ТОП 10 трика в Google Forms – работете по-бързо с Google Forms

07/01/2020

Google Формуляри увеличава функционалността на целия пакет G Suite (по-рано Google Apss for Work). С тяхна помощ потребителите могат да създават въпросници и различни видове формуляри към уебсайт. Данните, получени по този начин, отиват директно в електронна таблица, което позволява да анализирате непрекъснато събраната информация, както и бързо да обобщавате дадено изследване или проучване.

Ако все още нямате опит в създаването на онлайн формуляри, вижте публикацията, описваща как да създадете анкета в Google Forms.

 По-долу представяме 10 съвета за още по-лесно използване на Google Forms.

1. Добавяне на сътрудници

dodawanie współpracowników w formularzach google

Google Forms позволява на няколко потребители да управляват един формуляр. Благодарение на това хората, които сътрудничат заедно, могат да работят едновременно по един документ. За да добавите сътрудник, след отваряне на формуляра следва да кликнете върху бутона с три точки в горния десен ъгъл и след това изберете опцията „Добавяне на сътрудници…“.

2. Въвеждане на ограничение за един отговор на човек

ograniczanie odpowiedzi w formularzach google

Понякога е необходимо да се въведе ограничение за един отговор на човек. Тогава даденият потребител ще може да попълни формуляра само веднъж. За да въведете такова ограничение, след отваряне на формуляра изберете „Настройки“ и след това маркирайте полето „Ограничаване до един отговор“. Лицето, което участва в проучването, ще трябва да влезе във формуляра чрез своя акаунт в Google.

 

3. Възможност за редактиране на изпратените отговори

Google Forms също предлага възможност за редактиране на изпратените отговори. За да може респондентът да направи промени в изпратения формуляр, е необходимо в „Настройки“ да изберете опцията „Редактиране на отговори след тяхното изпращане“.

4. Оставяне на съобщение за респондентите

potwierdzenia w google forms

Някои формуляри изискват да се остави определена информация за респондентите. За да зададете съобщение за хора, попълващи формуляр, следва в „Настройки“, в раздела „Презентация“ да попълните полето „Съобщение с потвърждение“.

5. Задаване на потвърждение, изпратено по електронна поща на респондентите

powiadomienia email w formularzach google

 

Google Формуляри позволява изпращане на имейл на респондентите, потвърждаващ изпращане на формуляр. Това не е вградена функция. Задължително е инсталирането на добавката „Form Notifications“.

6. Получаване на известия по имейл за нови отговори

powiadomienia o nowych odpowiedziach formularze google

Добре е да знаете кога респондентите ще попълнят формуляра. Собственикът на даден въпросник може да активира функцията за известяване по имейл за нови отговори. За да го активирате, създайте формуляр, след което в секцията „Отговори“ кликнете върху бутона с три точки и маркирайте „Получаване на имейли с известие за нови отговори“.

7. Автоматично запазване на отговори в електронна таблица

formularze google i odpowiedzi

Автоматичното запазване на всички отговори в електронна таблица позволява да изпратите резултатите в отделен документ. За да активирате тази опция, в раздела „Отговори“ потърсете зелената икона с бял кръст (символът на електронна таблица). След това въведете името на новия документ или изберете от съществуващите и кликнете върху „Създаване“. Запазената информация може да намерите в Google Docs в акаунта на потребителя.

8. Смяна на цвета на фона за формуляр

kolor tła w formularzach google

Всеки собственик на формуляр може да се погрижи за неговия вид. За да промените фона на въпросника, стартирайте формуляра и след това кликнете върху „Персонализиране на темата“ в горния десен ъгъл. Потребителят може да избере фоново изображение, да регулира цвета на шрифта и цвета на фона и да избере стила на шрифта.

9. Преглеждане на отговори на респондентите в реално време

За да анализирате отговорите, дадени от респондентите, посетете раздела „Отговори“ и след това изберете „Обобщение“. Собственикът на формуляра може да преглежда многобройни кръгови диаграми и други визуални анализи на отговорите на хората, попълнили формуляра. Също така е възможно да преглеждате всеки попълнен въпросник.

10. Поставяне на Google Forms в уебсайт

html w formularzach google

Хората, които искат да направят анкета или проучване на уебсайта, могат да използват възможността за вмъкване на формуляр в него. Уверете се обаче, че уебсайтът е изграден с използването на HTML език. В други случаи е необходимо да се използва IFRAME за показване на въпросника. За да вмъкнете формуляра в уебсайта, кликнете върху „Изпрати“ в горния десен ъгъл и след това генерирайте HTML код, който е подготвен за поставяне в уебсайта.

Google Формуляри е отлично приложение, което помага да подобрите много аспекти на Вашия бизнес. Горните съвети със сигурност ще позволят да използвате по-ефективно всички функции на услугата Google Forms. Препоръчваме на хората, които биха искали да използват още по-добре възможностите на G Suite обучение за G Suite (стационарно или онлайн).

Flyonthecloud Blog Banner