Fly On The Cloud получи специализацията за Work Transformation в партньорската програма на Google Cloud

28/10/2020

Google Cloud Partner Work Transformation bagde

Получихме специализация за Work Transformation. Това е важна информация за нас – награда за работата и развитието на компетенциите на всеки член на Fly On The Cloud, положително полагане на изпитите за сертифициране и ефективно сътрудничество с клиентите при внедряването на облачните технологии на Google.

Work Transformation е специализация, предоставена на Google Cloud Partners, които имат достатъчно високо, документирано ниво на знания, компетентност и опит в провеждането на внедряване на услугата Google Workspace (по-рано G Suite). Специализацията обхваща и обучение на служители за използването на решения на Google, внедряване на процеси и текуща техническа поддръжка за клиентски организации. За да получи специализация партньорската компания трябва да има определен брой сертифицирани специалисти, одобрени от клиента и публикувани описания на изпълнението, да е преминала през строга оценка на техническата компетентност и да представи по-нататъшен план за развитие и заетост в областта на специализацията.

„Това е голямо постижение. Нашите инженери изиграха огромна толя – специалисти, които отделят половината от времето си за придобиване на знания и подготовка за изпити за проверка на своите умения, а другата половина за използване на тези знания на практика, с подкрепата на нашите клиенти и партньори. Тази специализация е плод на работата на всички нас – също така обслужващите клиентите, които бяха на първа линия за контакт, погрижиха се за добрите отношения и хората от маркетинговия отдел, описвайки ефектите от сътрудничеството, нашите постиженията и на клиентитесподеля CEO Fly On The Cloud, Пьотър Вечорек. „Във време, когато работата вече не е свързана с едно място, премества се в домове, офиси за коворкинг, дори на плажа или другото полукълбо, умелото използване на инструменти за дистанционна работа е приоритет за нашите клиенти и за нас. Ето защо все още работим върху развитието на нашите компетенции”.

G Suite Google Workspace certyfikaty FOTC

Примери за сертификати, които имаме във Fly On The Cloud

Google Cloud дава специализации, за да помогне на клиентите да установят сътрудничество с квалифициран партньор

Цел местен партньор на Google Cloud е да предостави на клиента услуга на високо ниво, поддръжка в областта на облачните решения, адаптиране към изискванията на компанията и развитие на пълния им потенциал.

Google има стотици облачни услуги и сътрудничи с хиляди партньорски компании. Той присъжда специализации на партньорски компании, за да позволи на клиентите да намерят подходящ партньор с доказана компетентност и документиран опит. Благодарение на това клиентът има повече възможности като притежава конретна визия, нужда или трудност да установи сътрудничество директно с квалифициран партньор.

Fly On The Cloud от 2014 г. подкрепя организациите в процеса на дигитална трансформация.

Повече от 6 години помагаме на нашите клиенти да използват потенциала на решенията на Google Cloud. Подкрепихме над 1200 компании в увеличаването на темпото на развитие, подобряването на качеството на работата в екип и подобряването на комуникацията благодарение на провеждането на внедряванията на Google Workspace (по-рано G Suite), обучение на служители и администратори и настоящата техническа и съществена поддръжка. В екипа ни има специалисти, които са получили общо близо 100 сертификата, потвърждаващи знанията им за облачните инструменти на Google.

Powiązane posty

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close