Case Studies

  • Google Workspace (по-рано G Suite)
  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform
  • Workplace from Facebook
  • Zendesk

Grupa Absolvent

Absolvent Group: Мащабирайте бизнеса си успешно с G Suite.

G Suite Business

AmRest

Как AmRest управлява флота от учебни лаптопи в стотици ресторанти на няколко континента?

Chrome Enterprise Perpetual

Miinto

Миграция от Office 365 към G Suite в Miinto

G Suite Basic

Wizerunek w Sieci

Как Wizerunek w Sieci подобри управлението на над 30 уебсайта

Маркетинг и интернет

Arena.pl

Как GCP поддържа рефакторинг и ускорява развитието на уебсайта за електронна търговия

електронна търговия

feeCOMPASS

Увеличение на продажбите в електронните магазини благодарение на комбинирането на AI със знанията на продавачите

IT

Case Studies


  • Google Workspace (по-рано G Suite)
  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform
  • Workplace form Facebook
  • Zendesk

Grupa Absolvent

Absolvent Group: Мащабирайте бизнеса си успешно с G Suite.

AmRest

Как AmRest управлява флота от учебни лаптопи в стотици ресторанти на няколко континента?

Miinto

Миграция от Office 365 към G Suite в Miinto

Wizerunek w Sieci

Как Wizerunek w Sieci подобри управлението на над 30 уебсайта

Arena.pl

Как GCP поддържа рефакторинг и ускорява развитието на уебсайта за електронна търговия

feeCOMPASS

Увеличение на продажбите в електронните магазини благодарение на комбинирането на AI със знанията на продавачите