Wizerunek w Sieci

Как Wizerunek w Sieci подобри управлението на над 30 уебсайта


case study

име

Wizerunek w Sieci

уебсайт:

wizerunekwsieci.pl

бранш:

Маркетинг и интернет

GCP услуги:

Compute Engine

За клиента

Матеуш Голенбевски, основател на компанията Wizerunek w Siecie, създава уебсайтове – понастоящем разработва над 30 уебсайта на клиенти от цяла Полша. Компанията се грижи за графичния дизайн на уебсайтове, подбора на технологии и инфраструктурни решения. При изпълнението на поръчките, г-н Матеуш Голенбевски обръща внимание и на маркетинговите аспекти, които имат положително въздействие върху конверсията и потребителския опит (UX – user experience).

Основно предизвикателство

Wizerunek w Sieci трябва да предоставя на клиентите сигурност на интернет решенията, наличност, мащабиране на уебсайтовете и предвидимост на разходите. Досега компанията е използвала услугите на популярни полски хостинг доставчици. Г-н Матеуш Голенбиевски посочва, че това бе свързано с определени трудности по въпроси, като:

 • сигурност – SSL сертификатът често не се удължаваше автоматично поради грешки от страна на доставчика на хостинг услуги,
 • непрозрачно ценообразуване на потреблението – в случай на мащабируем хостинг се начисляваха допълнителни такси, без ясно да се посочва коя услуга генерира разходи; месечното доплащане беше в размер на 50 PLN,
 • пощенски кутии – имаше чести проблеми с изпращането на имейли,
 • комуникация с отдела за поддръжка от страна на доставчика на хостинг услуги – консултантите понякога не бяха в състояние да разрешат технически проблеми или да посочат причините за по-голямо потребление на ресурсите и начисляването допълнителни такси.

Google Cloud Platform e best-in-class решение. Ефективността и скоростта на уебсайтовете са се увеличили значително. Осигурява високо ниво на сигурност - GCP минимизира проблемите с хакерството и стабилността. Решението е лесно за мащабиране, а консумацията е представена пo прозрачен начин.

Решение на проблема

Г-н Матеуш Голенбиевски потърси конкурентно инфраструктурно решение. Той по-рано бе тествал услугата Compute Engine на Google Cloud Platform. Compute Engine е услуга, която позволява да наемате виртуални машини в облак. Услугата може да бъде конфигурирана по начин, който действа като хостинг панел, който позволява бързо внедряване на приложения. Скоростта и лекотата на внедряване са ключови при управлението на много уебсайтове – а при Wizerunek w Sieci това бяха над 30 клиентски проекта.

Предложихме поддръжка при конфигуриране на услугите, тестовете и възможна миграция на проекти към GCP.

Собственикът на Wizerunek w Sieci получи ваучер от нас в размер на 500 долара за използването на възможностите на платформата. Той избра параметрите на машината и местоположението (център за данни във Франкфурт), които след това помогнахме да се конфигурират по време на виртуалните срещи в Google Meet. Г-н Матеуш Голенбиевски ръководеше миграцията на уебсайтовете на клиентите към услугата Compute Engine на GCP, а неголемите технически проблеми решавахме по имейл. Все още сме в контакт по отношение на въвеждането на оптимизация или обслужване на евентуални проблеми.

От момента на първия ни разговор за GCP до пълната миграция на клиентските уебсайтове минаха почти две седмици. Самата конфигурация на акаунта в GCP и провеждането на първите миграции отнеха не повече от два дни.

Положително съм изненадан от лекотата на управление на сървъра. Очаквах да е малко по-трудно, но панелът е много ясен и интуитивен. В случай на каквито и да е проблеми с конфигурацията ми помагаха Fly On The Cloud.

Матеуш Голенбиевски, Wizerunek w Sieci

Резултати

Ефектите бяха видими веднага. Незабавно се увеличи скоростта на зареждане на мигриралите уебсайтове. През първия месец се забеляза ръст на нивото на сигурност.

Матеуш Голенбиевски, Wizerunek w Sieci

Промените бяха забележими не само на ниво технология, по отношение на по-лесно обслужване на инфраструктурно решение, мащабируемост или прозрачна диаграма на потреблението. Миграцията към Google Cloud Platform също оказа положително влияние върху маркетинговите аспекти, като скоростта на зареждане на подстраниците на уебсайтовете.

Наблюдавани ефекти от преминаването към Compute Engine върху GCP:

 • увеличаване на скоростта на зареждане на уебсайтовете – в случай на някои уебсайтове времето за зареждане се съкрати от 2 секунди на по-малко от 0,5 секунди,
 • прозрачност на потреблението на ресурсите – Google Cloud Platform позволява точно да анализирате потреблението с разделение на проекти или процеси, задаването на лимити и известия за разходи,
 • лекота на управление на сървъра – панелът е ясен и интуитивен, а специалистите от Fly On The Cloud са готови да помогнат в случай на неяснота,
 • сигурност на уебсайтовете – рискът от успешна хакерска атака е сведен до нула; SSL сертификатът може да бъде генериран по всяко време,
 • много ефективен и бърз център за данни във Франкфурт (а скоро и във Варшава).

Сега използвам ваучер в размер на 500 USD. Когато ваучерът приключи, със сигурност ще остана при GCP. Това е много изгодно и удобно решение. Той също така подкрепя моя план за развитие на Wizerunek w Sieci и лансиране на офертата на чужди пазари.

Матеуш Голенбиевски, Wizerunek w Sieci

case study

име

Wizerunek w Sieci

уебсайт:

wizerunekwsieci.pl

бранш:

Маркетинг и интернет

GCP услуги:

Compute Engine

Как Wizerunek w Sieci подобри управлението на над 30 уебсайта

За клиента

Матеуш Голенбевски, основател на компанията Wizerunek w Siecie, създава уебсайтове – понастоящем разработва над 30 уебсайта на клиенти от цяла Полша. Компанията се грижи за графичния дизайн на уебсайтове, подбора на технологии и инфраструктурни решения. При изпълнението на поръчките, г-н Матеуш Голенбевски обръща внимание и на маркетинговите аспекти, които имат положително въздействие върху конверсията и потребителския опит (UX – user experience).

Основно предизвикателство

Wizerunek w Sieci трябва да предоставя на клиентите сигурност на интернет решенията, наличност, мащабиране на уебсайтовете и предвидимост на разходите. Досега компанията е използвала услугите на популярни полски хостинг доставчици. Г-н Матеуш Голенбиевски посочва, че това бе свързано с определени трудности по въпроси, като:

 • сигурност – SSL сертификатът често не се удължаваше автоматично поради грешки от страна на доставчика на хостинг услуги,
 • непрозрачно ценообразуване на потреблението – в случай на мащабируем хостинг се начисляваха допълнителни такси, без ясно да се посочва коя услуга генерира разходи; месечното доплащане беше в размер на 50 PLN,
 • пощенски кутии – имаше чести проблеми с изпращането на имейли,
 • комуникация с отдела за поддръжка от страна на доставчика на хостинг услуги – консултантите понякога не бяха в състояние да разрешат технически проблеми или да посочат причините за по-голямо потребление на ресурсите и начисляването допълнителни такси.


Google Cloud Platform e best-in-class решение. Ефективността и скоростта на уебсайтовете са се увеличили значително. Осигурява високо ниво на сигурност - GCP минимизира проблемите с хакерството и стабилността. Решението е лесно за мащабиране, а консумацията е представена пo прозрачен начин.

Mateusz Gołębiewski, Wizerunek w Sieci


Решение на проблема

Г-н Матеуш Голенбиевски потърси конкурентно инфраструктурно решение. Той по-рано бе тествал услугата Compute Engine на Google Cloud Platform. Compute Engine е услуга, която позволява да наемате виртуални машини в облак. Услугата може да бъде конфигурирана по начин, който действа като хостинг панел, който позволява бързо внедряване на приложения. Скоростта и лекотата на внедряване са ключови при управлението на много уебсайтове – а при Wizerunek w Sieci това бяха над 30 клиентски проекта.

Предложихме поддръжка при конфигуриране на услугите, тестовете и възможна миграция на проекти към GCP.

Собственикът на Wizerunek w Sieci получи ваучер от нас в размер на 500 долара за използването на възможностите на платформата. Той избра параметрите на машината и местоположението (център за данни във Франкфурт), които след това помогнахме да се конфигурират по време на виртуалните срещи в Google Meet. Г-н Матеуш Голенбиевски ръководеше миграцията на уебсайтовете на клиентите към услугата Compute Engine на GCP, а неголемите технически проблеми решавахме по имейл. Все още сме в контакт по отношение на въвеждането на оптимизация или обслужване на евентуални проблеми.

От момента на първия ни разговор за GCP до пълната миграция на клиентските уебсайтове минаха почти две седмици. Самата конфигурация на акаунта в GCP и провеждането на първите миграции отнеха не повече от два дни.

Положително съм изненадан от лекотата на управление на сървъра. Очаквах да е малко по-трудно, но панелът е много ясен и интуитивен. В случай на каквито и да е проблеми с конфигурацията ми помагаха Fly On The Cloud.

Матеуш Голенбиевски, Wizerunek w Sieci

Резултати

Ефектите бяха видими веднага. Незабавно се увеличи скоростта на зареждане на мигриралите уебсайтове. През първия месец се забеляза ръст на нивото на сигурност.

Матеуш Голенбиевски, Wizerunek w Sieci

Промените бяха забележими не само на ниво технология, по отношение на по-лесно обслужване на инфраструктурно решение, мащабируемост или прозрачна диаграма на потреблението. Миграцията към Google Cloud Platform също оказа положително влияние върху маркетинговите аспекти, като скоростта на зареждане на подстраниците на уебсайтовете.

Наблюдавани ефекти от преминаването към Compute Engine върху GCP:

 • увеличаване на скоростта на зареждане на уебсайтовете – в случай на някои уебсайтове времето за зареждане се съкрати от 2 секунди на по-малко от 0,5 секунди,
 • прозрачност на потреблението на ресурсите – Google Cloud Platform позволява точно да анализирате потреблението с разделение на проекти или процеси, задаването на лимити и известия за разходи,
 • лекота на управление на сървъра – панелът е ясен и интуитивен, а специалистите от Fly On The Cloud са готови да помогнат в случай на неяснота,
 • сигурност на уебсайтовете – рискът от успешна хакерска атака е сведен до нула; SSL сертификатът може да бъде генериран по всяко време,
 • много ефективен и бърз център за данни във Франкфурт (а скоро и във Варшава).

Сега използвам ваучер в размер на 500 USD. Когато ваучерът приключи, със сигурност ще остана при GCP. Това е много изгодно и удобно решение. Той също така подкрепя моя план за развитие на Wizerunek w Sieci и лансиране на офертата на чужди пазари.

Матеуш Голенбиевски, Wizerunek w Sieci

Разгледайте други теми