Какво представлява Google Cloud Platform и по какъв начин поддържа бизнеса?

05/06/2020

Бизнесът претърпява дигитална трансформация – компании от много сегменти преминават към онлайн режим или се намират там отдавна и работят върху своето развитие. В мрежата можете да срещнете не само уебсайтове за електронна търговия, но и такива, свързани с развлечения, финанси, строителство, медицина … Разработват се все по-напреднали решения – интернет платформи, мобилни приложения или вътрешни фирмени системи. Всяко от тях трябва да има стабилни основи – такива, които могат да бъдат положени в зависимост от нуждите на бизнеса, и в същото време такива, които няма да изискват по-голяма част от бюджета.

Едно от най-важните технологични решения е изборът на инфраструктурно решение. Все повече компании избират да използват силата на облак. Изборът е продиктуван от нивото на ефективност, достъпност или сигурност на решението. Правилното изграждане и конфигуриране на облачната инфраструктура също е свързано с относително нисък TCO (Total Cost of Ownership), при същевременно поддържане на възможността за мащабируемост и развитие.

Една от най-популярните облачни технологии (до Amazon Web Services и Microsoft Azure) е решението Google Cloud Platform.

Какво представлява GCP?

Google Cloud Platform (известно също като GCP) е набор от услуги и инструменти за изчислителен облак, предлаган от, разбира се, Google. Google не само осигурява сървърно пространство, но също така позволява самостоятелно изграждане на собствена инфраструктура, съобразена с нуждите. Понастоящем (юни 2020 г.) GCP предоставя над 170 облачни услуги, инструменти и компоненти, които могат свободно да се добавят към собствена инфраструктура или да се премахват – в зависимост от настоящите и бъдещите нужди. 

Услугите, налични в Google Cloud Platform поддържат, наред с други:

 • лесно стартиране на приложениянезависимо от технологиите, в които са създадени,
 • внедряване на нови функционалности и модификация на съществуващи, без да е необходимо да се правят големи промени по отношение на сървъра,
 • сигурност – защита срещу външни атаки и идентифициране на опасностите вътре в организацията,
 • съхраняване на файлове, обекти и съдържание по безопасен и мащабируем начин,
 • създаване и използване на много видове бази данни,
 • незабавна обработка на данни и синхронизация в реално време,
 • създаване и управление на мрежи с акцент върху безопасността, наличността и производителността,
 • лесно боравене с решения от разработчиците чрез предоставяне на библиотеки, инструменти и частно хранилище,
 • мониторинг на процесите, проследяване на грешки и идентифициране на тесни места,
 • анализ и управление на огромни количества данни (BigData),
 • развитие на изкуствен интелект (AI – artificial intelligence),
 • машинно обучение (ML – machine learning),
 • сегмент на интернет на нещата (IoT – internet of things),
 • създаване и управление на API (интерфейс за програмиране на приложения) и наблюдение на неговото потребление,
 • обслужване и разширяване на хибридни решения и мултиклауд,
 • миграции между решения.

В Google Cloud Platform можете да инсталирате и разработвате произволен продукт – блог, мобилно приложение, платформа за анализ на BigData, ERP система за корпорации или софтуер, базиран на машинно обучение. Избирайки правилно компонентите на Вашата облачна инфраструктура ще можете да използвате пълния потенциал на продукта при относително ниски разходи за поддръжка.

Кой използва Google Cloud Platform?

GCP е много гъвкаво решение. Може да се използва от индивидуални собственици на уебсайтове или приложения, стартиращи бизнеси, компании и корпорации. Google позволява да изграждате инфраструктура въз основа на реални бизнес нужди на следващи места, поставяйки технологични изисквания.

Ето примери за това как популярни компании използват възможностите на Google Cloud Platform:

 • PayPal има 300 милиона клиенти, присъства на 200 пазара и осъществява транзакции в 100 различни валути. Компания, базирана на GCP, създава собствена инфраструктура – безопасна, стабилна, с висока достъпност, която дава възможност за съхранение и обработка на данни, повишава производителността на екипите за разработка и ускорява развитието на системата благодарение на избора на подходящи GCP услуги. PayPal също така използва изчислителна мощ в облак и възможност за провеждане на анализи, които позволяват разработване на продукт в най-подходящата посока;
 • Spotify използва изчислителната мощ на GCP за управление на данни и обработка на огромен брой заявки в реално време – платформата се използва от над 200 милиона потребители и ежедневно се добавят 40 000 нови песни и записи;
 • Revolut базиран на GCP, създава мащабируема, стабилна и сигурна инфраструктура, която поддържа автоматизацията на внедряванията и скоростта на изпълнение на транзакции в различни валути;
 • GitLab благодарение на GCP решенията осигурява непрекъсната интеграция (CI/CD) и високо ниво на производителност и наличност на платформата;
 • Twitter използва изчислителната мощ на GCP и възможността за съхранение и обработка на огромни количества данни;
 • Burger King въз основа на възможностите на GCP, изгради вътрешна аналитична платформа за немския клон на компанията, която обработва данни за производство, транзакции и поведение на клиентите от повече от 700 ресторанта;
 • The New York Times, благодарение на Google Cloud Platform, създава в мрежата огромен архив с всички снимки, видеоклипове, статии и информация, които някога са били публикувани под името на марката;
 • 20th Century Fox използва възможностите на изкуствения интелект (AI) и машинното обучение (ML) за създаване на скриптове за прогнозиране на ликвидност и увеличаване на доходите в дългосрочен план.

Ползите от избора на Google Cloud Platform

Цена

За разлика от други инфраструктурни решения, при GCP плащате само за действителното потребление – за секунда. Не се начисляват такси, ако Вашето приложение не е включено. По време на периоди на интензивен трафик разполагате с достатъчно място в облака, за да поддържате висока наличност – но дори тогава Google Cloud Premier Partner, с когото сътрудничите, или самата платформа на Google ще се погрижи за възможностите за оптимизиране на разходите.

Достъпност

Google Cloud Platform гарантира най-високата стабилност и време на действие сред популярните доставчици – на ниво от 99,95%. Това означава, че Вашият уебсайт, приложение или система ще бъдат достъпни 24/7, независимо от броя на потребителите или количеството обработвани данни.

Безопасност

Сигурността е основна бизнес ценност, която предлага Google. Той разработва своя модел за цифрова сигурност повече от 20 години. Текущите решения имат поредица от контролни процедури (включително криптиране, разширено оторизиране, контрол на достъпа, регистрационни файлове за достъп и под.). Облачното решение подлежи на редовни одити на сигурността, проверяващи съответствието със стандартите SSAE 16 и ISAE 3402 тип II.

Еластичност

Google предлага набор от услуги и инструменти, които могат да бъдат свободно състявани, при това плащайки за потребление за секунда. Това позволява фокусиране върху развитието на бизнеса, заобикаляйки проблемите с поддържането на физически сървъри, ограничение на дисковото пространство, липса на мащабируемост, претоварване или неадекватно високи разходи. 

GCP подкрепя организацията, като дава възможност за плавно адаптиране на решенията към променящите се нужди.

Google Cloud безплатно – получете ваучер за 500$

За това как Google Cloud Platform може да подкрепи Вашия бизнес, най-добре е да се уверите на практика. Google дава на новите си потребители ваучер в размер на 300$ за покриване на първите разходи за използване на решението.

Fly On The Cloud, като сертифициран партньор на Google Cloud Premier, предлага по-голям ваучер в размер на  500$, както и технологична и бизнес подкрепа. Подкрепяме компании и стартиращи бизнеси не само по отношение на финансирането на първите стъпки в облака на Google, но и в правилния избор, инсталиране и разработване на решението. 

Приканваме Ви да се запознаете с офертата на Google Cloud Platform и за контакт със специалистите.