Увод 

Политиката за поверителност на Fly On The Cloud е създадена въз основа на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу: „ОРЗД”).

Администраторът на личните данни на уебсайта https://flyonthecloud.com е:

Fly On The Cloud sp.z o.o. [Дружество с ограничена отговорност] (по-долу „Fly On The Cloud”) със седалище в гр. Вроцлав (50-130), ул. Rzeźnicza 32/33, вписано в търговския регистър, воден от Районен съд Вроцлав Fabryczna, VI отдел на Националния Съдебен Регистър под номер KRS: 0000500884, VAT: 8971797086.

Fly On The Cloud е компания, която полага всички усилия, за да осигури подходящо ниво на защита на поверителността на потребителите на уебсайта. За да бъдат правилно информирани нашите потребители, имайки предвид Вас и Вашите лични данни, ние сме подготвили Политика за поверителност (наричана по-долу „Политика”), която отчита принципите, изисквани от закона, включително разпоредбите на ОРЗД. Запознавайки се със съдържанието й, Вие ще научите какви действия предприемаме по отношение на Вашите лични данни. Тези дейности са насочени към осигуряване на сигурност и изпълнение на задълженията ни като администратор на данни. 

Преди да използвате нашия уебсайт, трябва да прочетете Политиката. Информираме, че ако използвате нашия уебсайт за нас, това означава, че приемате правилата на нашата Политика. Ако обаче, след като ги прочетете, установите, че правилата са неприемливи за Вас, не можете да използвате нашия уебсайт. 

В случай на въпроси или съмнения в обхвата, регламентиран от Политиката, винаги можете да се свържете с нас. Данните за контакт са предоставени в раздела С кого може да се свържете.

Полезни дефиниции

Лични данни – информация за идентифицирано или възможно за идентифициране физическо лице, определена в съответствие с ОРЗД и полските разпоредби за защита на лични данни, напр.: име, фамилия, идентификационен номер, фактор, определящ психическата или физиологичната идентичност, IP адрес.

Уебсайт – уебсайт, достъпен на адрес https://flyonthecloud.com, който е снабден със SSL сертификат, който чрез криптиране на данни осигурява сигурността на Вашите лични данни и сигурността на тяхното предаване. 

Информация за бисквитки

Нашият уебсайт използва cookies файлове, известни също като бисквитки, за да подобри своята работа. Данните от cookies файловете също се използват от нас за статистически цели. Важно е да знаете, че cookies файловете не идентифицират Вашите лични данни.

Не забравяйте, че по всяко време можете да приспособите настройките на cookies  файловете към Вашите нужди. Можете да направите това в настройките на Вашия уеб браузър. Промените в настройките на cookies файловете могат да повлияят на работата на разглеждания уебсайт.

Файловете cookies не влияят върху промяната на конфигурацията на устройството, което използвате. Те улесняват приспособяването на разглежданото съдържание към Вашите очаквания и предпочитания, напр. езиковата версия, правилното показване на страницата на Вашето устройство, интересите или индивидуалните нужди. Файловете cookies използвани за удостоверяване, позволяват напр. лесно попълване на формуляри или логване.

Fly On The Cloud позволява на субекти, предлагащи социални плъгини, да използват cookies механизъм на своя уебсайт. Тези субекти са: Facebook, Google, LinkedIn, Instagram. Не забравяйте, че когато използвате тези плъгини и се логвате в уебсайтовете на тези субекти, трябва да прочетете техните политики за поверителност:

 

Файловете cookies могат да се използват от нас за рекламни цели. Идеята е да можем да показваме на нашите потребители реклами, съобразени с техните нужди. Въз основа на cookies файловете ние също така определяме дали потребителите са видели дадена реклама и са посетили уебсайта на рекламодателя.

Използвайки софтуера Google Analytics, уебсайтът поставя на компютъра на потребителя код за броене, който позволява събирането на данни за потребителите. Информираме, че сме страна по договор с GOOGLE Inc. и използваме механизъм за анонимизиране на IP номера на потребителя. По всяко време можете да възразите срещу събирането на данни от софтуера Google Analitycs, като промените настройките на уеб браузъра.

Обработка на лични данни от Fly On The Cloud 

Когато по врема на използване нашия уебсайт, ни предоставите личните си данни, ние ставаме техен администратор.

Основата за обработката на Вашите лични данни от нас е: Вашето съгласие (ако е приложимо), съответната законова разпоредба (напр. основанията, посочени в чл. 6 от ОРЗД) или това, че обработката е необходима за изпълнението на договора или предприемането на действия преди сключването на договора.

Вашите лични данни могат да бъдат обработвани от нас за целите на:

 • предоставянето на услуги, свързани с нашата дейност, напр. въвеждайки Вашите линчни данни, давате ни възможност да се свържем с Вас, за да представим нашето предложение
 • маркетинг, за да можем да Ви информираме за най-добрите и най-новите предложения и функционалности, предоставяни от нашите партньори, напр. под формата на нюзлетър
 • статистика, свързани с работата на уебсайта.

 

Обхватът на обработване от нас на лични данни обхваща максимално:

 • име
 • наименование на компания
 • имейл адрес
 • телефонен номер
 • данъчен номер (ако се изисква).

Трябва да знаете, че ние не обработваме конкретни категории от Вашите лични данни, посочени в чл. 9-10 от ОРЗД, като: етнически произход, политически възгледи или биометрични данни.

Използвайки нашите формуляри за контакт или комуникатори, достъпни на уебсайта, Вие се съгласявате с обработването на лични данни от нас. 

Ако Ви помолим да предоставите лични данни на нашия уебсайт (напр. за използването на формата за контакт), трябва да знаете, че предоставянето им е условие за сключване на договор за присъединяване към функционалностите, достъпни на нашия уебсайт. Ако не предоставите тези данни, за съжаление няма да можете да ги използвате.

Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас до момента на използване на маркетинговите и статистическите възможности, финализиране на обслужването на Вашето запитване или до момента на оттегляне на Вашето съгласие за обработка (ако то е било необходимо). Не забравяйте, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработка на лични данни.

Нюзлетър

Потребителят, на нашия уебсайт, може да се абонира за услугата нюзлетър (услуга, предоставяна по електронен път), състояща се в изпращане на информация на предоставения от Вас имейл адрес за: продукти, промоции, отстъпки, конкурси и събития, свързани с нашата дейност.  

Ще получавате съобщения като част от нюзлетъра не по-често от два пъти месечно.

Как можете да се абонирате за нашия нюзлетър:

 • попълнете формуляра, като посочите Вашия имейл адрес
 • маркирайте във формуляра съгласие за получаване на търговска информация по електронен път 
 • потвърдете абонамента за нзюзлетър, като кликнете върху бутона „потвърждавам абонамента“, който се намира в имейл съобщението, изпратено от нас на предоставения от Вас имейл адрес.

За да се отпишете от услугата за нюзлетър, използвайте връзката „Отказ от абонамент“, която ще получавате във всяко съобщение с нюзлетър, или изпратете имейл от посочения по време на регистрацията адрес на следния адрес: info@flyonthecloud.com В случай на проблеми с отказ, свържете се с нас!

Не забравяйте, че премахването на Вашия адрес от базата на нюзлетър може поради технически причини да отнеме няколко дни (максимум 7).

На кого можем да предадем Вашите лични данни

Трябва също да бъдете информирани, че понякога можем да предадем или споделяме Вашите лични данни с лица, които си сътрудничат с нас. Предаването може да стане само когато сме сключили подходящи договори с тези субекти, които гарантират, че те ще защитят Вашите лични данни поне толкова отговорно, колкото ние.

Предаването на данни на такива субекти може да се осъществи само след получаване на Вашето съгласие или когато такава допустимост е предвидена в законодателството. Вашите лични данни могат да бъдат предадени от нас на:

 • Google
 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram.

Изразявайки съгласие за обработката на Вашите лични данни за маркетингови или статистически цели, Вашите данни могат да бъдат прехвърлени от нас на субектите, посочени по-горе.

Вашите лични данни могат също да бъдат прехвърлени за обработка до трети държави или международни организации. Не забравяйте обаче, че такова прехвърляне може да се осъществи само ако третата държава или международната организация отговарят на условията, посочени в ОРЗД.

Какви са Вашите права 

Ако дадете съгласие за обработването на лични данни, не забравяйте, че съгласието, дадено от Вас е доброволно. Имате право по всяко да оттеглите съгласието си. Не забравяйте обаче, че оттеглянето на съгласието няма влияние върху обработката, извършената от нас преди оттеглянето му.

По всяко време имате право за достъп до Вашите лични данни. Винаги можете да се обърнете към нас като администратор на лични данни с искане за информация дали Вашите лични данни се обработват от нас, за тяхното споделяне и да получите друга информация, напр. като: времето на обработка на данните, целите на обработката, информация на кого предоставяме данните, информация за автоматизирано вземане на решение или профилиране.

Не забравяйте, че имате право да подадете жалба до надзорния орган (Председател на Службата за защита на личните данни).

Имате право да коригирате Вашите лични данни, като ги променяте или допълвате.

Имате право да изтриете личните си данни, известно като „правото да бъдеш забравен“. Можете да поискате от нас да изтрием данните без ненужно забавяне в следните ситуации:

 • данните не са необходими поради целта на обработката или се обработват по различен начин
 • по-рано е оттеглено съгласието за обработка и ние нямаме основание за тяхната обработка
 • възразили сте срещу обработката на данни
 • данните са били обработвани незаконосъобразно
 • администраторът има задължението да изтрие данните, произтичащо от законови разпоредби 
 • данните са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Повече подробности за правото да бъдете забравени можете да намерите в чл. 17 от ОРЗД. 

Също така имате право да ограничите обработката от администратора. Можете да поискате ограничение, когато:

 • поставяте под въпрос точността на данните 
 • обработката е незаконна, но се противопоставяте да ги изтриете, искайки само ограничение
 • администраторът вече не се нуждае от данните за целите на обработка, но Вие се нуждаете от тях за установяване, упражняване или защита на правни претенции
 • в случай когато възразите срещу обработката, но само до момент на уреждане на нейните основания.

Ако обработката се провежда въз основа на съгласие или по автоматизиран начин, също имате право да прехвърлите данните, които ние трябва да Ви предоставим по Ваше искане, в широко използван формат. Можете също така да поискате данните да бъдат прехвърлени директно от нас на друг администратор.

Имате право да възразите срещу обработката. В този случай вече не можем да обработваме Вашите лични данни, освен ако не изведем основанията, изисквани от ОРЗД.

Също така имате право да не подлежите на решение, основано на автоматична обработка, включително профилиране, ако такова решение предизвика върху Вас правни последици или по друг начин Ви засяга значително. Трябва да знаете, че това право не се прилага, ако: такова решение е необходимо за изпълнение/сключване на договор, разрешено е от закона или се основава на Вашето изрично съгласие.

Информационна клауза

Администраторът на лични данни, предоставени във формулярите, достъпни на уебсайта, е Fly On The Cloud sp.z o.o. [Дружество с ограничена отговорност] със седалище в гр. Вроцлав (50-130), ул. Rzeźnicza 32/33, вписано в търговския регистър, воден от Районен съд Вроцлав Fabryczna, VI отдел на Националния Съдебен Регистър под номер KRS: 0000500884, VAT: 8971797086.

Предоставените лични данни, в зависимост от обстоятелствата, могат да бъдат обработвани с цел:

 • даване на отговор на въпрос, зададен във формулярите/комуникаторите, достъпни на уебсайта
 • получаване на имейл съобщения от маркетингов характер (нюзлетър), ако дадете съгласие за това
 • записване за организирани от нас събития/уебинари/обучения
 • установяване на сътрудничество като част от партньорската програма на Fly On The Cloud.

Информираме, че предоставянето на данни във формулярите за контакт е доброволно, но е необходимо за използване на формулярите, налични на уебсайта.

 • Обработваме данните, предоставени във формата за контакт/комуникаторите/при изтегляне на електронната книга въз основа на законния интерес на администратора, който съставлява комуникация с потребители на нашия уебсайт. Вашите данни ще бъдат обработени от нас за времето, необходимо за даване на отговор на Вашия въпрос. След това време данните могат да бъдат обработвани от нас по време на давностния срок за евентуални искове. 
 • Обработваме данните, използвани за целите на изпращането на нюзлетър, докато не бъде отменено съгласието за обработката на тези данни.
 • Обработваме данните, предоставени във формуляра за записване за събития/уебинари, въз основа на законния интерес на администратора, който дава възможност на потребителите да участват в събития/уебинари до края на събитието/уебинара и след това време за нуждите от използване на материали от събитията/уебинарите в нашите канали в социални медии (Facebook, LinkedIn, YouTube). Ако дадете допълнително съгласие за получаване на информация за планирани събития/уебинари, също ще получавате от нас информация относно този въпрос. 
 • Обработваме данните, предоставени във формуляра относно желанието за установяване на сътрудничество в рамките на партньорската програма на Fly On The Cloud Partner въз основа на законния интерес на администратора, който съставлява комуникация за установяване на това сътрудничество. Вашите данни ще бъдат обработвани от нас за времето, необходимо за установяване на сътрудничество и неговото изпълнение. След това време данните могат да бъдат обработени от нас по време на давностния срок за евентуални искове.  

Получателите на Вашите данни могат да бъдат съответните държавни органи, действащи въз основа на общоприложимото законодателство. Вашите данни могат също да бъдат прехвърлени на субекти, обработващи данни по искане на администратора, включително доставчиците на ИТ услуги – не забравяйте обаче, че такива субекти обработват данни въз основа на договор с администратора и само в съответствие с неговите инструкции.  

 

Имате право да поискате от администратора достъп до Вашите лични данни, тяхното коригиране, изтриване или ограничаване на обработката, както и правото да оттеглите съгласието, ако то е изразено и да подадете жалба до надзорния орган (Председател на защитата на личните данни). По въпроси, свързани със защитата на данните, можете да се свържете с нас на адрес: info@flyonthecloud.com

 

С кого може да се вържете

 

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас чрез:

 • имейл: info@flyonthecloud.com
 • телефон: 71 382 20 00
 • по пощата на адрес: Fly On The Cloud ul. Rzeźnicza 32/33, 50-130 Wrocław, Полша

 

Трябва да знаете, че имайки предвид променящата се правна и технологична среда, можем да променяме нашата Политика. 

 

Най-новото й съдържание обаче винаги ще бъде достъпно на нашия уебсайт на адрес: https://flyonthecloud.com/pl/polityka-prywatnosci/