feeCOMPASS

Увеличение на продажбите в електронните магазини благодарение на комбинирането на AI със знанията на продавачите


case study

име

feeCOMPASS

обслужване:

feecompass.com

индустрия:

IT

водещи услуги на Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

За клиента

feeCOMPASS е технологичен стартъп, основан през 2018 година. Създава инструменти за обслужване на клиенти, които съчетават знанията на специалистите по продажби с възможностите, предлагани от изкуствения интелект. Той поддържа уебсайтове за електронна търговия с продукти като:

 • проучване на нуждите – кратък въпросник, който благодарение на доброто познаване на асортимента и разбирането на изискванията на клиента, изготвя индивидуални препоръки за продукти (обикновено 5 или 6 предложения),
 • чат бот AI – инструмент, който позволява комуникация между клиента и марката на естествен език (този, който използваме в ежедневието); чат ботът е в състояние да избере правилния продукт и да аргументира защо дадено предложение е подходящо за клиента,
 • препоръки за компаниите – услуга за информиране на собствениците на магазини за липсата на продукт, който да отговаря на нуждите на определена група клиенти.

В момента feeCOMPASS работи на полския пазар и възможностите на продукта могат да се използват от компании с различни профили – от електронна търговия с електроника, през магазини за козметика, до уебсайтове, продаващи вино.

Основно предизвикателство

Повечето електронна търговия все още се основава на модел, разработен около 2000 г. Сайтът има много продукти, параметри, описания, филтри. Клиентът не е в състояние да се ориентира. Имайки 100 продукта пред себе си, той обикновено се отказва, прави произволен избор или… отделя две седмици ставайки експерт по перални машини или телевизори.

Пьотр Бушка, съосновател на feeCOMPASS

Пьотр Бушка и Артур Марси основават feeCOMPASS в отговор на трудностите, пред които са изправени онлайн магазините и техните клиенти. Основният проблем е липсата на познания за асортимента и трудностите при намирането на правилния продукт, което се изразява в недостатъчно високи продажби.

Фрустрацията най-често се усеща от клиенти, които искат да направят покупка на:

 • продукт, който трябва да бъде съобразен с индивидуалните нужди – например козметика за даден тип кожа,
 • предмет с много възможни параметри и спецификация, която е трудна за разбиране – най-често електронно оборудване или домакински уреди.

Популярността на порталите за електронна търговия през 2020 г. динамично се увеличава. За съжаление близо половината от новите клиенти не са доволни от процеса на покупка, тъй като изборът е твърде голям и за тях е трудно да намерят правилния продукт. FeeCOMPASS отговаря на тези проблеми, заедно със създаденото проучване на нуждите, чат бот и препоръки за компаниите.

Основателите на feeCOMPASS, имайки дългогодишен опит в управлението и развитието на компании (също добре познавайки облачните решения), знаеха какви предизвикателства стоят пред технологичния стартъп. Особено във време, когато популярността на онлайн продажбите нараства (и заедно с това предлагания от стартъпа AI продукт), основателите трябваше да вземат предвид:

 • ограничени ресурси – чест проблем на стартъпите, който ги задължава да търсят оптимални решения, да сведат до минимум ненужните действия и да автоматизират процесите,
 • необходимост от бързо развитие – тъй като пазарът е все по-взискателен и временното спиране може да доведе до изпреварване от конкуренцията
 • осигуряване на стабилност и наличност на продукта – една от ключовите точки на договора, сключен между feeCOMPASS и клиента, е високият SLA на услугата,
 • висока мащабируемост – feeCOMPASS постоянно набира нови клиенти – компании с различни размери и изисквания; продуктът е създаден и с намерението да навлезе на чужди пазари, поради което стартъпа трябва да бъде напълно мащабируем както по отношение на бизнеса, така и по отношение на технологиите.

Услугите GCP позволяват мащабиране на системата без стрес, което дава отражение и върху мащабируемостта на бизнеса. Благодарение на високата наличност на инфраструктурата и мониторинга на производителността на услугите, ние можем с чиста съвест да установим сътрудничество с големи клиенти, които имат големи изисквания.

Решение на проблема

Пьотр Бушка, който във feeCOMPASS е отговорен за технологиите, за да отговори на изискванията на пазара и да осигури на клиентите най-високо качество, избра решението Google Cloud Platform. Той обърна специално внимание на ключовите области, които покрива решението:

 • Google Kubernetes Engineпозволява лесно управление на клъстери, свързани с обработката на вътрешни процеси или среди за тестване и разработка, отделен клъстер с производствена среда и създаване на нови клъстери и среди с една команда; лекотата на създаване на нова среда дава отражение върху скоростта на развитието на продукта;
 • стабилност на инфраструктурата с ниски изисквания за поддръжка – във feeCOMPASS, г-н Бушка е единственият човек, който се грижи за инфраструктурата и признава, че отделя много малко време за поддръжка – решението не е много взискателно и повечето от процесите могат да бъдат автоматизирани;
 • мониторинг на приложения – възможност за проследяване на производителността и наличността на приложения и услуги в производствената среда и в други среди, известията и ъптайм измерванията позволяват на feeCOMPASS да предоставя на своите клиенти SLA на ниво от 99,99%;
 • мащабируемост – мащабирането е нещо естествено в GCP средата; приложението може да се мащабира хоризонтално чрез добавяне на повече системи или променяйки конфигурацията на клъстера; GCP също така поддържа мащабиране на бизнеса, например по отношение на навлизане на чужди пазари – приложението е силно достъпно от всяка точка на света;
 • услуги за упълномощаване и удостоверяване – служителите на feeCOMPASS също използват G Suite, а г-н Бушка има възможност лесно да проверява потребителите и да управлява достъпа.

Имам много опит с облачните решения и в сравнение с други такива, съм много доволен от това, което предлага Google Cloud Platform. GCP поставя голям акцент върху решенията от тип Kubernetes, което поддържа области като high availability и rolling updates. Това е от огромно значение за стартъпа.

Резултати

Google Cloud Platform подкрепя развитието на feeCOMPASS в следните области:

 • скорост на развитие посредством предоставянето на Google Kubernetes Engine,
 • висока наличност и възможност за проследяване на производителността на приложенията и услугите,
 • фокус върху развитието вместо поддръжка на инфраструктура,
 • осигуряване на мащабируемост на технологията и поддръжка за мащабируемост на бизнеса,
 • сигурност за високо качество, наличност и стабилност на решението ,независимо от размера на уебсайта и изискванията на клиента, с когото feeCOMPASS си сътрудничи.

 

Стойностт, която feeCOMPASS предоставя на клиентите – сътрудничество с Creamy.pl

Предимствата от използването на GCP се изразяват и в качеството, което получават клиентите на feeCompass. Един от уебсайтовете, които постигат голям успех благодарение на сътрудничеството със стартъпа, е Creamy.pl – магазин с натурална козметика. Creamy.pl предлага на своите клиенти десетки козметични продукти за различни типове кожа, възраст на кожата, несъвършенства или предпочитаното време на грижа и желан ефект. Много нови клиенти имаха проблем да се ориентират сред предлаганите продукти – затова собствениците на магазина Creamy.pl решиха да улеснят тази задача, като публикуват анкета за нуждите и наскоро AI чат бот.

Анкетата за нуждите се състои от 7 въпроса относно: тип кожа, кожни проблеми или предназначението на търсения продукт. В резултат на това клиентът получава 6 предложения за продукти или комплекти, съобразени с индивидуалните нужди на кожата.

Chatbot AI, от друга страна, позволява на клиента да проведе разговор на естествен език, да съчетае подходяща козметика и да аргументира предложения избор. Виртуалният асистент обслужва клиенти от уебсайт и Messenger в профил Creamy.pl.

Най-важният резултат, който доказва успеха на Creamy.pl и feeCOMPASS, е значителното увеличение на конверсията сред нови хора, посещаващи магазина за козметика. Коефициентът на конверсия за нови клиенти, които използват проучването на нуждите, е с 35% до 85% по-висок в сравнение с процента на конверсия на хора, които не са използвали анкетата (стойността варира в зависимост от проведените маркетингови дейности).

Резултатите бяха видими след двуседмично сътрудничество. През септември 2020 г. въведохме на уебсайта и на профила във Facebook Creamy.pl ново решение – AI chatbot. Чат ботът, благодарение на отличното познаване на асортимента, всеки продукт поотделно и разпознавайки предпочитанията на клиента, е в състояние да избере подходящ козметичен продукт и да предостави аргументи защо дадено предложение е най-подходящо. Както чат ботът, така и анкетата подбират продуктите толкова ефективно, сякаш това се извършва от истински консултант.

Пьотр Бушка, съосновател на feeCOMPASS

case study

име

feeCOMPASS

обслужване:

feecompass.com

индустрия:

IT

водещи услуги на Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

Увеличение на продажбите в електронните магазини благодарение на комбинирането на AI със знанията на продавачите

За клиента

feeCOMPASS е технологичен стартъп, основан през 2018 година. Създава инструменти за обслужване на клиенти, които съчетават знанията на специалистите по продажби с възможностите, предлагани от изкуствения интелект. Той поддържа уебсайтове за електронна търговия с продукти като:

 • проучване на нуждите – кратък въпросник, който благодарение на доброто познаване на асортимента и разбирането на изискванията на клиента, изготвя индивидуални препоръки за продукти (обикновено 5 или 6 предложения),
 • чат бот AI – инструмент, който позволява комуникация между клиента и марката на естествен език (този, който използваме в ежедневието); чат ботът е в състояние да избере правилния продукт и да аргументира защо дадено предложение е подходящо за клиента,
 • препоръки за компаниите – услуга за информиране на собствениците на магазини за липсата на продукт, който да отговаря на нуждите на определена група клиенти.

В момента feeCOMPASS работи на полския пазар и възможностите на продукта могат да се използват от компании с различни профили – от електронна търговия с електроника, през магазини за козметика, до уебсайтове, продаващи вино.

Основно предизвикателство

Повечето електронна търговия все още се основава на модел, разработен около 2000 г. Сайтът има много продукти, параметри, описания, филтри. Клиентът не е в състояние да се ориентира. Имайки 100 продукта пред себе си, той обикновено се отказва, прави произволен избор или… отделя две седмици ставайки експерт по перални машини или телевизори.

Пьотр Бушка, съосновател на feeCOMPASS

Пьотр Бушка и Артур Марси основават feeCOMPASS в отговор на трудностите, пред които са изправени онлайн магазините и техните клиенти. Основният проблем е липсата на познания за асортимента и трудностите при намирането на правилния продукт, което се изразява в недостатъчно високи продажби.

Фрустрацията най-често се усеща от клиенти, които искат да направят покупка на:

 • продукт, който трябва да бъде съобразен с индивидуалните нужди – например козметика за даден тип кожа,
 • предмет с много възможни параметри и спецификация, която е трудна за разбиране – най-често електронно оборудване или домакински уреди.

Популярността на порталите за електронна търговия през 2020 г. динамично се увеличава. За съжаление близо половината от новите клиенти не са доволни от процеса на покупка, тъй като изборът е твърде голям и за тях е трудно да намерят правилния продукт. FeeCOMPASS отговаря на тези проблеми, заедно със създаденото проучване на нуждите, чат бот и препоръки за компаниите.

Основателите на feeCOMPASS, имайки дългогодишен опит в управлението и развитието на компании (също добре познавайки облачните решения), знаеха какви предизвикателства стоят пред технологичния стартъп. Особено във време, когато популярността на онлайн продажбите нараства (и заедно с това предлагания от стартъпа AI продукт), основателите трябваше да вземат предвид:

 • ограничени ресурси – чест проблем на стартъпите, който ги задължава да търсят оптимални решения, да сведат до минимум ненужните действия и да автоматизират процесите,
 • необходимост от бързо развитие – тъй като пазарът е все по-взискателен и временното спиране може да доведе до изпреварване от конкуренцията
 • осигуряване на стабилност и наличност на продукта – една от ключовите точки на договора, сключен между feeCOMPASS и клиента, е високият SLA на услугата,
 • висока мащабируемост – feeCOMPASS постоянно набира нови клиенти – компании с различни размери и изисквания; продуктът е създаден и с намерението да навлезе на чужди пазари, поради което стартъпа трябва да бъде напълно мащабируем както по отношение на бизнеса, така и по отношение на технологиите.


Услугите GCP позволяват мащабиране на системата без стрес, което дава отражение и върху мащабируемостта на бизнеса. Благодарение на високата наличност на инфраструктурата и мониторинга на производителността на услугите, ние можем с чиста съвест да установим сътрудничество с големи клиенти, които имат големи изисквания.

Пьотр Бушка, съосновател на feeCOMPASS


Решение на проблема

Пьотр Бушка, който във feeCOMPASS е отговорен за технологиите, за да отговори на изискванията на пазара и да осигури на клиентите най-високо качество, избра решението Google Cloud Platform. Той обърна специално внимание на ключовите области, които покрива решението:

 • Google Kubernetes Engineпозволява лесно управление на клъстери, свързани с обработката на вътрешни процеси или среди за тестване и разработка, отделен клъстер с производствена среда и създаване на нови клъстери и среди с една команда; лекотата на създаване на нова среда дава отражение върху скоростта на развитието на продукта;
 • стабилност на инфраструктурата с ниски изисквания за поддръжка – във feeCOMPASS, г-н Бушка е единственият човек, който се грижи за инфраструктурата и признава, че отделя много малко време за поддръжка – решението не е много взискателно и повечето от процесите могат да бъдат автоматизирани;
 • мониторинг на приложения – възможност за проследяване на производителността и наличността на приложения и услуги в производствената среда и в други среди, известията и ъптайм измерванията позволяват на feeCOMPASS да предоставя на своите клиенти SLA на ниво от 99,99%;
 • мащабируемост – мащабирането е нещо естествено в GCP средата; приложението може да се мащабира хоризонтално чрез добавяне на повече системи или променяйки конфигурацията на клъстера; GCP също така поддържа мащабиране на бизнеса, например по отношение на навлизане на чужди пазари – приложението е силно достъпно от всяка точка на света;
 • услуги за упълномощаване и удостоверяване – служителите на feeCOMPASS също използват G Suite, а г-н Бушка има възможност лесно да проверява потребителите и да управлява достъпа.


Имам много опит с облачните решения и в сравнение с други такива, съм много доволен от това, което предлага Google Cloud Platform. GCP поставя голям акцент върху решенията от тип Kubernetes, което поддържа области като high availability и rolling updates. Това е от огромно значение за стартъпа.

Пьотр Бушка, съосновател на feeCOMPASS


Резултати

Google Cloud Platform подкрепя развитието на feeCOMPASS в следните области:

 • скорост на развитие посредством предоставянето на Google Kubernetes Engine,
 • висока наличност и възможност за проследяване на производителността на приложенията и услугите,
 • фокус върху развитието вместо поддръжка на инфраструктура,
 • осигуряване на мащабируемост на технологията и поддръжка за мащабируемост на бизнеса,
 • сигурност за високо качество, наличност и стабилност на решението ,независимо от размера на уебсайта и изискванията на клиента, с когото feeCOMPASS си сътрудничи.

 

Стойностт, която feeCOMPASS предоставя на клиентите – сътрудничество с Creamy.pl

Предимствата от използването на GCP се изразяват и в качеството, което получават клиентите на feeCompass. Един от уебсайтовете, които постигат голям успех благодарение на сътрудничеството със стартъпа, е Creamy.pl – магазин с натурална козметика. Creamy.pl предлага на своите клиенти десетки козметични продукти за различни типове кожа, възраст на кожата, несъвършенства или предпочитаното време на грижа и желан ефект. Много нови клиенти имаха проблем да се ориентират сред предлаганите продукти – затова собствениците на магазина Creamy.pl решиха да улеснят тази задача, като публикуват анкета за нуждите и наскоро AI чат бот.

Анкетата за нуждите се състои от 7 въпроса относно: тип кожа, кожни проблеми или предназначението на търсения продукт. В резултат на това клиентът получава 6 предложения за продукти или комплекти, съобразени с индивидуалните нужди на кожата.

Chatbot AI, от друга страна, позволява на клиента да проведе разговор на естествен език, да съчетае подходяща козметика и да аргументира предложения избор. Виртуалният асистент обслужва клиенти от уебсайт и Messenger в профил Creamy.pl.

Най-важният резултат, който доказва успеха на Creamy.pl и feeCOMPASS, е значителното увеличение на конверсията сред нови хора, посещаващи магазина за козметика. Коефициентът на конверсия за нови клиенти, които използват проучването на нуждите, е с 35% до 85% по-висок в сравнение с процента на конверсия на хора, които не са използвали анкетата (стойността варира в зависимост от проведените маркетингови дейности).

Резултатите бяха видими след двуседмично сътрудничество. През септември 2020 г. въведохме на уебсайта и на профила във Facebook Creamy.pl ново решение – AI chatbot. Чат ботът, благодарение на отличното познаване на асортимента, всеки продукт поотделно и разпознавайки предпочитанията на клиента, е в състояние да избере подходящ козметичен продукт и да предостави аргументи защо дадено предложение е най-подходящо. Както чат ботът, така и анкетата подбират продуктите толкова ефективно, сякаш това се извършва от истински консултант.

Пьотр Бушка, съосновател на feeCOMPASS

Разгледайте други теми