funguje jako prostředník mezi Arena.pl a Google – podporujeme našeho klienta v organizačních a formálních záležitostech, účastníme se jednání s poskytovatelem infrastrukturních služeb a pomáháme řešit eventuální problémy spojené s provozem Google Cloud Platformy. Umožňujeme klientovi rovněž platit v polských zlotých.

Výsledky

Výhody plynoucí z přechodu na cloudové řešení, které je možné pocítit v Arena.pl:

  • snížení interních nákladů na údržbu infrastruktury o 20-30% – pracovní úsilí specialistů, které bylo dosud přiděleno na údržbu a provoz zařízení, bylo přeneseno do oblasti vývojářských prací; infrastrukturu v cloudu mohou spravovat samotní vývojáři,
  • flexibilita a škálovatelnost – na rozdíl od on-premise řešení se použitá cloudová infrastruktura automaticky přizpůsobuje požadavkům a je připravena na náhlý nárůst provozu,
  • větší povědomí a kontrola – cloudové řešení zvýšilo úroveň ověřování aplikací, umožnilo snadněji sledovat chyby nebo zaznamenávat aktivity. To mělo výrazný vliv na pohodlí při práci IT týmu,
  • zkráceně TTM (time to market) – nové implementace trvají mnohem méně času, díky čemuž je rozvoj platformy mnohem rychlejší,
  • skutečná podpora rozvoje podnikání – technologie při plnění obchodních potřeb ještě donedávna představovala překážku; díky cloudovému řešení lze aplikace flexibilně měnit, rozšiřovat a přizpůsobovat strategickému plánu rozvoje.

Doba deploymentu je podstatně kratší a zvýšil se vývojářům také komfort při práci. Nejdůležitější je pro nás jednak to, že díky GCP technologie přestala překážet podnikání. Podnikání se může flexibilně měnit podle požadavky aplikací, aniž by narazilo na odpor IT administrace.

Maciej Wachowski, IT Support Specialist v Arena.pl

Ředitel IT poukazuje na to, že plán rozvoje Arena.pl předpokládá, že dojde k úplnému přechodu k řešení Google Cloud Platform.

Neskrývám, že multi-cloudové řešení je spojeno s určitým diskomfortem, například v souvislosti s nutností používat různé klientské knihovny nebo rozdíly vyplývající z cloudové architektury. Když jsme migrovali Arena.pl, Google Cloud Platforma nám ještě nenabízela všechny potřebné služby. Nyní ale jsou, a to ověřené i fungující, takže chceme rezignovat ze služeb AWS nebo Azure a plně přejít na GCP.

Kamil Bednarek, Ředitel IT v Arena.pl