Какво представлява cloud computing? Въведение и основни понятия

01/12/2020

Cloud computing e технологично решение, което от няколко години върви ръка за ръка с бизнеса. Понятието е популярно, но самото определение е доста размито. Много предприемачи са изненадани от въпроса какъв облак използват – computing, интернет, ИТ? Частен, публичен или може би хибридeн…?

Време е това да се изясни – нека обясним основните дефиниции и понятия, свързани с облакa.

Какво представля cloud computing?

Облакът е набор от взаимосвързани сървъри. Сървърът е програма или машина, на която можете да съхранявате и обработвате данни – текстове, изображения, файлове на уебсайтове, но също така да стартирате програми или да извършвате разширен анализ. Сървърите могат да бъдат свързани чрез частна или публична мрежа, например посредством интернет.

Най-големите доставчици на облачни услуги имат милиони сървъри, които са разположени на различни места, свързани с хиляди километри кабели. Това решение позволява да генерирате огромна изчислителна мощ и осигурява почти моментален трансфер на данни между една сървърна стая (известна като център за данни) и друга, разположена дори в най-отдалечената точка.

mapa sieci Google Cloud

За поддръжката на машините се грижи доставчикът на услуги –  той извършва актуализации, защитава машините срещу наводнение, изгаряне или кражби и осигурява подходящи условия в сървърната стая, като правилното ниво на влажност на въздуха или температура.

Облакът е не само място на сървър, но набор от стотици услуги, които могат да се използват за развитието на компания, уебсайт или изграждата ИТ система. Собственикът на облак – като например Google – предоставя услуги на облачна платформа. Потребителите имат достъп, наред с други, до различни виртуални машини, услуги за извършване на BigData анализ или готови модели за машинно обучение. Тези услуги се изпълняват при поискване (on-demand) и се таксуват въз основа на потреблението. 

Можете да научите повече за облака – на примера на популярната GCP платформа – от статията Какво представлява Google Cloud Platform и по какъв начин поддържа бизнеса?

В обобщение, това е определението за cloud computing:

Cloud computing е модел за обработка на данни, състоящ се в предоставяне на потребителя посредством мрежа от ресурси и услуги, принадлежащи на доставчика, включително изчислителна мощ, дисково пространство, бази данни, услуги за анализ, изкуствен интелект.

Computing, ИТ, интернет – това е един и същ облак

Сървфирайки в интернет, човек може да се изгуби сред имената на облаците. Срещали сме, наред с други, cloud computing, ИТ, интернет и компютърен облак. Всички имена се отнасят до едно и също – до модела на предоставяне на услуги и ресурси на хардуера, принадлежащ на доставчика.

Откъде идва името „облак“?

Обяснението е изненадващо… непредсказуемо и просто в същото време. Първите инженери на мрежата, за да илюстрират концепцията за свързване на множество устройства, използваха рисунка, наподобяваща облак.  Символът на облак е използван още по-рано, в схеми за изграждане на телефонни мрежи, а след това и като символ на интернет.

Видoве cloud computing

Вече научихте, че cloud computing, интернет и ИТ облакът са едно и също нещо. Има обаче разлика между видовете облаци – разликите обхващат това кой притежава машините, по какъв начин споделя ресурсите и услугите и как тези ресурси се използват.

Частен облак

Собственикът на частен облак – машини, вътрешната мрежа, която ги свързва, и наличните ресурси – е една организация. Инфраструктурата се поддържа от външен доставчик или вътрешен ИТ отдел. Компанията не споделя облака с други потребители. Той има свободата да създава и инсталира нови услуги, но изграждането на собствени решения се свързва с допълнителни разходи.

Публичен облак

Решение, при което машините и ресурсите физически принадлежат на външен доставчик – например Google (Google Cloud Platform), Amazon (Amazon Web Services) или Alibaba (Alibaba Cloud). Доставчикът предоставя готови облачни услуги, например виртуални машини, складове, бази данни, модели за машинно обучение и изкуствен интелект, услуги за BigData анализ или Internet of Things. Решението е мащабируемо и плащането е гъвкаво, в зависимост от потреблението.

Хибриден облак

Хибридният облак е комбинация от услуги на публичен облак с частен облак или със собствен сървър (on-premise решение). Той позволява да съхранявате критични данни във Вашата собствена физическа инфраструктура, като същевременно използвате готови услуги на публичен облак.

Multi-cloud

Това е модел на използване на услугите на поне два публични облака едновременно, например Google Cloud Platform и Microsoft Azure.

Модели на услугите cloud computing

Доставчиците позволяват използването на облачни услуги в няколко модела: Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) i Software-as-a-Service (SaaS). Най-просто казано, моделите се различават помежду си по отношение на разделението на услугата за дадени области между доставчика на услуги и потребителя и в резултат – какъв продукт се предоставя на потребителя. Дори самите имена на моделите показват с какъв вид облачен продукт имате работа – с инфраструктура, платформа или софтуер.

różnice między modelami chmur: on-premise, IaaS, PaaS i SaaS

On-premise

On-premise е собствен център за данни. Това е модел, при който собственикът поддържа цялото решение – от машини, през мрежата, до данни и приложения. Решението дава много контрол върху физическото оборудване и внедрените решения, но обслужването му отнема много време и е скъпо.

Infrastructure-as-a-Service – IaaS

При модела IaaS машините са собственост на доставчика на услуги и потребителят може да използва споделените облачни услуги и ресурси. Това е онлайн инфраструктура – без необходимост от изграждане на собствена сървърна стая и обслужване на физически машини. Пример за услуга в модела IaaS е Google Compute Engine – услуга за виртуални машини на GCP платформа.

Platform-as-a-Service – PaaS

Platform-as-a-Service може да се преведе като платформа като услуга. В модела PaaS доставчикът на услуги е отговорен за управлението на хранилището, мрежата или сървърите. Потребителят (обикновено девелопър) получава достъп до средата, предназначена за създаване и внедряване на приложения. Той не трябва да има познания за администриране на системи или поддръжка на инфраструктурата, тъй като тези области се покриват от доставчика. Пример за услугав модела PaaS е App Engine.

Software-as-a-Service – SaaS

SaaS – тоест софтуер в облак, известен също като облачно приложение. Това е готов инструмент, предоставен чрез публичната мрежа, най-често в абонаментен модел. Потребителят не трябва да се притеснява за обслужване или поддръжка на инструмента, тъй като получава готово решение, изцяло управлявано от доставчика. Пример за облачен софтуер е Google Workspace – набор от облачни приложения за компании

Приложение на cloud computing в бизнеса

Уау, преминахме през много мъгливи понятия, свързани с облакът! Обяснихме какво представлява cloud computing, какви са разликите между частен, публичен, хибриден и multi-cloud облак и какво означават съкращенията IaaS, PaaS и SaaS.

Как това да използвате на практика?

По-долу представяме няколко примера за използването на облак в бизнеса – тези, които ние използваме, нашите клиенти, и тези, от които Вашата компания може да се възползва.

  • Съхраняване на фирмени файлове на облачен диск, вместо на компютър или USB флаш, което ще позволи удобен достъп до материали от ниво на уеб браузър и ще предпази от загуба на данни (на разположение, наред с други, в Google Drive или в услугата на GCP Cloud Storage); 
  • Екипно редактиране на текстови документи, презентации или електронни таблици; промените, въведени във файлове в облака, се запазват автоматично и се появяват незабавно при други служители (приложения на Google Docs, Sheets или Slides, налични в пакета Google Workspace);
  • Подобряване на комуникацията между служителите благодарение на вградени инструменти като чат или платформа за видеоконференция (Chat and Meet се предлага в пакета за бизнес приложения на Google Workspace);
  • Хостинг на уебсайт в облак, което ще осигури стабилност на уебсайта, 24/7 наличност и прозрачност на разходите,
  • Изграждане и разработване на собствено приложение с използването на усъвършенствани облачни услуги – включително огромна изчислителна мощ, инструменти за BigData анализ или модели за машинно обучение.

Искате ли да научите повече?

 свържете с нас – ще отговорим на всички Ваши въпроси!