Case Studies

  • G Suite
  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform
  • Workplace from Facebook
  • Zendesk

AmRest

Как AmRest управлява флота от учебни лаптопи в стотици ресторанти на няколко континента?

Chrome Enterprise Perpetual

Miinto

Миграция от Office 365 към G Suite в Miinto

G Suite Basic

Wizerunek w Sieci

Как Wizerunek w Sieci подобри управлението на над 30 уебсайта

Маркетинг и интернет

Arena.pl

Как GCP поддържа рефакторинг и ускорява развитието на уебсайта за електронна търговия

електронна търговия

Case Studies


  • G Suite
  • Chrome Enterprise
  • Google Cloud Platform
  • Workplace form Facebook
  • Zendesk

AmRest

Как AmRest управлява флота от учебни лаптопи в стотици ресторанти на няколко континента?

Miinto

Миграция от Office 365 към G Suite в Miinto

Wizerunek w Sieci

Как Wizerunek w Sieci подобри управлението на над 30 уебсайта

Arena.pl

Как GCP поддържа рефакторинг и ускорява развитието на уебсайта за електронна търговия