Jak vytvořit dotazník v Google Forms?

21/03/2019

Google Forms nebo Formuláře google je jedna z aplikací, která je součástí balíčku Google Workspace (G Suite)a také balíčku bezplatných programů pro soukromé uživatele Gmailu. Díky tomu můžeme shromažďovat feedback neboli zpětnou vazbu, tvořit profesionální průzkumy a dokonce vytvářet i testy. Široká škála využití Google Forms znamená, že je denně může používat mnoho studentů, výzkumných pracovníků, podnikatelů a učitelů.

V závislosti na složitosti průzkumu nám vytvoření dotazníku ve formulářích zabere několik minut. Důležité je, že na souborech této webové aplikace se může ve stejnou chvíli podílet současně mnoho lidi. Po vygenerování odkazu pro respondenty a shromáždění prvních odpovědí můžeme výsledky snadno interpretovat pomocí vizualizace dat v grafech a diagramech. 

Google Forms – návod na vytvoření dotazníku krok po kroku

Jak vytvořit dotazník v Google Forms? Stačí se jen naučit pár základních kroků.

1. Otevřít aplikací Google Forms

Přihlaste se ke svému účtu G-mail a otevřete aplikaci formuláře nebo přejděte na web https://docs.google.com/forms

 

 

Tworzenie formularza w Google Forms

2. Vytvořit nový soubor Google Forms

V hlavním zobrazovacím okně aplikace Google Forms můžete zobrazit všechny dosud vytvořené formuláře a navrhované šablony. V levém horním rohu klikněte na tlačítko +, které vám umožní vytvořit nový formulář.

 

Tworzenie nowego formularza

 

3. Název a popis formuláře

Upravte název formuláře, tím že napíšete jeho název do pole “Formulář bez názvu”. Níže je uvedeno pole pro popis formuláře. Název a popis se respondentům zobrazí před vyplněním dotazníku, proto je vhodné zde vložit informace, jako například:

  • cíl průzkumu,
  • odhadovaný čas vyplnění formuláře,
  • jak a kdy se respondenti seznámí s výsledky,
  • A také k čemu budou odpovědi a z nich plynoucí závěry použity.

 

Zmiana nazwy Formularza Google

 

4. Formátování vzhledu Google Forms

Zajistěte, aby průzkum vypadal atraktivně, profesionálně, a motivujte respondenty k tomu aby věnovali svůj čas odpovědím. V Google Forms najdete mnoho možností přizpůsobení vzhledu formuláře.  Můžete si vybrat barvu i obrázek motivu a také upravit styl nebo velikost písma podle povahy průzkumu. 

Zmiana motywu Formularza

Google Forms nám dává možnost vybrat si jeden z doporučených motivů vhodných pro různé příležitosti nebo nahrát vlastní obrázek, který bude viditelný v záhlaví formuláře.

 

Zmiana koloru motywu

 

Pokud nechcete, aby se obrázek zobrazil v záhlaví, můžete si také zvolit jednolitou barvu. V panelu pro výběr písma jsou čtyři možnosti: základní, dekorativní, formální a zábavné písmo.

Zmiana czcionki w Formularzu Google

 

 

5. Tvorba a formátování dotazů v Google Forms

Zadejte respondentům dotaz, tím že napíšete do pole “Otázky bez názvu”

 

Dodawanie pytania w Formularzach Google

V závislosti na formě položené otázky, se Google Forms přizpůsobí nejvhodnějšímu formátu dané odpovědi.

Pokud však chceme, aby se formát odpovědi lišil od toho navrhovaného, ​​potom stačí rozbalit seznam a vybrat si odpovídající možnost.

Zmiana pytania w Formularzach Google

Dostupné formáty odpovědí:

krátká odpověď (umožňuje zadat odpověď obsahující několik slov)
dlouhá odpověď (vytvoří textové pole pro zadání odpovědi ve formě odstavce)
jedna možnost (respondenti si mohou vybrat pouze jednu položku ze seznamu)
více možností (respondenti si mohou vybrat několik položek ze seznamu)
menu (rozbalovací seznam, ze kterého si možné vybrat jednu odpověď)
zaslání souboru (respondenti mohou k odpovědi připojit soubor ve formátu, který jsme si vybrali)
lineární stupnice (respondenti označí příslušnou hodnotu na stupnici)
mřížka s jednou možností (umožňuje vytvořit tabulku s několika řádky otázek. V každém řádku lze, ale vybrat pouze jednu odpověď)
mřížka zaškrtávacích políček (umožňuje vytvořit tabulku s několika řádky otázek, v každém řádku můžete vybrat několik odpovědí)
datum (odpověď musí být ve formátu data)
čas (je možné zadat čas nebo časové období)

Wybór formy pytania

Pokud je odpověď na otázku pro výzkum zásadní, potom ji můžete označit jako požadovanou. Tuto možnost najdete v pravém dolním rohu.

 

Oznaczenie pytania jako wymagane

 

6. Další otázky v dotazníku

Chcete-li přidat další dotaz, klikněte na + nacházející se na pravé straně formuláře

Dodawanie nowego pytania do Formularza

 

7. Dotazy týkající se multimédií

Při vytváření dotazníku můžete odpovědi vizualizovat tím, že k nim přidáte obrázek nebo video.

Dodawanie zdjęć do formularza

8. Ukončení formuláře

Ne všechny dotazníky by měly být vytvořeny tak, aby odpovědi na ně byly nekonečné. Organizátor může uzavřít dotazník po stanovené době nebo po obdržení očekávaného počtu odpovědí. Existuje také možnost upravit textové pole se zprávou, které uvidí ostatní osoby klikající na odkaz neaktivního dotazníku.

Zamykanie Formularza Google

 

9. Prohlížení odpovědí

Všechny správně vyplněné a odeslané dotazníky respondentů jsou zaznamenány v sekci “Odpovědi”. V závislosti na uloženém nastavení jsou tato data k dispozici pouze vlastníkovi dotazníku nebo vybraným osobám. Odpovědi můžeme analyzovat samostatně nebo jako graf shrnující názory všech respondentů.

 

Analiza Formularza Google

 

Google formuláře jsou automaticky propojeny s Tabulkami Google, což umožňuje analyzovat odpovědi z úrovně Google Sheets. Chcete-li to udělat, klikněte na zelené tlačítko nacházející se v pravém horním rohu karty „Odpovědi” a vyberte příslušný list nebo vytvořte nový.

 

Tworzenie Arkusza

Po vytvoření nového Listu odpovědí se otázky objeví následujícím způsobem:

 

Arkusz Google10. Nastavení Google Forms

Nastavení formuláře nám mimo jiné umožňuje zapnout zobrazení lišty ukazující průběh nebo spustit náhodné pořadí námi připravených otázek.

Pokud chcete vytvořit test, můžete v nastavení přiřadit bodové hodnoty ke konkrétním odpovědím a zvolit možnost automatického publikování hodnocení.

 

Udostępnianie Formularza Google

Tato sekce nám umožňuje také

  • shromažďování e-mailových adres – v případě, že označíme sekci,  bude muset každý respondent uvést svou e-mailovou adresu. Tato možnost je užitečná, zvlášť pokud nechcete, aby byl dotazník anonymní.
  • potvrzení odpovědi – označení sekce způsobí, že každý respondent obdrží na e-mail kopii svých odpovědí..
  • omezení respondentů odpovídajících na uživatele dané domény – v případě použití firemní verze formulářů se můžeme rozhodnout, zdali je náš dotazník určen pouze pro zaměstnance a dodavatele naší společnosti.

11. Sdílení formulářů

Dodawanie współpracowników

Chcete-li formulář sdílet, klikněte na tři tečky v pravém horním rohu. Poté vyberte možnost “přidat spolupracovníky”. Můžete se rozhodnout, jaká oprávnění daná osoba získá. Je možné upravovat, komentovat nebo jen zobrazovat.

 

Dodawanie współpracowników

 

Můžete také někoho pozvat k vyplnění dotazníku kliknutím na “odeslat”

 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

 

Následně je nutné pozvat vybrané osoby přidáním jejich e-mailových adres nebo zkopírováním odkazu dotazníku. Je také možné stáhnout HTML kód, který jej umožní umístit na web.

12. Zpráva s poděkováním

Můžete přidat zprávu s poděkováním za vyplnění dotazníku. Můžete to udělat tak, že přejdete do nastavení a poté vyberete sekci „Prezentace”.  Informace, které chceme poskytnout, by měly být uvedeny v „Potvrzovací zprávě” 

Tworzenie ankiety w Google Forms - wiadomość z podziękowaniem

Osoby vyplňující dotazník jej uvidí po odeslání své odpovědi.

tworzenie ankiety w Google Forms - wiadomość z podziękowaniem

13. Přesun do vybrané sekce v závislosti na odpovědi

Pokud chceme, aby byly odpovědi na otázky respondentů přiřazeny v souladu s předchozími odpověďmi, máme možnost „Přejít do sekce na základě odpovědi”. To lze provést po přidání otázky s jediným možnou volbou nebo pomocí menu a to kliknutím na tři tečky v pravém dolním rohu.

Przechodzenie do sekcji w oparciu o odpowiedź

 

Následně je nutné si vybrat sekci, do které má být po označení odpovědi daná osoba přesměrována.

Przechodzenie do sekcji w oparciu o odpowiedzi

Formuláře Google jsou velmi populární aplikací balíčku Google Workspace která se může v různých situacích velice hodit.  Pokud se chcete dozvědět, jak z této aplikace vytěžit maximum, podívejte se na 10 nejlepších triků v Google Formulářích.

 

Flyonthecloud Blog Banner