Fly On The Cloud получи специализацията за Work Transformation в партньорската програма на Google Cloud

28/10/2020

Google Cloud Partner Work Transformation bagde

Получихме специализация за Work Transformation. Това е важна информация за нас – награда за работата и развитието на компетенциите на всеки член на Fly On The Cloud, положително полагане на изпитите за сертифициране и ефективно сътрудничество с клиентите при внедряването на облачните технологии на Google.

Work Transformation е специализация, предоставена на Google Cloud Partners, които имат достатъчно високо, документирано ниво на знания, компетентност и опит в провеждането на внедряване на услугата Google Workspace (по-рано G Suite). Специализацията обхваща и обучение на служители за използването на решения на Google, внедряване на процеси и текуща техническа поддръжка за клиентски организации. За да получи специализация партньорската компания трябва да има определен брой сертифицирани специалисти, одобрени от клиента и публикувани описания на изпълнението, да е преминала през строга оценка на техническата компетентност и да представи по-нататъшен план за развитие и заетост в областта на специализацията.

„Това е голямо постижение. Нашите инженери изиграха огромна толя – специалисти, които отделят половината от времето си за придобиване на знания и подготовка за изпити за проверка на своите умения, а другата половина за използване на тези знания на практика, с подкрепата на нашите клиенти и партньори. Тази специализация е плод на работата на всички нас – също така обслужващите клиентите, които бяха на първа линия за контакт, погрижиха се за добрите отношения и хората от маркетинговия отдел, описвайки ефектите от сътрудничеството, нашите постиженията и на клиентитесподеля CEO Fly On The Cloud, Пьотър Вечорек. „Във време, когато работата вече не е свързана с едно място, премества се в домове, офиси за коворкинг, дори на плажа или другото полукълбо, умелото използване на инструменти за дистанционна работа е приоритет за нашите клиенти и за нас. Ето защо все още работим върху развитието на нашите компетенции”.

G Suite Google Workspace certyfikaty FOTC

Примери за сертификати, които имаме във Fly On The Cloud

Google Cloud дава специализации, за да помогне на клиентите да установят сътрудничество с квалифициран партньор

Цел местен партньор на Google Cloud е да предостави на клиента услуга на високо ниво, поддръжка в областта на облачните решения, адаптиране към изискванията на компанията и развитие на пълния им потенциал.

Google има стотици облачни услуги и сътрудничи с хиляди партньорски компании. Той присъжда специализации на партньорски компании, за да позволи на клиентите да намерят подходящ партньор с доказана компетентност и документиран опит. Благодарение на това клиентът има повече възможности като притежава конретна визия, нужда или трудност да установи сътрудничество директно с квалифициран партньор.

Fly On The Cloud от 2014 г. подкрепя организациите в процеса на дигитална трансформация.

Повече от 6 години помагаме на нашите клиенти да използват потенциала на решенията на Google Cloud. Подкрепихме над 1200 компании в увеличаването на темпото на развитие, подобряването на качеството на работата в екип и подобряването на комуникацията благодарение на провеждането на внедряванията на Google Workspace (по-рано G Suite), обучение на служители и администратори и настоящата техническа и съществена поддръжка. В екипа ни има специалисти, които са получили общо близо 100 сертификата, потвърждаващи знанията им за облачните инструменти на Google.

Flyonthecloud Blog Banner