Arena.pl

Как GCP поддържа рефакторинг и ускорява развитието на уебсайта за електронна търговия


case study

име

Arena.pl

наименование:

платформа за пазаруване Arena.pl

бранш:

електронна търговия

водещи услуги Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

За клиента

Arena.pl е една от най-големите платформи за електронна търговия в Полша – през 2020 г. платформата се класира на 20-то място в полската класация за електронна търговия според списание Forbes.

Arena.pl предлага пространство за продавачи-предприемачи – в момента са регистрирани около 6 хиляди магазини, предлагащи общо над 3 милиона нови продукта. Месечно платформата се посещава от над 400 000 уникални потребители, а покупки правят от 10 000 до 25 хиляди потребители. Тъй в arena.pl може да се закупят продукти от всички сектори, платформата отчита големи колебания в трафика, предизвикани от сезонността или променящите се трендове за покупки.

Освен самата платформа за продажби, arena.pl разработва и инструменти за продавачи, подкрепящи наред с други аналитиката или провеждане на промоционални дейности.

За технологичното развитие на платформата отговаря Камил Беднарек – ИТ директор. Той е подкрепен, наред с други, от Мачией Ваховски – специалист по ИТ поддръжка, отговорен за администрацията и поддръжката на инфраструктурата.

Сътрудничеството между Arena.pl и Fly On The Cloud започна през 2017 г., първоначално с G Suite пакета. Скоро след това разширихме сътрудничеството си с Google Cloud Platform.

Искахме да имаме партньор в Полша - това е по-ефективно, отколкото свързването директно с Google. Това също така дава гъвкавост на сътрудничество и удобство на плащания в полски злоти. Изборът ни, както при G Suite, така и при Google Cloud Platform падна на Fly On The Cloud - това е водещият партньор на Google на вътрешния пазар.

Основно предизвикателство

Камил Беднарек, ИТ директор в Arena.pl, видя възможност за подобряване на платформата и увеличаване на темпото на нейното развитие. Това беше свързано с необходимостта от извършване на технически рефакторинг и промяна на инфраструктурното решение.

Решение on-premise – висока цена, ниска мащабируемост

Досега платформата Arena.pl използва собствено инфраструктурно решение в on-premise модела. Това се свързваше с определени трудности по отношение на:

 • разходи за поддръжка – специалистите от ИТ екипа трябваше да отделят време не само за разработка, но и за поддръжка на оборудването; плюс фиксирани месечни разходи, дори при неголям трафик;
 • мащабируемост– увеличаването на капацитета на платформата изискваше планиране, подготовка и внедряване на подходящи механизми и ангажирането в процеса на девелопъри.

 

Технологичен дълг, задържащ миграцията

Негативният ефект от бързото развитие на платформата бе поемането на технологичен дълг. Дългът забави по-нататъшното развитие и задържа пълната миграция на платформата към облак. Екипът на ИТ, заедно с г-н Камил Баднарек, се бориха наред с други с:

 • избор на стратегия за изплащане на технологичния дълг, която би позволила частично рефакторинг и частично пренаписване на системата, без да забавя развитието на платформата или процеса на миграция към облак,
 • контейнеризиране на платформата –  възникналият дълг възпрепятстваше прехвърлянето на приложения в контейнери и стартирането на системата в облак.

 

Непознаване на публичния облак

За ИТ екипа, който досега е работил с инфраструктура в on-premise модел, изчисленията в облак бяха непозната технология. Г-н Камил Беднарек посочва, че много специалисти не са били запознати с възможностите, предлагани от Google Cloud Platform. Това беше свързано с някои опасения, както и екипът не беше убеден относно (обещаната от Google) гъвкавост на решението и леснотата на използване.

 

Една от най-големите трудности, с които се сблъскахме по пътя, беше непознаването какво всъщност представлява Google Cloud Platform и какво може да предложи. Това беше напълно напълно технология за нас, в която постепенно внедрихме и тествахме нейните възможности. Но няма непреодолими препятствия - също и в този случай.

Решаване на проблема

Arena.pl използва GCP услуги, свързани, наред с други, с виртуални машини в услугите IaaS и PaaS, съхранение и обработка на данни в облак, BigData аналитика, контейнеризиране или мониторинг и анализ на системата. Г-н Камил Беднарек посочва три основни предимства на GCP пред използваното до момента on-premise решение. Това са:

 • Cloud SQL – мащабируема услуга за бази данни, която позволява лесно конфигуриране, съхраняване и управляване на ресурси в облак; осигурява непрекъснат, стабилен достъп до данни, също в multi-cloud среда;
 • Operations (преди Stackdriver) –портфолио от услуги за съхранение, задържане и наблюдение на логове; позволява проследяването на данни между услуги в различни облачни среди;
 • Google Kubernetes Engine – платформа за оркестрация на контейнери, която позволява лесна, сигурна и мащабируема миграция на системните елементи към по-нови технологии; Според г-н Камил Беднарски GKE силно подкрепя процеса на изплащане на технологичния дълг и прехвърляне на апликации в контейнери.

 

Избрахме не най-лесния път за изплащане на технологичния дълг. Стоим малко настрана между старата и новата система – някои трябва да бъдат пренаписани от нулата, други подобрени. Google Kubernetes Engine позволява да поддържаме баланс в тази позиция. Разбира се, би било много по-трудно да се постигне това, използвайки все още on-premise решение. Възможностите, които GCP ни дава в този случай, са безценни.

Камил Беднарек, ИТ директор в Arena.pl

Екипът на Arena.pl вече е наясно с възможностите, предлагани от облачното решение, и използва пълния си потенциал за подобряване на платформата. Fly On The Cloud действа като посредник между Arena.pl и Google – подкрепяме клиента си в организационни и формални въпроси, участваме в преговори с доставчика на инфраструктурни услуги и помагаме за решаването на всякакви трудности, свързани с обслужването на Google Cloud Platform. Също така даваме възможност на клиента да извършва плащания в полски злоти.

Около 90% от нашата инфраструктура съставлява Google Cloud Platform. Избираме най-доброто от всеки облак и адаптираме възможностите към нашите дейности. В същото време поставяме на първо място сигурността на съхранението на данните между платформите.

Резултати

Ползите от прехода към облачно решение, които се усещат в Arena.pl:

 • намаляване на вътрешните разходи за поддръжка на инфраструктурата с 20-30% – силите на специалистите, разпределяни до момента за поддръжка и експлоатация на машини, са прехвърлени в сферата на разработките; инфраструктурата в облака може да се управлява от самите девелопъри,
 • гъвкавост и мащабируемост – за разлика от on-premise решението, използваната облачна инфраструктура автоматично се приспособява към изискванията и е готова за внезапно увеличаване на трафика,
 • по-голяма осведоменост и контрол– облачното решение повиши нивото на проверка на приложенията, улесни проследяването на грешки или регистрирането на дейности, което също оказа положително влияние върху комфорта на работата на ИТ екипа,
 • съкращение TTM (time to market) – новите внедрения отнемат много по-малко време, благодарение на което развитието на платформата е много по-бързо,
 • реална подкрепа за развитие на бизнеса – досега технологията поставяше някои пречки пред задоволяването на бизнес нуждите; благодарение на облачното решение, приложението може гъвкаво да се променя, разширява и адаптира към стратегията за развитие.

 

Времето за внедряване е значително по-кратко и комфортът от работата на девелопърите също се увеличи. Най-важното за нас обаче е, че благодарение на GCP,  технологията спря да смущава бизнеса. Бизнесът може гъвкаво да променя изискванията за приложение, без да среща съпротивата на ИТ администрацията.

Мачией Ваховски, специалист по ИТ поддръжка в Arena.pl


ИТ директорът посочва, че планът за развитие на Arena.pl предвижда пълен преход към Google Cloud Platform решение.

 

Не мога да скрия, че multi-cloud се свърза с някакъв дискомфорт, отнасящ се до необходимостта от използване на различни клиентски библиотеки или разлики, произтичащи от облачната архитектура. Когато мигрирахме Arena.pl, Google Cloud Platform все още не предлагаше всички услуги, от които се нуждаехме. Сега те са проверени и работят, затова искаме да се оттеглим от AWS и Azure услугите и да преминем изцяло към GCP.

Камил Беднарек, ИТ директор в Arena.pl

 

case study

име

Arena.pl

наименование:

платформа за пазаруване Arena.pl

бранш:

електронна търговия

водещи услуги Google Cloud Platform:

Cloud SQL, Operations, Google Kubernetes Engine

Как GCP поддържа рефакторинг и ускорява развитието на уебсайта за електронна търговия

За клиента

Arena.pl е една от най-големите платформи за електронна търговия в Полша – през 2020 г. платформата се класира на 20-то място в полската класация за електронна търговия според списание Forbes.

Arena.pl предлага пространство за продавачи-предприемачи – в момента са регистрирани около 6 хиляди магазини, предлагащи общо над 3 милиона нови продукта. Месечно платформата се посещава от над 400 000 уникални потребители, а покупки правят от 10 000 до 25 хиляди потребители. Тъй в arena.pl може да се закупят продукти от всички сектори, платформата отчита големи колебания в трафика, предизвикани от сезонността или променящите се трендове за покупки.

Освен самата платформа за продажби, arena.pl разработва и инструменти за продавачи, подкрепящи наред с други аналитиката или провеждане на промоционални дейности.

За технологичното развитие на платформата отговаря Камил Беднарек – ИТ директор. Той е подкрепен, наред с други, от Мачией Ваховски – специалист по ИТ поддръжка, отговорен за администрацията и поддръжката на инфраструктурата.

Сътрудничеството между Arena.pl и Fly On The Cloud започна през 2017 г., първоначално с G Suite пакета. Скоро след това разширихме сътрудничеството си с Google Cloud Platform.


Искахме да имаме партньор в Полша - това е по-ефективно, отколкото свързването директно с Google. Това също така дава гъвкавост на сътрудничество и удобство на плащания в полски злоти. Изборът ни, както при G Suite, така и при Google Cloud Platform падна на Fly On The Cloud - това е водещият партньор на Google на вътрешния пазар.

Мачией Ваховски, специалист по ИТ поддръжка в Arena.pl


Основно предизвикателство

Камил Беднарек, ИТ директор в Arena.pl, видя възможност за подобряване на платформата и увеличаване на темпото на нейното развитие. Това беше свързано с необходимостта от извършване на технически рефакторинг и промяна на инфраструктурното решение.

Решение on-premise – висока цена, ниска мащабируемост

Досега платформата Arena.pl използва собствено инфраструктурно решение в on-premise модела. Това се свързваше с определени трудности по отношение на:

 • разходи за поддръжка – специалистите от ИТ екипа трябваше да отделят време не само за разработка, но и за поддръжка на оборудването; плюс фиксирани месечни разходи, дори при неголям трафик;
 • мащабируемост– увеличаването на капацитета на платформата изискваше планиране, подготовка и внедряване на подходящи механизми и ангажирането в процеса на девелопъри.

 

Технологичен дълг, задържащ миграцията

Негативният ефект от бързото развитие на платформата бе поемането на технологичен дълг. Дългът забави по-нататъшното развитие и задържа пълната миграция на платформата към облак. Екипът на ИТ, заедно с г-н Камил Баднарек, се бориха наред с други с:

 • избор на стратегия за изплащане на технологичния дълг, която би позволила частично рефакторинг и частично пренаписване на системата, без да забавя развитието на платформата или процеса на миграция към облак,
 • контейнеризиране на платформата –  възникналият дълг възпрепятстваше прехвърлянето на приложения в контейнери и стартирането на системата в облак.

 

Непознаване на публичния облак

За ИТ екипа, който досега е работил с инфраструктура в on-premise модел, изчисленията в облак бяха непозната технология. Г-н Камил Беднарек посочва, че много специалисти не са били запознати с възможностите, предлагани от Google Cloud Platform. Това беше свързано с някои опасения, както и екипът не беше убеден относно (обещаната от Google) гъвкавост на решението и леснотата на използване.

 


Една от най-големите трудности, с които се сблъскахме по пътя, беше непознаването какво всъщност представлява Google Cloud Platform и какво може да предложи. Това беше напълно напълно технология за нас, в която постепенно внедрихме и тествахме нейните възможности. Но няма непреодолими препятствия - също и в този случай.

Камил Беднарек, ИТ директор в Arena.pl


Решаване на проблема

Arena.pl използва GCP услуги, свързани, наред с други, с виртуални машини в услугите IaaS и PaaS, съхранение и обработка на данни в облак, BigData аналитика, контейнеризиране или мониторинг и анализ на системата. Г-н Камил Беднарек посочва три основни предимства на GCP пред използваното до момента on-premise решение. Това са:

 • Cloud SQL – мащабируема услуга за бази данни, която позволява лесно конфигуриране, съхраняване и управляване на ресурси в облак; осигурява непрекъснат, стабилен достъп до данни, също в multi-cloud среда;
 • Operations (преди Stackdriver) –портфолио от услуги за съхранение, задържане и наблюдение на логове; позволява проследяването на данни между услуги в различни облачни среди;
 • Google Kubernetes Engine – платформа за оркестрация на контейнери, която позволява лесна, сигурна и мащабируема миграция на системните елементи към по-нови технологии; Според г-н Камил Беднарски GKE силно подкрепя процеса на изплащане на технологичния дълг и прехвърляне на апликации в контейнери.

 

Избрахме не най-лесния път за изплащане на технологичния дълг. Стоим малко настрана между старата и новата система – някои трябва да бъдат пренаписани от нулата, други подобрени. Google Kubernetes Engine позволява да поддържаме баланс в тази позиция. Разбира се, би било много по-трудно да се постигне това, използвайки все още on-premise решение. Възможностите, които GCP ни дава в този случай, са безценни.

Камил Беднарек, ИТ директор в Arena.pl

Екипът на Arena.pl вече е наясно с възможностите, предлагани от облачното решение, и използва пълния си потенциал за подобряване на платформата. Fly On The Cloud действа като посредник между Arena.pl и Google – подкрепяме клиента си в организационни и формални въпроси, участваме в преговори с доставчика на инфраструктурни услуги и помагаме за решаването на всякакви трудности, свързани с обслужването на Google Cloud Platform. Също така даваме възможност на клиента да извършва плащания в полски злоти.


Около 90% от нашата инфраструктура съставлява Google Cloud Platform. Избираме най-доброто от всеки облак и адаптираме възможностите към нашите дейности. В същото време поставяме на първо място сигурността на съхранението на данните между платформите.

Камил Беднарек, ИТ директор в Arena.pl


Резултати

Ползите от прехода към облачно решение, които се усещат в Arena.pl:

 • намаляване на вътрешните разходи за поддръжка на инфраструктурата с 20-30% – силите на специалистите, разпределяни до момента за поддръжка и експлоатация на машини, са прехвърлени в сферата на разработките; инфраструктурата в облака може да се управлява от самите девелопъри,
 • гъвкавост и мащабируемост – за разлика от on-premise решението, използваната облачна инфраструктура автоматично се приспособява към изискванията и е готова за внезапно увеличаване на трафика,
 • по-голяма осведоменост и контрол– облачното решение повиши нивото на проверка на приложенията, улесни проследяването на грешки или регистрирането на дейности, което също оказа положително влияние върху комфорта на работата на ИТ екипа,
 • съкращение TTM (time to market) – новите внедрения отнемат много по-малко време, благодарение на което развитието на платформата е много по-бързо,
 • реална подкрепа за развитие на бизнеса – досега технологията поставяше някои пречки пред задоволяването на бизнес нуждите; благодарение на облачното решение, приложението може гъвкаво да се променя, разширява и адаптира към стратегията за развитие.

 

Времето за внедряване е значително по-кратко и комфортът от работата на девелопърите също се увеличи. Най-важното за нас обаче е, че благодарение на GCP,  технологията спря да смущава бизнеса. Бизнесът може гъвкаво да променя изискванията за приложение, без да среща съпротивата на ИТ администрацията.

Мачией Ваховски, специалист по ИТ поддръжка в Arena.pl


ИТ директорът посочва, че планът за развитие на Arena.pl предвижда пълен преход към Google Cloud Platform решение.

 

Не мога да скрия, че multi-cloud се свърза с някакъв дискомфорт, отнасящ се до необходимостта от използване на различни клиентски библиотеки или разлики, произтичащи от облачната архитектура. Когато мигрирахме Arena.pl, Google Cloud Platform все още не предлагаше всички услуги, от които се нуждаехме. Сега те са проверени и работят, затова искаме да се оттеглим от AWS и Azure услугите и да преминем изцяло към GCP.

Камил Беднарек, ИТ директор в Arena.pl

 

Разгледайте други теми