Какво представлява cloud computing? Въведение и основни понятия

01/12/2020

Cloud computing e технологично решение, което от няколко години върви ръка за ръка с бизнеса. Понятието е популярно, но самото определение е доста размито. Много предприемачи са изненадани от въпроса какъв облак използват – computing, интернет, ИТ? Частен, публичен или може би хибридeн…?

Време е това да се изясни – нека обясним основните дефиниции и понятия, свързани с облакa.

Какво представля cloud computing?

Облакът е набор от взаимосвързани сървъри. Сървърът е програма или машина, на която можете да съхранявате и обработвате данни – текстове, изображения, файлове на уебсайтове, но също така да стартирате програми или да извършвате разширен анализ. Сървърите могат да бъдат свързани чрез частна или публична мрежа, например посредством интернет.

Най-големите доставчици на облачни услуги имат милиони сървъри, които са разположени на различни места, свързани с хиляди километри кабели. Това решение позволява да генерирате огромна изчислителна мощ и осигурява почти моментален трансфер на данни между една сървърна стая (известна като център за данни) и друга, разположена дори в най-отдалечената точка.

mapa sieci Google Cloud

За поддръжката на машините се грижи доставчикът на услуги –  той извършва актуализации, защитава машините срещу наводнение, изгаряне или кражби и осигурява подходящи условия в сървърната стая, като правилното ниво на влажност на въздуха или температура.

Облакът е не само място на сървър, но набор от стотици услуги, които могат да се използват за развитието на компания, уебсайт или изграждата ИТ система. Собственикът на облак – като например Google – предоставя услуги на облачна платформа. Потребителите имат достъп, наред с други, до различни виртуални машини, услуги за извършване на BigData анализ или готови модели за машинно обучение. Тези услуги се изпълняват при поискване (on-demand) и се таксуват въз основа на потреблението. 

Можете да научите повече за облака – на примера на популярната GCP платформа – от статията Какво представлява Google Cloud Platform и по какъв начин поддържа бизнеса?

В обобщение, това е определението за cloud computing:

Cloud computing е модел за обработка на данни, състоящ се в предоставяне на потребителя посредством мрежа от ресурси и услуги, принадлежащи на доставчика, включително изчислителна мощ, дисково пространство, бази данни, услуги за анализ, изкуствен интелект.

Computing, ИТ, интернет – това е един и същ облак

Сървфирайки в интернет, човек може да се изгуби сред имената на облаците. Срещали сме, наред с други, cloud computing, ИТ, интернет и компютърен облак. Всички имена се отнасят до едно и също – до модела на предоставяне на услуги и ресурси на хардуера, принадлежащ на доставчика.

Откъде идва името „облак“?

Обяснението е изненадващо… непредсказуемо и просто в същото време. Първите инженери на мрежата, за да илюстрират концепцията за свързване на множество устройства, използваха рисунка, наподобяваща облак.  Символът на облак е използван още по-рано, в схеми за изграждане на телефонни мрежи, а след това и като символ на интернет.

Видoве cloud computing

Вече научихте, че cloud computing, интернет и ИТ облакът са едно и също нещо. Има обаче разлика между видовете облаци – разликите обхващат това кой притежава машините, по какъв начин споделя ресурсите и услугите и как тези ресурси се използват.

Частен облак

Собственикът на частен облак – машини, вътрешната мрежа, която ги свързва, и наличните ресурси – е една организация. Инфраструктурата се поддържа от външен доставчик или вътрешен ИТ отдел. Компанията не споделя облака с други потребители. Той има свободата да създава и инсталира нови услуги, но изграждането на собствени решения се свързва с допълнителни разходи.

Публичен облак

Решение, при което машините и ресурсите физически принадлежат на външен доставчик – например Google (Google Cloud Platform), Amazon (Amazon Web Services) или Alibaba (Alibaba Cloud). Доставчикът предоставя готови облачни услуги, например виртуални машини, складове, бази данни, модели за машинно обучение и изкуствен интелект, услуги за BigData анализ или Internet of Things. Решението е мащабируемо и плащането е гъвкаво, в зависимост от потреблението.

Хибриден облак

Хибридният облак е комбинация от услуги на публичен облак с частен облак или със собствен сървър (on-premise решение). Той позволява да съхранявате критични данни във Вашата собствена физическа инфраструктура, като същевременно използвате готови услуги на публичен облак.

Multi-cloud

Това е модел на използване на услугите на поне два публични облака едновременно, например Google Cloud Platform и Microsoft Azure.

Модели на услугите cloud computing

Доставчиците позволяват използването на облачни услуги в няколко модела: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) i Software-as-a-Service (SaaS). Най-просто казано, моделите се различават помежду си по отношение на разделението на услугата за дадени области между доставчика на услуги и потребителя и в резултат – какъв продукт се предоставя на потребителя. Дори самите имена на моделите показват с какъв вид облачен продукт имате работа – с инфраструктура, платформа или софтуер.

różnice między modelami chmur: on-premise, IaaS, PaaS i SaaS

On-premise

On-premise е собствен център за данни. Това е модел, при който собственикът поддържа цялото решение – от машини, през мрежата, до данни и приложения. Решението дава много контрол върху физическото оборудване и внедрените решения, но обслужването му отнема много време и е скъпо.

Infrastructure-as-a-Service – IaaS

При модела IaaS машините са собственост на доставчика на услуги и потребителят може да използва споделените облачни услуги и ресурси. Това е онлайн инфраструктура – без необходимост от изграждане на собствена сървърна стая и обслужване на физически машини. Пример за услуга в модела IaaS е Google Compute Engine – услуга за виртуални машини на GCP платформа.

Platform-as-a-Service – PaaS

Platform-as-a-Service може да се преведе като платформа като услуга. В модела PaaS доставчикът на услуги е отговорен за управлението на хранилището, мрежата или сървърите. Потребителят (обикновено девелопър) получава достъп до средата, предназначена за създаване и внедряване на приложения. Той не трябва да има познания за администриране на системи или поддръжка на инфраструктурата, тъй като тези области се покриват от доставчика. Пример за услугав модела PaaS е App Engine.

Software-as-a-Service – SaaS

SaaS – тоест софтуер в облак, известен също като облачно приложение. Това е готов инструмент, предоставен чрез публичната мрежа, най-често в абонаментен модел. Потребителят не трябва да се притеснява за обслужване или поддръжка на инструмента, тъй като получава готово решение, изцяло управлявано от доставчика. Пример за облачен софтуер е Google Workspace – набор от облачни приложения за компании

Приложение на cloud computing в бизнеса

Уау, преминахме през много мъгливи понятия, свързани с облакът! Обяснихме какво представлява cloud computing, какви са разликите между частен, публичен, хибриден и multi-cloud облак и какво означават съкращенията IaaS, PaaS и SaaS.

Как това да използвате на практика?

По-долу представяме няколко примера за използването на облак в бизнеса – тези, които ние използваме, нашите клиенти, и тези, от които Вашата компания може да се възползва.

  • Съхраняване на фирмени файлове на облачен диск, вместо на компютър или USB флаш, което ще позволи удобен достъп до материали от ниво на уеб браузър и ще предпази от загуба на данни (на разположение, наред с други, в Google Drive или в услугата на GCP Cloud Storage); 
  • Екипно редактиране на текстови документи, презентации или електронни таблици; промените, въведени във файлове в облака, се запазват автоматично и се появяват незабавно при други служители (приложения на Google Docs, Sheets или Slides, налични в пакета Google Workspace);
  • Подобряване на комуникацията между служителите благодарение на вградени инструменти като чат или платформа за видеоконференция (Chat and Meet се предлага в пакета за бизнес приложения на Google Workspace);
  • Хостинг на уебсайт в облак, което ще осигури стабилност на уебсайта, 24/7 наличност и прозрачност на разходите,
  • Изграждане и разработване на собствено приложение с използването на усъвършенствани облачни услуги – включително огромна изчислителна мощ, инструменти за BigData анализ или модели за машинно обучение.

Искате ли да научите повече?

 свържете с нас – ще отговорим на всички Ваши въпроси!

Flyonthecloud Blog Banner

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close